Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Agendâu'r Cyngor
Cofnodion
Pecyn Adnodd Addysgol
Ymgysylltu ac Ymgyfranogi
Cyngor Celfyddydau Cymru

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
Tagiau
DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 123
Arolwg Hygyrchedd Anabledd o'n Lleoliadau a'n Horielau Refeniw 2012

Arolwg Hygyrchedd Anabledd o'n Lleoliadau a'n Horielau Refeniw 2012

14/11/2013
Anabledd a'r Celfyddydau Cydraddoldeb
Yn Chwefror 2012 gofynasom i bob un o'n lleoliadau a'n horielau refeniw lenwi hwn. O'r 28 arolwg a anfonasom, llenwyd 24. Crynodeb yw'r adroddiad hwn o'r ymatebion ac awgryma gamau gweithredu i wella hygyrchedd.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb 2013 i 2014 - Fersiwn Hawdd ei Ddeall

Cynllun Cydraddoldeb 2013 i 2014 - Fersiwn Hawdd ei Ddeall

20/09/2013
Cynllunio Amrywiaeth Cydraddoldeb Dogfen Hawdd i'w Deall Strategaeth
Ein cynlluniau ar gyfer trin pawb yn gydradd Fersiwn Hawdd ei Ddeall yw hwn o'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol: Crynodeb o'n nodau ar gyfer 2013-2014
Darllen mwy...
Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Ein Lle Ni

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Ein Lle Ni

08/07/2013
Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Ceisio am Arian Datblygu Cynulleidfaoedd Pobl Ifainc ac Addysg Amrywiaeth Anabledd a'r Celfyddydau Cydraddoldeb Unigolion Sefydliadau Y Gymraeg
Nod y rhaglen yw cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a pherswadio rhagor o bobl i ymwneud â'r celfyddydau. Anela'r rhaglen yn benodol at y cynulleidfaoedd nad ydynt wedi cysylltu â'r celfyddydau neu sy'n wynebu rhwystrau wrth ymgysylltu.
Darllen mwy...
Grym y Fflam - Crynodeb Gweithredol a chasgliadau

Grym y Fflam - Crynodeb Gweithredol a chasgliadau

21/06/2013
Yr Olympiad Diwylliannol Pobl Ifainc ac Addysg
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad o Grym y Fflam, sef casgliad o bum prosiect a gyflwynwyd ledled Cymru i ddathlu Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012. Ariannwyd Grym y Fflam gan Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth y DU ac roedd yn rhan o’r rhaglen Olympiad Diwylliannol yng Nghymru.
Darllen mwy...
Gwerthusiad Grym y Fflam - Adroddiad Terfynol

Gwerthusiad Grym y Fflam - Adroddiad Terfynol

21/06/2013
Yr Olympiad Diwylliannol Pobl Ifainc ac Addysg
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad o Grym y Fflam, sef casgliad o bum prosiect a gyflwynwyd ledled Cymru i ddathlu Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012. Ariannwyd Grym y Fflam gan Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth y DU ac roedd yn rhan o’r rhaglen Olympiad Diwylliannol yng Nghymru.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - ein targedau ar gyfer 2013-14

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - ein targedau ar gyfer 2013-14

02/04/2013
Cynllunio Amrywiaeth Cydraddoldeb Strategaeth
Daeth Deddf Cydraddoldeb 2010 (y ddeddf) i rym ar 1 Hydref 2010 a fynna fod cyrff cyhoeddus Cymru yn cydymffurfio â chyfres o ‘ddyletswyddau’ sydd yn Neddf Cydraddoldeb 2010 (Rheoliadau Dyletswyddau Statudol (Cymru) 2011). Yn eu plith mae dyletswydd i lunio a chyhoeddi ein hamcanion cydraddoldeb yn ein cynllun cydraddoldeb strategol.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb: Hawdd ei Ddeall

Cynllun Cydraddoldeb: Hawdd ei Ddeall

10/12/2012
Cydraddoldeb Anabledd a'r Celfyddydau Amrywiaeth Cynllunio Dogfen Hawdd i'w Deall
Fersiwn Hawdd ei Ddeall o'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yw hwn Crynodeb o'n hamcanion ar gyfer cydraddoldeb 2012
Darllen mwy...
Creawdwyr Ifainc - ein cynllun gweithredu ar gyfer 2012-13

Creawdwyr Ifainc - ein cynllun gweithredu ar gyfer 2012-13

07/11/2012
Pobl Ifainc ac Addysg Teuluoedd Cynllunio
Yn Nhachwedd 2011 cyhoeddasom Greawdwyr Ifainc sy'n disgrifio ein gweledigaeth am ymwneud plant a phobl ifainc yn y dyfodol â chelfyddydau Cymru. Manyla'r cynllun gweithredu hwn ar flwyddyn gyntaf y strategaeth (2012- 13). Cynhyrchwn adroddiad am ein cyflawniadau ar ddiwedd y flwyddyn gyda chynllun a ddiweddarwyd ar gyfer 2013-14.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Crynodeb o'n hamcanion cydraddoldeb

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Crynodeb o'n hamcanion cydraddoldeb

02/04/2012
Cydraddoldeb Cynllunio
Dyma grynodeb o'n cynlluniau i sicrhau y triniwn bobl yn gyfartal. Darllenwch y cynllun manwl am ragor o fanylion am ein gwaith a'n cynlluniau at y dyfodol a sut y cyflawnwn ein haddewidion.
Darllen mwy...
Tlodi Plant ac Agenda'r Celfyddydau - gwella hygyrchedd

Tlodi Plant ac Agenda'r Celfyddydau - gwella hygyrchedd

12/01/2012
Pobl Ifainc ac Addysg Strategaeth
Cyhoeddiad newydd yw Creawdwyr Ifainc sy'n disgrifio'n cynlluniau am sut y gall plant a phobl ifainc ledled Cymru ymgyfranogi o'r celfyddydau a'u mwynhau.
Darllen mwy...
Tudalen 123

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245