Cyngor Celfyddydau Cymru | Gwerthusiad o'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Gwerthusiad o'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Wales Arts International has commissioned an evaluation of the International Opportunities Fund (IOF) and its impact on the mobility of artists and cultural professionals based in Wales.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi comisiynu gwerthusiad o'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol a'i heffaith ar symudedd artistiaid ac unigolion proffesiynol diwylliannol yng Nghymru.

Er bod y gronfa wedi bod yn rhedeg am yr wyth mlynedd diwethaf, roedd yr ymchwil yn edrych yn benodol ar y pedair blynedd diwethaf, pan wnaeth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol gefnogi artistiaid yng Nghymru gyda 193 o brosiectau mewn 68 o wledydd.

Gwnaeth rhai o'r canfyddiadau allweddol dynnu sylw at y ffaith nid yn unig bod yr artistiaid eu hunain wedi cael budd o'r profiad rhyngwladol, ond bod y buddion hyn wedi cael eu rhannu gyda sector ehangach y celfyddydau wrth ar ôl iddynt ddychwelyd i Gymru. Roedd hefyd effaith hirdymor sylweddol ar ddatblygiad proffesiynol yr artistiaid y tu hwnt i oes eu prosiect rhyngwladol.

Gwnaed yr ymchwil gan On the Move - y rhwydwaith gwybodaeth am symudedd diwylliannol - drwy gynnal cyfweliadau â derbynwyr dyfarniadau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol a'u partneriaid rhyngwladol.

Gallwch lawrlwytho a darllen y crynodeb gweithredol yma

Os ydych am gael copi electronig o'r adroddiad llawn, cysylltwch â Chelfyddyau Rhyngwladol Cymru drwy anfon neges e-bost at info@wai.org.uk

Mae’r adroddiad llawn hefyd ar gael ar wefan On the Move

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245