Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Categorïau
Ffurfiau ar gelfyddyd
Tagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...545556
Rhaglen Gyllido Ein Lle Ni: Adolygiad interim o’r cyfnod peilot

Rhaglen Gyllido Ein Lle Ni: Adolygiad interim o’r cyfnod peilot

14/04/2015
Sefydliadau Datblygu Cynulleidfaoedd Pobl Ifainc ac Addysg Teuluoedd Celfyddydau Cymunedol
Lansiwyd Rhaglen Ymgysylltu Ein Lle Ni gan Gyngor Celfyddydau Cymru ym mis Rhagfyr 2012. Yn y cyfnod rhwng Ionawr 2013 a Rhagfyr 2014, dyfarnwyd cyllid i 10 prosiect gan 8 sefydliad fel rhan o’r rhaglen.
Darllen mwy...
Agenda'r Cyngor - Chwefror 2015

Agenda'r Cyngor - Chwefror 2015

08/04/2015
Papurau Cyngor
Dyddiad y cyfarfod Gwener 13 Chwefror 2015 Amser 9.30 – 15.00 Lleoliad Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd
Darllen mwy...
Agenda'r Cyngor - Mawrth 2015

Agenda'r Cyngor - Mawrth 2015

08/04/2015
Papurau Cyngor
Dyddiad y cyfarfod Iau-Gwener 19-20 Mawrth 2015 Amser 14.30–17.00 ddydd Iau a 9.30–14.30 ddydd Gwener Lleoliad Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd
Darllen mwy...
Cofnodion y Cyngor - Rhagfyr 2014

Cofnodion y Cyngor - Rhagfyr 2014

08/04/2015
Papurau Cyngor
Dyddiad y cyfarfod Dydd Gwener 5 Rhagfyr 2014 Lleoliad: Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd
Darllen mwy...
Cofnodion y Cyngor - Chwefror 2015

Cofnodion y Cyngor - Chwefror 2015

08/04/2015
Papurau Cyngor
Dyddiad y cyfarfod: Gwener 13 Chwefror 2015 Lleoliad: Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd
Darllen mwy...
Arweiniad Cydraddoldeb

Arweiniad Cydraddoldeb

26/03/2015
Cydraddoldeb Canllawiau
Nod yr arweiniad hwn yw rhoi ichi syniadau ymarferol am sut i gynyddu amrywiaeth ymhlith y rhai sy’n profi’r celfyddydau (cynulleidfaoedd) a’r rhai sy’n ymgyfranogi o’r broses o greu celfyddyd (creawdwyr).
Darllen mwy...
Arolwg Omnibws Cymru 2014: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

Arolwg Omnibws Cymru 2014: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

26/03/2015
Arolygon blynyddol Pobl Ifainc ac Addysg Ystadegau Swyddogol
Crynhoa'r adroddiad hwn ganfyddiadau'r arolwg diweddaraf a gynhaliwyd yn Nhachwedd 2014 a archwilia amrywiadau demograffig a rhanbarthol mewn mynychu ac ymgyfranogi. Sonia'r adroddiad hefyd am y tueddiadau allweddol yn y data hwn dros amser.
Darllen mwy...
Adolygiad Buddsoddi 2015 - Canllawiau i ymgeiswyr

Adolygiad Buddsoddi 2015 - Canllawiau i ymgeiswyr

25/03/2015
Adolygiad Buddsoddi Ffurflen Gais Canllawiau
Dylai'r canllawiau hyn roi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud cais. Darllenwch hwy yn ofalus cyn llenwi'r ffurflen gais ar-lein.
Darllen mwy...
Adolygiad Buddsoddi 2015 - Ein hymateb i'r ymgynghoriad ar y Cylch Gorchwyl

Adolygiad Buddsoddi 2015 - Ein hymateb i'r ymgynghoriad ar y Cylch Gorchwyl

25/03/2015
Ymgynghoriadau Blaenorol Adolygiad Buddsoddi
Dyma ein hadborth ar yr ymarferiad Ymgynghori cyntaf a gynhaliwyd fel rhan o’n proses Adolygiad Buddsoddi.
Darllen mwy...
Gwneud Apêl - Dogfen Ymgynghorol

Gwneud Apêl - Dogfen Ymgynghorol

25/03/2015
Adolygiad Buddsoddi Ymgynghoriadau Presennol
Yn y ddogfen hon esboniwn yr hawl i apelio a'r weithdrefn gysylltiedig a fydd ar gael i unrhyw sefydliad sy'n anfodlon ar ein penderfyniad ariannu. Mae'r weithdrefn apelio yn gymwys i Adolygiad Buddsoddi 2015 yn unig.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...545556

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245