Cyngor Celfyddydau Cymru | Adroddiad Meincnodi Lleoliadau sy'n Cyflwyno 2013/14

Adroddiad Meincnodi Lleoliadau sy'n Cyflwyno 2013/14

Mae'r adroddiad hwn, sydd wedi'i gomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn cynnwys data swyddfa docynnau cyfanredol oddi wrth 29 o leoliadau celfyddydol ar draws y wlad.

Mae'r cyfnod adrodd yn cynnwys digwyddiadau a gafodd eu llwyfannu rhwng 1 Ebrill 2013 a 31 Mawrth 2014.

Mae data gwerthiant wedi'i gasglu'n awtomatig o systemau swyddfa docynnau trydanol yn y lleoliadau sydd yn y rhestr isod. Mae'r data hwn wedi'i brosesu'n set gyfanredol o ddata fel nad oes modd cael gwybod pa leoliad piau pa ddata.

Cyhoeddwyd: Mis Hydref 2014

Cynhyrchwyd gan Lynfa Protheroe
Ymgynghorydd Dadansoddi Data ar ei liwt ei hun
Lynfaprotheroe@gmail.com
Linkedin.com/lynfaprotheroe

Adroddiad Meincnodi Lleoliadau sy'n Cyflwyno Cyngor Celfyddydau Cymru 2013/14(3582k)

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245