Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg Omnibws y Plant

Arolwg Omnibws y Plant

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cynnal arolwg o gyfraddau mynychu a chyfranogi ymhlith plant a phobl ifanc bob blwyddyn er 2007.

Caiff gwybodaeth am gyfraddau mynychu digwyddiadau celfyddydol a chyfraddau cyfranogi mewn gweithgareddau artistig ei chasglu drwy gyfres o gwestiynau a ofynnir fel rhan o arolwg Omnibws Plant Beaufort Research bob blwyddyn.

2017

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau arolwg 2017 gan edrych ar lefelau cyffredinol mynychu ac ymgyfranogi yn y celfyddydau ymhlith plant a phobl ifanc.

Arolwg Omnibws y Plant 2017: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

Omnibws y Plant

Cliciwch yma i lawrlwytho'r llun uchod.

Gallwch ei lawrlwytho data cychwynnol Arolwg Omnibws y Plant 2017 isod:

Arolwg Omnibws y Plant 2017 rhyddhau data pennawd i gychwyn(275k)

2016

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau arolwg 2016 gan edrych ar lefelau cyffredinol mynychu ac ymgyfranogi yn y celfyddydau ymhlith plant a phobl ifanc.

Arolwg Omnibws y Plant 2016: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

Lawrlwytho gwybograffeg sy'n arddangos rhai o brif ganfyddiadau arolwg 2016.

Gallwch ei lawrlwytho data cychwynnol Arolwg Omnibws y Plant 2016 isod:

Arolwg Omnibws y Plant 2016: Rhyddhau Data Pennawd i Gychwyn


Adroddiadau Blaenorol

Ceir copi o'r holl adroddiadau blaenorol ar ochr dde'r dudalen hon.


Nôl at ein harolygon blynyddol >>

Theatr yr Urdd
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245