Cyngor Celfyddydau Cymru | Gwerthuso Celfyddydau Cymunedol

Gwerthuso Celfyddydau Cymunedol

Canfyddiadau o beilot Gwerthuso Celfyddydau Cymunedol, Mai 2009.


Mae'r adroddiad hwn yn dangos effaith bositif y celfyddydau ar gymunedau lleol, drwy grynhoi canfyddiadau o beilot Gwerthuso Celfyddydau Cymunedol yr ymgymerwyd ag ef gan 13 o sefydliadau rhwng mis Medi 2008 a mis Ebrill 2009.


nôl at ein hymchwil diweddaraf >>

Artist: Sam Bakewell
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245