Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Celfyddydau ac ymgysylltu â'r Cyhoedd

Y Celfyddydau ac ymgysylltu â'r Cyhoedd

Y Celfyddydau ac ymgysylltu â'r Cyhoedd - Patrymau, Prosesau a Dulliau i Sicrhau Newid, Mawrth 2008.


Astudiaeth a gomisiynwyd i ddatblygu dealltwriaeth o'r rhesymau am y dirywiad cyffredinol mewn ymgysylltu â'r cyhoedd yng Nghymru ac ymchwilio i'r rhesymau dros lefel is o gyfranogiad ymhlith grwpiau cymdeithasol allweddol yn cynnwys y rhai sy'n byw mewn ardaloedd o amddifadedd.

Mae'r gwaith ymchwil hwn yn:

  • archwilio'r materion sy'n llesteirio ymgysylltiad â'r celfyddydau;
  • nodi'r cyfleoedd ar gyfer gwella mynediad i'r celfyddydau i bob grŵp cymdeithasol economaidd;
  • darparu enghreifftiau o arferion da lle y cafwyd ymgysylltu ehangach.

nôl at yr ymchwil diweddaraf >>

Operation Zulu - Valleys Kids
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245