Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymchwil Diweddar

Ymchwil Diweddar

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnal rhaglen barhaus o ymchwil.

Mae'r ymchwil hwn yn hollbwysig inni gael dealltwriaeth lawn o'r sector gelfyddydol yng Nghymru. Mae hyn yn ei dro yn caniatáu inni gynllunio ar gyfer dyfodol cynhaliol a ffyniannus i'r celfyddydau yng Nghymru.

Yn yr adran hon ceir dolenni at adroddiadau a chyhoeddiadau sy'n deillio o'n hymchwil diweddaraf. Dilynnwch y dolenni i ddarganfod mwy.


Nôl at yr hafan Ymchwil >>

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245