Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg o Wariant Awdurdodau Lleol ar y Celfyddydau

Arolwg o Wariant Awdurdodau Lleol ar y Celfyddydau

Casgliad o ddata ar wariant yr Awdurdodau Lleol yng Nghymru ar y celfyddydau.

Er 2013 mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Datblygu'r Celfyddydau, Prydain ar arolwg cyfunol o bartneriaethau a buddsoddi celfyddydol yr awdurdodau lleol i ddiwallu anghenion y ddau sefydliad.

Anfonodd Datblygu'r Celfyddydau, Prydain arolwg ar-lein at bob awdurdod lleol yng Nghymru i asesu lefel rhagolwg gwariant ar y celfyddydau ar gyfer 2015/16 ac am y tro cyntaf, arolwg ar wahân ond cymaradwy, parthed gwasanaethau a gontractir allan.

Cynhyrchodd Datblygu'r Celfyddydau, Prydain adroddiad ar y set ddata gyflawn artsdevelopmentuk.org/2015/09/arts-devarts-development-uk-local-authority-arts-investment-partnership-survey-2015.

Mae'r canlynol yn grynodeb gan Gyngor Celfyddydau Cymru o'r wybodaeth am wariant sy'n gysylltiedig ag awdurdodau lleol Cymru.

Arolwg o Bartneriaethau a Buddsoddi Celfyddydol Awdurdodau Lleol Cymru 2014/15


Ar hyn o bryd, gellir hefyd weld yma ganlyniadau o'r adroddiadau canlynol:

pdf - logo bach2012/13

pdf - logo bach2011/12


Nôl at ein harolygon blynyddol >>

Nerys Lloyd: Daddy's Girl
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245