Cyngor Celfyddydau Cymru | Astudiaeth y Dyfodolion

Astudiaeth y Dyfodolion

Gorffennaf 2009


Comisiynwyd y gwaith ymchwil hwn i nodi'r ffactorau sy'n sbarduno newid a allai effeithio ar Gelfyddydau yn ystod y ddau ddegawd nesaf.

Drwy archwilio posibiliadau o'r fath y gobaith yw y gall sefydliadau ragweld newidiadau a pharatoi ar gyfer y dyfodol.


Nôl at ein hymchwil diweddaraf >>

Welsh National Opera Genedlaethol Cymru
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245