Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymweliad Ysgol Gynradd Romilly ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ymweliad Ysgol Gynradd Romilly ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ymgeisiodd yr ysgol am grant Ewch i Weld i gymryd 90 disgybl derbyn ar eu hymweliad cyntaf ag oriel yn Amgueddfa Cymru.

Taith a Gweithdy

Cymerwyd y disgyblion ar daith dywys o gwmpas yr oriel Natur ac un y Celfyddydau a chawsant gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy gwneud printiau gyda'r artist, Helen Clifford.

Canolbwyntiai'r ymweliad ar forluniau a lluniau o draethau i gyd-fynd â thema'r tymor; gan ddarparu cysylltiad â gwaith y gellid parhau ag ef yn yr ystafell ddosbarth.

Cyfoethogi geiriau a thanio'r dychymyg

Cyn eu hymweliad, gwrandawodd y disgyblion ar storïau a cherddi i gyfoethogi eu geirfa a thanio eu dychymyg. Ychwanegodd yr ymweliad haenen arall at eu dysgu gan roi hyder newydd iddynt a'u galluogi i fynegi syniadau drwy wahanol gyfryngau.

Ar ôl dychwelyd i'r ysgol, treuliodd y grŵp wythnos wrth archwilio gwaith gwahanol artistiaid a thechnegau gan gynnwys gwneud printiau, gludwaith, peintio, gwehyddu a cherflunio. Penllanw'r prosiect hwn oedd arddangosfa a ysbrydolid gan eu pwnc haf "Y Traeth" a gynhaliwyd yn yr ysgol ac a gafodd sylw yn y papur lleol.

"Am arddangosfa gelf wych! Mae pawb wedi gweithio mor galed! Diolch am ein gwahodd i weld hon"
- (Rhiant Derbyn)

"Am arddangosfa! Am ddychymyg!"
- (Mam-gu/tad-cu Derbyn)

Ymweliad Ysgol Gynradd Romilly ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Ewch i Weld

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245