Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
TagiauDyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...424344
Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Hydref hyd 31 Mawrth 2014

Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Hydref hyd 31 Mawrth 2014

28/08/2014
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau ar gyfer ail hanner arolwg 2013/14 a hefyd y flwyddyn lawn ar gyfer 2013/14 gyda chymariaethau â'r flwyddyn 2012/13.
Darllen mwy...
Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2013-14

Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2013-14

29/07/2014
Datganiadau Ariannol Adroddiadau
Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014
Darllen mwy...
Agenda'r Cyngor - Gorffennaf 2014

Agenda'r Cyngor - Gorffennaf 2014

15/07/2014
Papurau Cyngor
Dyddiad y cyfarfod: Dydd Gwener 11 Gorffennaf 2014 Amser: 10.00 – 15.00 Y lleoliad: Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd
Darllen mwy...
Cofnodion y Cyngor - Gorffennaf 2014

Cofnodion y Cyngor - Gorffennaf 2014

15/07/2014
Papurau Cyngor
Dyddiad y cyfarfod: Dydd Gwener 16 Mai 2014. Y lleoliad: Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd.
Darllen mwy...
Llysgenhadon Cymru Greadigol 2014-15: Canllawiau Enwebu a Nodiadau Cymorth Hanfodol

Llysgenhadon Cymru Greadigol 2014-15: Canllawiau Enwebu a Nodiadau Cymorth Hanfodol

17/06/2014
Cymru Greadigol Unigolion Canllawiau Nodiadau Cymorth Ceisio am Arian
Estyniad o’n hymrwymiad i fuddsoddi mewn artistiaid er mwyn galluogi iddynt greu eu gwaith gorau yw dyfarniadau Llysgenhadon Cymru Greadigol.
Darllen mwy...
Dyfarniadau Cymru Greadigol - Canllawiau i ymgeiswyr a nodiadau cymorth hanfodol 2014-2015

Dyfarniadau Cymru Greadigol - Canllawiau i ymgeiswyr a nodiadau cymorth hanfodol 2014-2015

17/06/2014
Ceisio am Arian Unigolion Cymru Greadigol Canllawiau Nodiadau Cymorth
Pwrpas Dyfarniadau Cymru Greadigol yw cefnogi datblygiad artistiaid. Cyflwynir y dyfarniadau am bob ffurf ar gelfyddyd. Bwriedir iddynt roi amser a lle i artist sydd eisoes wedi cael llwyddiant yn ei yrfa gael arbrofi'n greadigol ac ymchwilio er mwyn goleuo ei ymarfer yn y dyfodol. Nid ydynt o reidrwydd wedi'u hanelu i sicrhau canlyniadau wedi’u diffinio a’u pennu ymlaen llaw.
Darllen mwy...
Cynllun Gweithredol 2014/15

Cynllun Gweithredol 2014/15

16/05/2014
Cynllunio
Mae’r Cynllun Gweithredol hwn yn troi’r weledigaeth yn ein Cynllun Corfforaethol yn weithgaredd ymarferol.
Darllen mwy...
Adroddiad Adolygu Blynyddol Ballet Cymru 2013/14

Adroddiad Adolygu Blynyddol Ballet Cymru 2013/14

13/05/2014
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol Adroddiadau
Y cwmni yw un o sefydliadau refeniw diweddaraf Cyngor Celfyddydau Cymru (daeth yn rhan o’r portffolio yn 2011), ac mae’n chwarae rhan hanfodol yn ecoleg dawns Cymru.
Darllen mwy...
Adroddiad Adolygu Blynyddol Theatr y Torch 2013/14

Adroddiad Adolygu Blynyddol Theatr y Torch 2013/14

12/05/2014
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol Adroddiadau
Mae Cwmni Theatr Torch (TTC) yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant ac fe’i sefydlwyd ym 1977. Mae’n cynnwys awditoriwm â 295 sedd, theatr stiwdio â 102 sedd, oriel gelf, cyfleusterau bar a chaffi.
Darllen mwy...
Adroddiad Adolygu Blynyddol Theatr Volcano 2013/14

Adroddiad Adolygu Blynyddol Theatr Volcano 2013/14

12/05/2014
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol Adroddiadau
Mae Volcano wedi dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed eleni. Er bod ganddo enw da am ei waith theatr ffisegol, mae’r cwmni’n cynhyrchu amrywiaeth o waith - addasiadau o’r clasuron, darnau gwreiddiol, dramâu newydd a digwyddiadau safle penodol.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...424344

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245