Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolygiadau Blynyddol

Arolygiadau Blynyddol

Mae llawer o waith ymchwil Cyngor Celfyddydau Cymru ar ffurf arolygiadau blynyddol.


Mae'r arolygiadau blynyddol hyn yn craffu ar elfennau pwysig fel presenoldeb, cyfranogiad ac ymagweddau yn y celfyddydau yng Nghymru.

Cynhelir sawl arolwg blynyddol gan Gyngor Celfyddydau Cymru at wahanol bwrpasau. Dilynnwch y dolenni isod i weld manylion arolwg o'ch dewis.


Nôl at yr hafan Ymchwil >>

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245