Cyngor Celfyddydau Cymru | Asesiad lles o ddigwyddiadau, cyflwynwyr a lleoliadau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Asesiad lles o ddigwyddiadau, cyflwynwyr a lleoliadau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Ynghylch yr Asesiad hwn

Comisiynwyd Lles Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i :

  • ddeall sut mae digwyddiadau, cyflwynwyr a lleoliadau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru’n cyfrannu at les y rheiny sy’n mynd iddynt. Canolbwyntiwyd yn bennaf ar effaith digwyddiadau celfyddydol y mae pobl yn mynd iddynt yn hytrach na digwyddiadau celfyddydau cyfranogol eu hunain.
  • dangos gwerth buddsoddi cyhoeddus mewn lleoliadau a digwyddiadau celfyddydol wrth wella a chynnal lles pobl Cymru
  • dylanwadu ar y ffordd mae Cyngor Celfyddydau Cymru a’i bartneriaid yn cyfathrebu gyda chynulleidfaoedd presennol a phosibl gan ddefnyddio naratif lles.

Asesiad lles o ddigwyddiadau, cyflwynwyr a lleoliadau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru (1129k)

Astudiaethau Achos

Astudiaethau achos lles o leoliadau ac arddangosfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru (175k)

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245