Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg o Sefydliadau Refeniw

Arolwg o Sefydliadau Refeniw

Arolwg a gynhelir bob chwe mis yw'r Arolwg o Sefydliadau Refeniw, o holl gleientiaid refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru ac mae gofyn iddynt lenwi'r holiadur fel rhan o'u cytundeb ariannu.

Ar hyn o bryd, mae 72 o gleientiaid yn cael arian refeniw. Yn bennaf, mae'r arolwg yn casglu data am nifer y digwyddiadau celfyddydol a gynhalir a chyfraddau mynychu'r gweithgareddau hyn.


Adroddiadau

Gallwch weld yr adroddiadau sydd ar gael eisoes yma.


Cofrestru

Os ydych yn Sefydliad Refeniw, gallwch gofrestru neu fewngofnodi i gwblhau'r arolwg yma.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245