Cyngor Celfyddydau Cymru | Adroddiadau'r Arolygon o Bortffolio Celfyddydol Cymru

Adroddiadau'r Arolygon o Bortffolio Celfyddydol Cymru

Arolwg o Bortffolio Celfyddydol Cymru 2017/18

Canfyddiadau hanner cyntaf y flwyddyn

Arolwg o Bortffolio Celfyddydol Cymru 2018/19: canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill 2018 hyd 30 Medi 2018

Arolwg o Bortffolio Celfyddydol Cymru 2017/18

Canfyddiadau hanner cyntaf y flwyddyn

Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru 2017/18: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2017

Arolwg Portfolio Celfyddydol Cymru 2017/18: Canfyddiadau allweddol o 1 Hydref hyd 31 mawrth 2018


Uchafbwyntiau arolwg 2017/18

Uchafbwyntiau Arolwg 2017/18 / Survey Highlights 2017/18

Bob adran o arolwg 2017/18

Arddangosfeydd / Exhibitions

Cwmnïau Perfformio a Theithio / Performing and Touring Companies

Darllediadau a ffrydiau / Broadcasts and streaming

Data Cyflogaeth / Employment Data

Ffilm / Film

Gwasanaethau i Sector y Celfyddydau / Services to the Arts Sector

Gweithgarwch Cyfranogol / Participatory Activity

Participatory Activity for Children and Young People 2017-18

Perfformiadau mewn canolfannau cyflwyno / Performances at presenting venues

Arolygon y gorffennol

Arolwg o Bortffolio Celfyddydol Cymru 2016/17

Canfyddiadau

Mae'r adroddiadau hyn yn crynhoi canfyddiadau'r arolwg o Sefydliadau Portffolio Celfyddydol Cymru 2016/17.

Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru 2016/17: Canfyddiadau Allweddol o 1 Hydref 2016 hyd 31 Mawrth 2017
Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru 2016/17: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2016

Adroddiad llawn 2016/17

Cliciwch ar y ddogfen PDF isod i'w lawrlwytho.

Uchafbwyntiau Arolwg

Darlledu a Ffrydio
Data cyflogaeth
Arddangosfeydd
Ffilm
Gweithgarwch ymgyfranogol
Plant a Phobl Ifainc
Cwmnïau perfformio a theithio
Gwasanaethau i Sector y Celfyddydau


Nôl i'n harolygon blynyddol >>

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau am y data hwn neu os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr o ddefnyddwyr rheolaidd, cysylltwch â'n tîm ymchwil: ymchwil@celf.cymru

Cysylltwch â:

Chris Batsford
Swyddog Ymchwil
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

chris.batsford@celf.cymru

Adroddiadau'r Arolygon o Bortffolio Celfyddydol Cymru
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245