Cyngor Celfyddydau Cymru | 'Sioe Brynhawn Ryngweithiol' Ysgol Pennant gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

'Sioe Brynhawn Ryngweithiol' Ysgol Pennant gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Aeth Ysgol Pennant School â disgyblion i Theatr Haffren am sioe brynhawn rthyngweithiol gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Yn sgil ymgeisio'n llwyddiannus i Ewch i Weld, cymerodd yr Ysgol 20 disgybl (blwyddyn 4,5,6) i Theatr Hafren i brofi sioe brynhawn ryngweithiol gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, gyda pherfformiad o 'Folk' a sesiwn Holi ac Ateb wedyn.

Dysgu am swyddi posib yn y celfyddydau

Mae'n Ysgol Gymraeg fechan gyda 70 o ddisgyblion ynghanol y wlad mewn cymuned ffermio sy'n 19 milltir o'r dref agosaf.

Drwy'r ymweliad cawsant fewnwelediad mawr i'r gwahanol swyddi sy'n bosibl ym myd y theatr. Gwelsant sut roedd dawnswyr yn ennill bywoliaeth o weithio ym myd y celfyddydau.

Adrodd stori trwy berfformio a symud

Roedd cymryd rhan mewn gweithgareddau dawns gyfoes yn haenen arall ar y profiad a anogodd y disgyblion i fynegi syniadau drwy eu cyrff gan gydweithio mewn parau a thrafod sut y gall perfformiad adrodd stori. Mae sawl cysylltiad â'r cwricwlwm yn enwedig datblygu iaith, addysg gorfforol, hunanfynegiant.

I'r disgyblion hyn, eu hunig brofiad o'r ‘celfyddydau’ yw drwy berfformio yn yr ysgol; felly roedd y profiad hwn o ddawns gyfoes yn hollol newydd iddynt.

Dyma nodyn o ddiolch gan un disgybl:

pennant-body-text

'Sioe Brynhawn Ryngweithiol' Ysgol Pennant gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
Ewch i Weld

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245