Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi arian refeniw blynyddol ar gyfer 2014-16
Pecyn Adnodd Addysgol
Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb
Cyngor Celfyddydau Cymru

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
TagiauDyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 12
Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Ein Lle Ni

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Ein Lle Ni

08/07/2013
Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Ceisio am Arian Datblygu Cynulleidfaoedd Pobl Ifainc ac Addysg Amrywiaeth Anabledd a'r Celfyddydau Cydraddoldeb Unigolion Sefydliadau Y Gymraeg
Nod y rhaglen yw cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a pherswadio rhagor o bobl i ymwneud â'r celfyddydau. Anela'r rhaglen yn benodol at y cynulleidfaoedd nad ydynt wedi cysylltu â'r celfyddydau neu sy'n wynebu rhwystrau wrth ymgysylltu.
Darllen mwy...
Templed i'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Templed i'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

21/09/2012
Polisïau a Nodau Corfforaethol Cydraddoldeb Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb
Gall y Templed i'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb helpu eich syfedliad chi gynnal asesiadau o'r fath.
Darllen mwy...
Arweiniad fesul cam i greu Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Arweiniad fesul cam i greu Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

21/09/2012
Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Polisïau a Nodau Corfforaethol Cydraddoldeb
Mae'r arweiniad yn rhan o becyn datblygu polisi. Rhaid i bob unigolyn yn y Cyngor sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu polisi, strategaeth, prosiect, rhaglen neu gynllun (neu arwain arnynt) ymgymryd ag asesiad
Darllen mwy...
Sgrinio ac asesiad effaith cydraddoldeb - Strategaeth Cyfalaf 2012-17

Sgrinio ac asesiad effaith cydraddoldeb - Strategaeth Cyfalaf 2012-17

23/07/2012
Rhaglen Gyfalaf Strategaeth Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb
Isadran/Adran: Ariannu'r Celfyddydau Pwy sy'n ymgymryd â'r Asesiad? Kath Davies, Cyfarwyddwr Buddsoddi ac Ariannu; Tracy Shellard, Rheolwr Prosiectau Ariannu'r Celfyddydau Dyddiad yr asesiad: 11 Ebrill 2012
Darllen mwy...
Sgrinio ac Asesiad o Effaith Cydraddoldeb - Canllawiau ariannu 2012-13

Sgrinio ac Asesiad o Effaith Cydraddoldeb - Canllawiau ariannu 2012-13

30/03/2012
Ceisio am Arian Sefydliadau Unigolion Canllawiau Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb
Rhan / Adran: Tîm Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu (o Ebrill 2012) Y sawl sy’n ymgymryd â’r Asesiad: David Newland gyda chymorth gan Jenny Stoves Dyddiad yr Asesiad: Yn dal i fynd ymlaen drwy gydol y broses ddiweddaru, ond lluniwyd yr adroddiad hwn ar 28/03/12
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Sgrinio ac asesiad effaith cydraddoldeb

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Sgrinio ac asesiad effaith cydraddoldeb

28/10/2011
Cydraddoldeb Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Cynllunio
Isadran/adran: Cynllunio a datblygu Pwy sy'n ymgymryd â'r asesiad? Jennifer Stoves Dyddiad yr asesiad: 12 Hydref 2011
Darllen mwy...
Cynhyrchydd Creadigol (Dawns): Sgrinio ac Asesiad Effaith Cydraddoldeb

Cynhyrchydd Creadigol (Dawns): Sgrinio ac Asesiad Effaith Cydraddoldeb

15/08/2011
Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb
Isadran/Adran: Tîm Datblygu'r Celfyddydau Pwy sy'n ymgymryd â'r Asesiad? Siri Wigdel Dyddiad yr Asesiad: 11 Gorffennaf 2011
Darllen mwy...
Sgrinio AEC - Gwerthusiad Ansawdd

Sgrinio AEC - Gwerthusiad Ansawdd

10/08/2010
Adolygiad Buddsoddi Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb
Gwerthusa'r Cyngor ansawdd gwaith pob sefydliad sy'n cael arian refeniw. Gwnawn yr un peth ar gyfer prosiectau celfyddydau'r Loteri sy'n cael rhagor na £50,000 o arian y Loteri dros gyfnod o ddwy flynedd ariannol.
Darllen mwy...
Sgrinio AEC - Adnewyddu a Thrawsnewid

Sgrinio AEC - Adnewyddu a Thrawsnewid

29/06/2010
Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Adolygiad Buddsoddi
Archwilia'r asesiad hwn y materion a ystyriwyd gan y Cyngor yn ei gyfarfod 24/25 Mehefin ac effaith y penderfyniadau a wnaed.
Darllen mwy...
Sgrinio AEC - Newid

Sgrinio AEC - Newid

01/05/2010
Adolygiad Buddsoddi Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb
Mae Newid yn cynnig rhaglen o gymorth ymarferol gan gynnwys, o bosibl, grant untro. Ei bwriad yw helpu'r sefydliadau hynny na chânt eu hariannu y tu hwnt i'r flwyddyn ariannol 2010/11.
Darllen mwy...
Tudalen 12

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245