Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau Diweddaraf

Dewisiadau

Ystadegau Swyddogol

CategorïauMaes creadigolTagiau
DyddiadCyhoeddiadau Diweddaraf

Gellwch gofrestru ar ein gwefan i gael copïau o’n cyhoeddiadau yn y dyfodol.

Tudalen 123456

Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru 2016/17: Canfyddiadau allweddol o 1 Hydref hyd 31 Mawrth 2016

27/07/2017
Ystadegau Swyddogol Arolygon blynyddol
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau arolwg Sefydliadau Portffolio Celfyddydol Cymru yn ail hanner 2016/17.
Darllen mwy...
Arolwg Omnibws Cymru 2016: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

Arolwg Omnibws Cymru 2016: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

11/05/2017
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r arolwg diweddaraf a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016, gan edrych ar yr amrywiadau demograffig a rhanbarthol yn y lefelau mynychu ac ymgyfranogi.
Darllen mwy...
Gwybograffeg: Ymgysylltiad Oedolion â'r Celfyddydau 2016

Gwybograffeg: Ymgysylltiad Oedolion â'r Celfyddydau 2016

11/05/2017
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae’r gwybograffeg hwn yn dangos prif ganfyddiadau’r arolwg diweddaraf a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016, gan edrych ar yr amrywiadau demograffig a rhanbarthol yn y lefelau mynychu ac ymgyfranogi.
Darllen mwy...
Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru 2016/17: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2016

Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru 2016/17: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2016

27/04/2017
Ystadegau Swyddogol Arolygon blynyddol
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau arolwg Sefydliadau Portffolio Celfyddydol Cymru yn hanner cyntaf 2016/17.
Darllen mwy...
Arolwg Omnibws y Plant 2016: Adroddiad am y prif ganfyddiadau

Arolwg Omnibws y Plant 2016: Adroddiad am y prif ganfyddiadau

27/04/2017
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau arolwg 2016 gan edrych ar lefelau cyffredinol mynychu ac ymgyfranogi yn y celfyddydau ymhlith plant a phobl ifanc.
Darllen mwy...
Gwobograffeg: Arolwg Omnibws y Plant 2016

Gwobograffeg: Arolwg Omnibws y Plant 2016

27/04/2017
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae'r gwybograffeg hwn yn arddangos prif ganfyddiadau arolwg 2016, sy'n edrych ar lefelau cyffredinol mynychu ac ymgyfranogi yn y celfyddydau ymhlith plant a phobl ifanc.
Darllen mwy...
Ystadegau swyddogol – amserlen i'w chyhoeddi 2017/18

Ystadegau swyddogol – amserlen i'w chyhoeddi 2017/18

12/04/2017
Ystadegau Swyddogol
O Ebrill 2013 ymlaen mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ddarparwr Ystadegau Swyddogol. Golyga hyn fod ein hallbynnau ystadegol erbyn hyn yng nghwmpas Awdurdod Ystadegau Prydain ac ymdrechwn i gydymffurfio â Chod Ymarfer Ystadegau Swyddogol (2009).
Darllen mwy...
Arolwg Omnibws Cymru 2016: Rhyddhau Data cychwynnol

Arolwg Omnibws Cymru 2016: Rhyddhau Data cychwynnol

23/02/2017
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae'r ddogfen hon yn crynhoi'r data diweddaraf am lefelau mynychu ac ymgyfranogi celfyddydol cyffredinol ymhlith oedolion ac yn ôl grwpiau demograffig allweddol.
Darllen mwy...
Arolwg Omnibws y Plant 2016: Rhyddhau Data Pennawd i Gychwyn

Arolwg Omnibws y Plant 2016: Rhyddhau Data Pennawd i Gychwyn

09/02/2017
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae'r adroddiad yn crynhoi'r canlyniadau allweddol o'r set ddata gyfunedig ar gyfer 2016. Cyhoeddir adroddiad manwl ar 23 Chwefror 2017.
Darllen mwy...
Arolwg Celfyddydau Cymru 2015: Adroddiad Ymchwil

Arolwg Celfyddydau Cymru 2015: Adroddiad Ymchwil

20/07/2016
Ymchwil diweddaraf Ystadegau Swyddogol
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymchwilio i ymwneud y cyhoedd â'r celfyddydau yng Nghymru, ynghyd â'i agweddau tuag ato, drwy arolygon ymchwil ar raddfa fawr a gynhelir bob pum mlynedd.
Darllen mwy...
Tudalen 123456

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245