Cyngor Celfyddydau Cymru | Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru

Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru

Meincnodi Cynulleidfaoedd Celfyddydol

Prosiect Cyngor Celfyddydau Cymru yw Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru a ddarperir gan Clearview i helpu sefydliadau celfyddydol i ddeall a datblygu eu cynulleidfaoedd drwy gasglu, dadansoddi a dehongli data.

Mae’r dadansoddiad hwn wedi’i gymryd o ddau fath o ddata wedi’i ddal ar systemau tocynnu 12 swyddfa docynnau gan y lleoliadau sy’n cymryd rhan:

  • data wedi’i gasglu’n awtomatig drwy systemau tocynnu am bob un trafodyn
  • data am drafodion sy’n ymwneud â chwsmeriaid a enwir yn benodol sy’n dweud wrthym am gynulleidfaoedd a’u perthynas gyda phob un sefydliad celfyddydol

Isod fe welir gwybograffeg yn arddangos prif ddata'r gwaith ymchwil hwn. Bydd yr adroddiad llawn yn cael ei gyhoeddi cyn hir.

Lawrlwytho: Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru: Gwybograffeg

Lawrlwytho: Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru: Dawns

Lawrlwytho: Astudiaeth Achos - Cynulleidfaoedd Dawns Theatr Torch

Lawrlwytho: Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru: astudiaeth achos sicrhau cynulleidfaoedd

Lawrlwytho: Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru: Bwletin Dawns

Lawrlwytho: Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru: Bwletin Teulu

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245