Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Categorïau
Ffurfiau ar gelfyddyd
Tagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...535455
Arweiniad Cydraddoldeb

Arweiniad Cydraddoldeb

26/03/2015
Cydraddoldeb Canllawiau
Nod yr arweiniad hwn yw rhoi ichi syniadau ymarferol am sut i gynyddu amrywiaeth ymhlith y rhai sy’n profi’r celfyddydau (cynulleidfaoedd) a’r rhai sy’n ymgyfranogi o’r broses o greu celfyddyd (creawdwyr).
Darllen mwy...
Arolwg Omnibws Cymru 2014: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

Arolwg Omnibws Cymru 2014: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

26/03/2015
Arolygon blynyddol Pobl Ifainc ac Addysg Ystadegau Swyddogol
Crynhoa'r adroddiad hwn ganfyddiadau'r arolwg diweddaraf a gynhaliwyd yn Nhachwedd 2014 a archwilia amrywiadau demograffig a rhanbarthol mewn mynychu ac ymgyfranogi. Sonia'r adroddiad hefyd am y tueddiadau allweddol yn y data hwn dros amser.
Darllen mwy...
Adolygiad Buddsoddi 2015 - Canllawiau i ymgeiswyr

Adolygiad Buddsoddi 2015 - Canllawiau i ymgeiswyr

25/03/2015
Adolygiad Buddsoddi Ffurflen Gais Canllawiau
Dylai'r canllawiau hyn roi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud cais. Darllenwch hwy yn ofalus cyn llenwi'r ffurflen gais ar-lein.
Darllen mwy...
Adolygiad Buddsoddi 2015 - Ein hymateb i'r ymgynghoriad ar y Cylch Gorchwyl

Adolygiad Buddsoddi 2015 - Ein hymateb i'r ymgynghoriad ar y Cylch Gorchwyl

25/03/2015
Ymgynghoriadau Blaenorol Adolygiad Buddsoddi
Dyma ein hadborth ar yr ymarferiad Ymgynghori cyntaf a gynhaliwyd fel rhan o’n proses Adolygiad Buddsoddi.
Darllen mwy...
Gwneud Apêl - Dogfen Ymgynghorol

Gwneud Apêl - Dogfen Ymgynghorol

25/03/2015
Adolygiad Buddsoddi Ymgynghoriadau Presennol
Yn y ddogfen hon esboniwn yr hawl i apelio a'r weithdrefn gysylltiedig a fydd ar gael i unrhyw sefydliad sy'n anfodlon ar ein penderfyniad ariannu. Mae'r weithdrefn apelio yn gymwys i Adolygiad Buddsoddi 2015 yn unig.
Darllen mwy...
Adolygiad Buddsoddi 2015 - Ffurflen Apelio er ymgynghori

Adolygiad Buddsoddi 2015 - Ffurflen Apelio er ymgynghori

25/03/2015
Ymgynghoriadau Presennol Adolygiad Buddsoddi
This is the form you would use if you wish to appeal against a decision of the Arts Council of Wales in relation to the Investment Review 2015.
Darllen mwy...
Adolygiad Buddsoddi 2015 - Gwneud Apêl: Asesiad o effaith ar Gydraddoldeb

Adolygiad Buddsoddi 2015 - Gwneud Apêl: Asesiad o effaith ar Gydraddoldeb

25/03/2015
Adolygiad Buddsoddi Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb
Enw'r polisi, y strategaeth, y prosiect, y rhaglen neu'r cynllun:Adolygiad Buddsoddi 2015 – Gwneud Apêl Polisi, strategaeth, prosiect, rhaglen neu gynllun newydd neu gyfredol:Presennol, diwygiedig Isadran/adran:Grŵp Prosiect yr Adolygiad Buddsoddi Pwy a ymgymer â'r asesiad?
Darllen mwy...
Ymdrechu i ragori… Fframwaith Ansawdd i Ddatblygu a Chynnal Celfyddydau Cymru

Ymdrechu i ragori… Fframwaith Ansawdd i Ddatblygu a Chynnal Celfyddydau Cymru

25/03/2015
Adolygiad Buddsoddi
Yn ystod yr Adolygiad bydd Ymdrechu i Ragori yn tanategu ein proses o wneud penderfyniadau, felly byddem yn disgwyl i gynlluniau busnes sefydliadau ystyried y materion yr ydym am fynd i'r afael â hwy yn briodol.
Darllen mwy...
Cylch Gorchwyl Adolygiad Buddsoddi 2015

Cylch Gorchwyl Adolygiad Buddsoddi 2015

25/03/2015
Adolygiad Buddsoddi Cylch Gorchwyl
Y dasg: Cytuno ar ‘bortffolio’ newydd o sefydliadau cyllid refeniw a fydd yn ganolog i strategaeth Cyngor y Celfyddydau i ddatblygu’r celfyddydau yng Nghymru.
Darllen mwy...
Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau – cynllun gweithredu ar gyfer Cymru 2015–2020

Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau – cynllun gweithredu ar gyfer Cymru 2015–2020

03/03/2015
Pobl Ifainc ac Addysg Llywodraeth Cymru
Ceir yn y cyhoeddiad hwn amcanion strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yng Nghymru rhwng 2015 a 2020.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...535455

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245