Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymchwil

Ymchwil

Beth yw gwaith Uned Ymchwil Cyngor Celfyddydau Cymru?

Mae Uned Ymchwil Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhan o'r Tîm Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu. Mae'r Uned Ymchwil yn gyfrifol am gomisiynu gwaith ymchwil ad hoc a chynnal nifer o arolygon parhaus. Yr arolwg mwyaf a'r manylaf o'r rhain yw monitro gweithgarwch y sefydliadau sy'n cael cyllid refeniw, sef Portffolio Celfyddydol Cymru.

Nod cyffredinol yr uned ymchwil yw datblygu a gweithredu rhaglen o ymchwil sy'n darparu:

  • cronfa o dystiolaeth gadarn i gefnogi datblygiad polisi strategol y Cyngor;
  • gwybodaeth i'w defnyddio wrth hyrwyddo gwerth y celfyddydau yng Nghymru;
  • gwybodaeth sy'n helpu sefydliadau celfyddydol i ddatblygu cynlluniau strategol.

Cofrestrwch i wybod am ein cyhoeddiadau

Gallwch yn awr gofrestru i dderbyn y diweddaraf am ein cyhoeddiadau ymchwil.

Fel rheol, cyhoeddir holl waith ymchwil y Cyngor ar y wefan. Fodd bynnag, cedwir amrywiaeth o ddata a deunydd cyfeirio gennym hefyd. Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani, mae croeso i chi e-bostio'r tîm ymchwil a all fod o gymorth:

ymchwil@celf.cymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245