Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg Omnibws Cymru

Arolwg Omnibws Cymru

Bu Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnal arolwg ymchwil am fynychu ac ymgyfranogi yn flynyddol er 1993.

Cesglir gwybodaeth am fynychu digwyddiadau celfyddydol ac ymgyfranogi o weithgareddau celfyddydol drwy gyfres o gwestiynau sy'n ymddangos yn arolwg omnibws Cymru gan Ymchwil Beaufort Cyfyngedig ym mis Tachwedd. Mae o leiaf fil o gyfweliadau'n cael eu cynnal bob blwyddyn gyda sampl sy'n cael ei chynllunio i fod yn gynrychioliadol o'r boblogaeth yn ei hoed yng Nghymru sydd dros eu hun ar bymtheg oed.

Arolwg Omnibws Cymru 2018 – Oedolion a’r Celfyddydau

Dyma ddogfen sy'n crnhoi'r data diweddaraf am fynychu a chymryd rhan pobl mewn oed ac yn ôl grwpiau demograffig allweddol.

Arolwg Omnibws Cymru 2018 Data Cychwynnol

Arolwg Omnibws Cymru 2016

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r arolwg a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016, gan edrych ar yr amrywiadau demograffig a rhanbarthol yn y lefelau mynychu ac ymgyfranogi.

Arolwg Omnibws Cymru 2016: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

Lawrlwytho gwybograffeg sy'n arddangos rhai o brif ganfyddiadau arolwg 2016.

Data Cychwynnol Arolwg Omnibws 2016:

Arolwg Omnibws Cymru 2016: Rhyddhau Data cychwynnol


Nôl at ein harolygiadau blynyddol >>

Operation Zulu - Valley Kids
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245