Cyngor Celfyddydau Cymru | Ysgol Merllyn yn ymweld â Gŵyl y Gelli

Ysgol Merllyn yn ymweld â Gŵyl y Gelli

Gwnaeth Ysgol Merllyn yn Sir y Fflint gais llwyddiannus i ymweld â Gŵyl y Gelli ym mis Mai 2016.

44 disgybl ar daith!

Ar ôl eu cais llwyddiannus i Gronfa Ewch i Weld, cymerodd Ysgol Merllyn, Sir y Ffl­­­­int 44 o ddisgyblion yn yr oed 9-11 i Ŵyl y Gelli ym Mai 2016 i fynd i'r gweithgareddau cyn yr ŵyl a dargedai ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn benodol.

Daw'r plant o ardal gydag amddifadedd sylweddol a roedd moddi iddynt ymweld â gweithdai megis yr un Shakespeare a sioe wyddonol fenywaidd. Gwrandawsant ar sgyrsiau i'w hysbrydoli gan gyflwynwyr CBBC a gwyliasant rai o'r gweithgareddau ymylol, gweithdai dawns a siarad yn gyhoeddus.

Ysgol Merllyn yng Ngŵyl y Gelli
Llun gan Amy Kerridge

Profiad llenyddol arbennig

Y nod oedd rhoi i'r plant brofiad llenyddol y tu hwnt i'r hyn y gellid ei gynnig yn yr ysgol a roes gweithdy Shakespeare i'r plant werthfawrogiad o lenyddiaeth hollol y tu hwnt i gwricwlwm yr ysgol. Ar ôl y daith, gallai'r athrawon gynllunio dysgu seiliedig ar yr awduron a defnyddiasant y gyfres o lyfrau, How To Train Your Dragon, i gynllunio ysgrifennu creadigol. Mae darllen yn hanfodol a hoffem i bob plentyn ddwlu ar ddarllen.

Barn y Plant

"Mwynheais gyfarfod ag awduron megis Sam a Mark a'r un sgwennodd How to train your dragon. Rwy'n falch y ces i gyfle i weld pob math o lyfrau, diolch" - Sophie, 10 oed

"Pan gyrhaeddon ni, gwelon ni arwydd anferth gyda 'Hay' arno a tynnodd un o'r athrawon lun ohonon ni. Cwrddon ni â lot o awduron - Sarah Lean, Sam a Mark a Cressida Cowell. Mwynheais bopeth yn fawr iawn" - Macy, 10 oed

"Mwynheais yr ŵyl achos bod yr hufen iâ'n blasu'n ffantastig! Hefyd, gwelais y sioe wyddoniaeth a dysgais i dipyn! Un o'r pethau imi ei ddysgu oedd bod cath yn rhedeg yn gyflymach nag Usain Bolt, ond na allen nhw gadw'r un cyflymder i fyny am yn hir." Ella, 10 oed

Ysgol Merllyn yn ymweld â Gŵyl y Gelli
Ewch i Weld

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245