Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Archwiliadau Digidol
Agendâu'r Cyngor
Cofnodion
Pecyn Adnodd Addysgol
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol
Cyngor Celfyddydau Cymru

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
Tagiau
DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567
Adroddiad Adolygu Blynyddol Arad Goch 2012/13

Adroddiad Adolygu Blynyddol Arad Goch 2012/13

29/07/2013
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol Adroddiadau
Blwyddyn brysur arall i'r theatr gyda phedwar cynhyrchiad i ysgolion, ffilm fud â cherddoriaeth fyw gan un o'i hartistiaid preswyl, gwaith yn cychwyn ar y gyfres 6x1 o sioeau undyn, cynhyrchiad teithiol gan gwmni theatr genedlaethol yr Urdd a'r ŵyl Agor Drysau yn digwydd ledled Cymru.
Darllen mwy...
Adroddiad Adolygu Blynyddol Cyswllt Celf 2012/13

Adroddiad Adolygu Blynyddol Cyswllt Celf 2012/13

29/07/2013
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol Adroddiadau
Mae cartref y sefydliad yn Llanfyllin, gogledd Powys. Gweithia ar draws ystod o'r celfyddydau, gan gynnwys: y rhai gweledol, cerddoriaeth, drama, y cyfryngau newydd a ffilm ac ariennir ef yn sefydliad celfyddydol cymunedol. Ei gylch gwaith yw hwyluso gweithgarwch celfyddydol o safon i ystod eang o gymunedau ar draws ardal eang o'r Canolbarth a'r Gogledd.
Darllen mwy...
Adroddiad Adolygu Blynyddol Cerdd Gymunedol Cymru 2012/13

Adroddiad Adolygu Blynyddol Cerdd Gymunedol Cymru 2012/13

29/07/2013
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol Adroddiadau
Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn elusen gofrestredig a chwmni cyfyngedig drwy warant a ymgorfforwyd ym 1990. Gweithia'n genedlaethol. Ei nod yw grymuso grwpiau ac unigolion dan anfantais drwy eu galluogi i ymgyfranogi o greadigrwydd a dysgu drwy greu cerdd.
Darllen mwy...
Adroddiad Adolygu Blynyddol Hafren - 2012/13

Adroddiad Adolygu Blynyddol Hafren - 2012/13

29/07/2013
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol Adroddiadau
Lleoliad cyflwyno canolig yw Hafren ar gampws Coleg Powys yn y Drenewydd sy'n rhannu cyfleusterau theatr â'r coleg. Yn wreiddiol cyfrifoldeb Cyngor Powys oedd rheoli'r theatr ond ym 1991 trosglwyddwyd hwn i Goleg Powys dan gytundeb lefel gwasanaeth a adolygir yn flynyddol.
Darllen mwy...
Adroddiad Adolygu Blynyddol Oriel Mission - 2012/13

Adroddiad Adolygu Blynyddol Oriel Mission - 2012/13

29/07/2013
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol Adroddiadau
Adeiladwyd Oriel Mission (eglwys Sant Nicolas gynt) ym 1968 yn addoldy anenwadol i forwyr a ymwelai ag Abertawe. Ym 1977 aeth yn Weithdy Celfyddydol Abertawe, menter gan artistiaid a ymgymerodd â'r brydles ac a adnewyddodd y tu mewn i greu lle arddangos a gweithdy a reolid gan artistiaid a gwirfoddolwyr.
Darllen mwy...
Adroddiad Adolygu Blynyddol NoFit State 2012/13

Adroddiad Adolygu Blynyddol NoFit State 2012/13

29/07/2013
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol Adroddiadau
Mae gan y syrcas hon raglen amrywiol o waith a ddigwydd mewn pebyll, yn yr awyr agored ac mewn theatrau.
Darllen mwy...
Adroddiad Adolygu Blynyddol Dawns Rubicon 2012/13

Adroddiad Adolygu Blynyddol Dawns Rubicon 2012/13

29/07/2013
Adroddiadau Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol
Mae ei rhaglen datblygu dawns yn un o'r rhai mwyaf cynhwysfawr ym Mhrydain. Yng Nghymru y cynnal yr unig gwrs dawns llawn amser rhagbaratoawl am flwyddyn, cwrs ail flwyddyn atgoffaol, prentisiaeth ddawns gymunedol a chynllun gwirfoddol.
Darllen mwy...
Adroddiad Adolygu Blynyddol Theatr Mwldan 2012/13

Adroddiad Adolygu Blynyddol Theatr Mwldan 2012/13

29/07/2013
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol Adroddiadau
Bu 2012/13 yn flwyddyn brysur a chyffrous arall i'r theatr, gyda llawer o brosiectau a mentrau sy'n ennyn diddordeb a chodi ei phroffil. Ymdrecha i fod yn 'glwstwr enghreifftiol, moesegol, arloesol a chynaliadwy i'r diwydiannau creadigol sydd â gweledigaeth.'
Darllen mwy...
Adroddiad Adolygu Blynyddol Theatr Cerdd Cymru 2012/13

Adroddiad Adolygu Blynyddol Theatr Cerdd Cymru 2012/13

29/07/2013
Adroddiadau Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol
Sefydlwyd y theatr ym 1988 ac ymgorfforwyd hi yng Ngorffennaf 1994. Ers hynny creodd 30 cynhyrchiad a chyflwyno 16 darn am y tro cyntaf erioed. Yn 2002 hi oedd y cwmni cyntaf cysylltiedig â'r Tŷ Opera Brenhinol i ddatblygu rhaglen o opera newydd yn Theatr Stiwdio Linbury.
Darllen mwy...
Adroddiad Adolygu Blynyddol Theatr Volcano - 2012/13

Adroddiad Adolygu Blynyddol Theatr Volcano - 2012/13

29/07/2013
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol Adroddiadau
Eleni dathlodd y theatr ei phen-blwydd yn 25. Mae ganddi enw da am ei theatr gorfforol ond cynhyrcha ystod o waith gan addasu clasuron, dyfeisio darnau gwreiddiol, dramâu newydd a rhai penodol i safle.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245