Cyngor Celfyddydau Cymru | Canfyddiadau o Gyngor Celfyddydau Cymru a'r hyn sy'n ofynnol ganddo

Canfyddiadau o Gyngor Celfyddydau Cymru a'r hyn sy'n ofynnol ganddo

Comisiynwyd yr astudiaeth hon i oleuo Adolygiad Sefydliadol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Nod yr astudiaeth oedd taflu goleuni ar yr hyn oedd yn ofynnol o Gyngor Celfyddydau Cymru ‘newydd’ gan gleientiaid allanol a phartneriaid. Canolbwyntiwyd ar archwilio sut y byddai’r sefydliad newydd yn gwasanaethu’r anghenion hyn ac yn bodloni disgwyliadau’r cleientiaid allanol a phartneriaid.

Cymerodd yr ymchwil agwedd ansoddol er mwyn caniatáu archwiliad manylach o ganfyddiadau o’r sefydliad. Ymysg y dulliau a ddefnyddiwyd roedd cyfweliadau, grŵpiau ffocws a grŵp trafod ar-lein.

Cyflwyna’r adroddiad hwn y prif ganfyddiadau a ddeilliodd o’r ymchwil.

pdf - logo bachCanfyddiadau o Gyngor Celfyddydau Cymru a'r hyn sy'n ofynnol ganddo

Earthfall: The Factory
Ymchwil Diweddar
Ymchwil | Llun: Falstaff, Opera Canolbarth Cymru; ffotograffydd David Pugh

Ymchwil

Ein Hymchwil i'r Celfyddydau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245