Cyngor Celfyddydau Cymru | Gweithgarwch y Celfyddydau Gweledol yng Nghymru

Gweithgarwch y Celfyddydau Gweledol yng Nghymru

Astudiaeth o Effaith Ryngwladol: Gweithgarwch y Celfyddydau Gweledol yng Nghymru, Medi 2008.


Comisiynwyd yr astudiaeth hon er mwyn edrych ar effaith tair menter ryngwladol y celfyddydau gweledol:

  • pafiliwn Cymru yn Biennale Fenis (2003-07),
  • gwobr Artes Mundi (2004-08);
  • yr ymweliadau curadurol a drefnwyd gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (2004-2008).

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar broffil Celfyddydau Gweledol cyfoes Cymru ac effaith y prosiectau rhyngwladol ar arfer artistiaid unigol yng Nghymru.

pdf - logo bachGweithgarwch y Celfyddydau Gweledol yng Nghymru, Medi 2008


nôl at ein harchif ymchwil >>

Jennie Savage: Arcade Project
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245