Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

CategorïauMaes creadigolTagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...575859
Creu: Cyrraedd: Cynnal: dyfodol y celfyddydau yng Nghymru

Creu: Cyrraedd: Cynnal: dyfodol y celfyddydau yng Nghymru

23/09/2015
Adolygiad Buddsoddi
Dyma bapur gan y Cyngor sy'n esbonio cyd-destun y penderfyniadau a wnaed yn ystod Adolygiad Buddsoddi 2015.
Darllen mwy...
Hwyluso Newid: Cefnogaeth Bontio i Sefydliadau sy'n Cael Arian Refeniw

Hwyluso Newid: Cefnogaeth Bontio i Sefydliadau sy'n Cael Arian Refeniw

23/09/2015
Adolygiad Buddsoddi
Mae Hwyluso Newid yn rhan bwysig o'n ffordd o fynd ati o ran gweithredu canlyniadau ein Hadolygiad Buddsoddi. Mae Hwyluso Newid yn gynllun cyfyngedig o ran amser a weithredir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Stribed logo Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol opsiwn 1 - Tirwedd, Lliw

Stribed logo Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol opsiwn 1 - Tirwedd, Lliw

03/09/2015
Logos
Cydnabod eich cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Stribed logo Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol opsiwn 2 - tirwedd, mono

Stribed logo Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol opsiwn 2 - tirwedd, mono

03/09/2015
Logos
Cydnabod eich cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Stribed logo Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol opsiwn 3 - portread, lliw

Stribed logo Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol opsiwn 3 - portread, lliw

03/09/2015
Logos
Cydnabod eich cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Stribed logo Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol opsiwn 4 - portread, mono

Stribed logo Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol opsiwn 4 - portread, mono

03/09/2015
Logos
Cydnabod eich cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Cynllun y Gymraeg 2015/16

Cynllun y Gymraeg 2015/16

03/09/2015
Y Gymraeg Polisïau a Nodau Corfforaethol Cynllunio
Rydym yn mabwysiadu ymagwedd gynhwysol ac eang tuag at Iaith - un sy'n gydnaws â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Fel sefydliad dwyieithog, mae ein hymrwymiad i'r Gymraeg yn sylfaenol i'n gwaith.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2014/15

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2014/15

03/09/2015
Cynllunio Amrywiaeth Cydraddoldeb Strategaeth
Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015/16 yn parhau i adeiladu ar yr ymgynghoriad a wnaethom yn 2011. Mae hefyd yn cymryd i ystyriaeth y dystiolaeth ym maes cydraddoldebau sydd ar gael inni.
Darllen mwy...
Cynllun Datblygiad Cynaliadwy 2015/16

Cynllun Datblygiad Cynaliadwy 2015/16

03/09/2015
Cynllunio Datblygiad Cynaliadwy
Mae ein hymrwymiad i Ddatblygiad Cynaliadwy'n sylfaenol i'n gwaith. Mae ein Cynllun Datblygiad Cynaliadwy 2014/15 yn adeiladu ar y gwaith yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd a bydd hwnnw'n parhau.
Darllen mwy...
Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2014/15: Canfyddiadau Allweddol o 1 Hydref 2014 hyd 31 Mawrth 2015

Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2014/15: Canfyddiadau Allweddol o 1 Hydref 2014 hyd 31 Mawrth 2015

27/08/2015
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau ar gyfer ail hanner arolwg 2014/15 a hefyd y flwyddyn lawn ar gyfer 2014/15 gyda chymariaethau â'r flwyddyn 2013/14.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...575859

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245