Cyngor Celfyddydau Cymru | Adnabod y Posibiliadau

Adnabod y Posibiliadau

Adnabod y Posibiliadau: Cynulleidfaoedd Drama yng Nghymru, Hydref 2009.


Dyma'r asesiad mwyaf cynhwysfawr o gynulleidfaoedd drama a wnaed yng Nghymru.

Ceir ynddo asesiad manwl o:

  • ddata swyddfa docynnau;
  • cyfweliadau manwl gyda theatrau;
  • canolfannau'r celfyddydau a chwmnïau cynhyrchu;
  • a thrafodaethau gyda chynulleidfaoedd ledled Cymru;

Mae'r adroddiad yn amlygu sector â chyflawniadau sylweddol sydd â photensial i gyflawni llawer mwy.


Nôl i'n hymchwil diweddaraf >>

Y Glerorfa
Yr Hyn a Wnawn

Dogfennau Perthnasol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245