Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Categorïau
Ffurfiau ar gelfyddyd
Tagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...495051

Adroddiad Adolygu Blynyddol Mission

19/11/2014
Darllen mwy...
Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2013/14: Dadansoddiad llawn ar gyfer 2013/14

Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2013/14: Dadansoddiad llawn ar gyfer 2013/14

13/11/2014
Arolygon blynyddol Sefydliadau Ystadegau Swyddogol
Bob blwyddyn rhydd Cyngor Celfyddydau Cymru arian refeniw i 72 sefydliad celfyddydol. Mae rhestr lawn o'r sefydliadau hyn yn Atodiad A a gynnwys gwmnïau cerddoriaeth, drama a dawns a chanolfannau'r celfyddydau, theatrau, orielau a sefydliadau cymunedol celfyddydol.
Darllen mwy...
Polisi Amgylcheddol

Polisi Amgylcheddol

12/11/2014
Polisïau a Nodau Corfforaethol
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymroddedig i reoli effaith amgylcheddol ei weithgareddau a bydd y Cyngor yn ymdrechu i ddiwallu pob deddf a rheoliad amgylcheddol sy'n gysylltiedig â'r agweddau amgylcheddol ar fusnes y Cyngor neu i ragori wrth eu cyflawni.
Darllen mwy...
Newid Diwylliant: Sut y mae Artistiad yn ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghyrmu

Newid Diwylliant: Sut y mae Artistiad yn ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghyrmu

11/11/2014
Datblygiad Cynaliadwy
Comisiynwyd yr adroddiad Newid Diwylliant:Sut y mae Artistiaid yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i archwilio'r 'ymateb creadigol' hwn yng Nghymru.
Darllen mwy...
Sbardun - Manylion y Prosiect

Sbardun - Manylion y Prosiect

10/11/2014
Cyrraedd y Nod Ceisio am Arian Pobl Ifainc ac Addysg Sefydliadau Canllawiau
Sbardun yw rhaglen Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n cymryd lle Cyrraedd y Nod mewn partneriaeth â Chymunedau’n Gyntaf Cam peilot 2014
Darllen mwy...
Amodau Safonol Grantiau i Sefydliadau Refeniw (Amodau)

Amodau Safonol Grantiau i Sefydliadau Refeniw (Amodau)

04/11/2014
Sefydliadau Ceisio am Arian Canllawiau
Mae cynnig y grant sydd yn llythyr cynnig y grant hwn yn agored i'w dderbyn am gyfnod o bedair wythnos galendr o ddyddiad y llythyr heblaw bod Cyngor Celfyddydau Cymru ('y ni') wedi rhoi rhagor o amser mewn ysgrifen.
Darllen mwy...
Monitro Busnes Sefydliadau Refeniw

Monitro Busnes Sefydliadau Refeniw

04/11/2014
Cynllunio a Monitro Busnes Sefydliadau
Nod y ddogfen hon yw amlinellu'r wybodaeth sy'n ofynnol gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn ystod pob blwyddyn er mwyn cael gwybodaeth am sut y gweithreda eich sefydliad a sut y perfformia.
Darllen mwy...
Adroddiad Meincnodi Lleoliadau sy'n Cyflwyno Cyngor Celfyddydau Cymru 2013/14

Adroddiad Meincnodi Lleoliadau sy'n Cyflwyno Cyngor Celfyddydau Cymru 2013/14

30/10/2014
Ymchwil diweddaraf
Mae'r adroddiad hwn, sydd wedi'i gomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn cynnwys data swyddfa docynnau cyfanredol oddi wrth 29 o leoliadau celfyddydol ar draws y wlad.
Darllen mwy...
Taflen Wybodaeth: Gwneud eich cynhyrchiad yn hygyrch i gynulleidfa eang

Taflen Wybodaeth: Gwneud eich cynhyrchiad yn hygyrch i gynulleidfa eang

24/10/2014
Teithio Unigolion Taflen Wybodaeth Sefydliadau
Diben y Daflen Wybodaeth hon yw darparu canllawiau ychwanegol i'r rhai sy'n bwriadu ymgeisio am Grant Bach neu Grant Mawr dan faes Cynhyrchu ar gyfer naill ai Unigolion Creadigol Proffesiynol neu Sefydliadau.
Darllen mwy...
Datrys yr her ariannu

Datrys yr her ariannu

22/10/2014
Awdurdodau Lleol Datblygiad Cynaliadwy Celfyddydau Cymunedol
Datblygu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau celfyddydol llywodraeth leol. Canllaw fer gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...495051

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245