Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg Y Celfyddydau yng Nghymru 2015

Arolwg Y Celfyddydau yng Nghymru 2015

Mae Arolwg y Celfyddydau yng Nghymru 2015 yn arolwg o gyfran fawr o'r boblogaeth i ddarganfod beth mae gweithgarwch celfyddydol a diwylliannol yn ei olygu i bobl Cymru.

Pwy gymeroddd ran yn yr arolwg hwn?

Cyfwelodd Ymchwil Beaufort â rhagor na 4,000 o oedolion ledled Cymru yn ystod 2015/16 i gael gwybod

  • faint o bobl a fynychai'r celfyddydau neu a ymgyfranogai ohonynt a pha mor aml
  • beth oedd eu sbardun a pha rwystrau ydoedd i ymgysylltu â'r celfyddydau
  • a beth oedd eu hagwedd at y celfyddydau yng Nghymru

Canlyniadau'r arolwg

Y Celfyddydau yng Nghymru 2015

Yr adroddiad ymchwil

Darllenwch yr adroddiad llawn isod:

Arolwg Celfyddydau Cymru 2015: Adroddiad Ymchwil


Yn y ddogfen isod, nodir canfyddiadau cychwynnol yr arolwg hwn:

Arolwg Y Celfyddydau yng Nghymru 2015: Rhyddhau data pennawd i gychwyn

Cyhoeddir adroddiad llawn a manwl yng Ngorffennaf 2016.

Archif Ymchwil

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245