Cyngor Celfyddydau Cymru | Ariannu Llenyddiaeth

Ariannu Llenyddiaeth

Mae’r Cwmni Cenedlaethol ar gyfer datblygu llenyddiaeth yng Nghymru, sef Llenyddiaeth Cymru, yn cynnwys Yr Academi Gymreig – y gymdeithas llenorion, a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Mae hefyd yn darparu cyllid ar gyfer Cyfnewidfa Lên Cymru ac yn cydweithio’n agos â hi.

Mae prosiectau a gweithgareddau niferus Llenyddiaeth Cymru yn cynnwys Llyfr y Flwyddyn Cymru, Bardd Cenedlaethol Cymru, cynllun cyllid Awduron ar Daith, cyrsiau ysgrifennu yn Nhŷ Newydd, sef Tŷ Cyfieithu Cymru, gwyliau Llen y Lli a Thŷ Newydd, a’r rhwydwaith o Sgwadiau Sgwennu’r Ifainc. Mae gweithwyr maes yn gweithio’n benodol i ddatblygu gweithgareddau llenyddiaeth yng nghymoedd de Cymru ac yng ngogledd Cymru.

Mae’r gwasanaethau a gynigir gan Llenyddiaeth Cymru ar gyfer awduron yn cynnwys mentora, bwrsariaethau ysgrifennu, gwybodaeth a chyngor ac asesiad annibynnol o lawysgrifau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.llenyddiaethcymru.org.

Ariannu Llenyddiaeth
Unigolion Creadigol Proffesiynol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245