Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi arian refeniw blynyddol ar gyfer 2014-16
Pecyn Adnodd Addysgol
Datblygu Cynulleidfaoedd
Cyngor Celfyddydau Cymru

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
TagiauDyddiadCyhoeddiadau

Canllawiau Ariannu: Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau - O Ebrill 2014

Canllawiau Ariannu: Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau - O Ebrill 2014

28/02/2014
Ceisio am Arian Gwyliau Canllawiau Ymchwil a datblygu Hyfforddiant Marchnata'r Celfyddydau Datblygu Cynulleidfaoedd
Darpara ein Grantiau Celfyddydol i Sefydliadau gymorth wedi’i dargedu i sefydliadau celfyddydol sydd yng Nghymru ac sy’n gweithio’n bennaf yma.
Darllen mwy...
Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Ein Lle Ni

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Ein Lle Ni

08/07/2013
Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Ceisio am Arian Datblygu Cynulleidfaoedd Pobl Ifainc ac Addysg Amrywiaeth Anabledd a'r Celfyddydau Cydraddoldeb Unigolion Sefydliadau Y Gymraeg
Nod y rhaglen yw cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a pherswadio rhagor o bobl i ymwneud â'r celfyddydau. Anela'r rhaglen yn benodol at y cynulleidfaoedd nad ydynt wedi cysylltu â'r celfyddydau neu sy'n wynebu rhwystrau wrth ymgysylltu.
Darllen mwy...
Cynulleidfaoedd a Marchnata - Crynodeb o'r ymgynghoriad a'n hymateb

Cynulleidfaoedd a Marchnata - Crynodeb o'r ymgynghoriad a'n hymateb

26/07/2011
Marchnata'r Celfyddydau Datblygu Cynulleidfaoedd Ymgynghoriadau Blaenorol
Yn ein Hadolygiad Buddsoddi ailedrychwyd ar adnoddau i sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar ddarpariaeth “rheng flaen” - sef ar y sefydliadau hynny sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r gwaith o greu, cyflwyno ac arddangos y celfyddydau.
Darllen mwy...
Adnabod y Posibiliadau

Adnabod y Posibiliadau

12/10/2009
Ymchwil diweddaraf Datblygu Cynulleidfaoedd
Mae'r sector theatrau a chanolfannau celfyddydau ledled Cymru yn cynnig rhwydwaith cyfoethog ac amrywiol, o ganolfannau cenedlaethol a rhanbarthol, i ganolfannau sy'n gwasanaethu eu cymunedau eu hunain, a gefnogir ganddynt ac sydd â'u gwreiddiau ynddynt.
Darllen mwy...
Strategaeth i Ddatblygu Cynulleidfaoedd ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru - Ffocws ar Farchnata

Strategaeth i Ddatblygu Cynulleidfaoedd ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru - Ffocws ar Farchnata

03/11/2005
Marchnata'r Celfyddydau Datblygu Cynulleidfaoedd
Dylid gweld gweithgarwch marchnata, i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer y celfyddydau, fel rhan o fusnes craidd sefydliadau celfyddydau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Yr Awch am Wybodaeth - Data Cynulleidfaoedd y Celfyddydau

Yr Awch am Wybodaeth - Data Cynulleidfaoedd y Celfyddydau

17/11/2003
Datblygu Cynulleidfaoedd Archif Ymchwil
Mae’r crynodeb gweithredol hwn yn amlinellu cefndir yr astudiaeth, canfyddiadau’r ymgynghoriad a’r gweithredu a argymhellir.
Darllen mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245