Cyngor Celfyddydau Cymru | Law yn Llaw

Law yn Llaw

Law yn Llaw - Gweithgareddau sy'n Seiliedig ar y Celfyddydau ac Adfywio, Mawrth 2008.


Astudiaeth yw hon a gomisiynwyd i nodi a gwerthuso effaith celfyddydau cymunedol ar arfer adfywio cymunedol mewn ardaloedd Amcan Un yng Nghymru. Rhoddir ffocws penodol ar Gymoedd De Cymru.

Mae'r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau'r astudiaeth ac mae'n gwneud nifer o argymhellion ar gyfer camau gweithredu er mwyn cyfuno a datblygu cyfraniad presennol arfer sy'n seiliedig ar y celfyddydau i'r gwaith o adfywio cymunedau difreintiedig yng Nghymru.


Nôl at ein hymchwil diweddaraf >>

Cwmni Dawns Cenedlaethol/National Dance Company
Yr Hyn a Wnawn

Dogfennau Perthnasol

PDF

Law yn Llaw 577k pdf

23 Gorffennaf 2008

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245