Cyngor Celfyddydau Cymru | Cofrestru ar gyfer yr Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru

Cofrestru ar gyfer yr Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru

Mae'r holl sefydliadau sy'n aelodau o Bortffolio Celfyddyol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru yn cymryd rhan yn yr arolwg hwn, sy'n rhoi trosolwg manwl o'r gweithgareddau celfyddydol yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mae'r arolwg ar gyfer chwe mis cyntaf 2016/17 ar gael yn awr.

Cliciwch ar y botwm ‘Cofrestru ar gyfer yr arolwg hwn’ ar waelod y dudalen a chwblhau’r ffurflen. Rhowch 24 awr i ni ar ôl cyflwyno’r ffurflen cyn ceisio defnyddio’r botwm ‘Mewngofnodi i’ch cyfrif Arolwg’ ar waelod y dudalen.

Ar ôl i chi fewngofnodi eto byddwch angen clicio ar tab ‘Gofyniadau’.

Isod ceir canllawiau i orffen adrannau'r Arolwg o Bortffolio Celfyddydau Cymru:

pdf - logo bachCanllawiau Cyffredinol Arolwg Portffolio Celfyddydau Cymru

pdf - logo bachDiffiniadau o gelfyddydau

pdf - logo bachY cwestiynau newydd am nodweddion gwarchodedig


pdf - logo bachAdran 1: Arddangosfeydd Celfyddydau Gweledol a Chrefftau - Canllawiau

pdf - logo bachAdran 2: Gweithgarwch Ymgyfranogol Celfyddydol gyda Phlant a Phobl ifainc - Canllawiau

pdf - logo bachAdran 3: Gweithgarwch Ymgyfranogol Celfyddydol - Canllawiau

pdf - logo bachAdran 4: Darlledu a Ffrydio - Canllawiau

pdf - logo bachAdran 5: Sgrinio Ffilm - Canllawiau

pdf - logo bachAdran 6: Cwmnïau teithiol sy'n perfformio - Canllawiau

pdf - logo bachAdran 7: Canllawiau i gyd-fynd â'r adran perfformiadau cyhoeddus byw mewn lleoliadau - Canllawiau

pdf - logo bachAdran 8: Gwasanaethau i’r Sector Celfyddydol - Canllawiau

pdf - logo bachAdran 9: Data Cyflogaeth


Botwm: Cofrestru Botwm: Mewngofnodi i'ch cyfrif arolwg

Canolfan Cywain Centre
Ymchwil

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245