Cyngor Celfyddydau Cymru | Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside yn mynd i Ganolfan yr Aifft, Prifysgol Abertawe

Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside yn mynd i Ganolfan yr Aifft, Prifysgol Abertawe

Gyda chymorth cronfa Ewch i Weld, ymwelodd Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside â Chanolfan yr Aifft, Prifysgol Abertawe.

Yn sgil ymgeisio'n llwyddiannus i Ewch i Weld, cymerodd yr ysgol 19 disgybl (blwyddyn 3) i'r Ganolfan yn y Brifysgol i drin a thrafod hen wrthrychau a chymryd rhan mewn gweithdai ymarferol gan gynnwys cerddoriaeth a drama.

Dosbarth Cadno a'r Eifftiaid

Ar y pryd astudid yr Eifftiaid gan y disgyblion ac yn eu plith nifer uchel sy'n gymwys i gael prydau ysgol yn rhad ac am ddim a phlant i deithwyr. Y nod oedd i ail-greu'r gwrthrychau yn eu gwersi Celf a Dylunio Technoleg a chreu ffilmiau ac animeiddiadau, seiliedig ar straeon y curaduron.

Cafodd y disgyblion gyfle i drafod y gwrthrychau'n ymarferol, archwilio'r arddangosfa, ymwisgo, creu mymi a gwneud gweithgareddau eraill. Oherwydd y pellter a chost y profiad, ni fyddai'n bosibl heb arian Ewch i Weld.

Profiad uniongyrchol i'r disgyblion

"Bu'r dosbarth yn astudio'r Eifftiaid y tymor hwn ac roeddem mor ddiolchgar i gael yr arian i roi profiad uniongyrchol i'n plant o'r Eifftiaid."
- Richard Adams, Athro'r dosbarth.

"Roedd yn gyfle unigryw i'r plant ddysgu am yr Eifftiaid mewn ffordd hwyliog. Roedd gan staff y Ganolfan wybodaeth arbenigol ac roedd eu brwdfrydedd yn heintus. Defnyddiwn y profiadau dysgu hyn yn yr ystafell ddosbarth. Roedd yn daith gofiadwy a oedd yn fodd i wella eu dysgu a'u gallu i ymgysylltu â'r pwnc."

Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside yn mynd i Ganolfan yr Aifft, Prifysgol Abertawe
Ewch i Weld

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245