Cyngor Celfyddydau Cymru | Ysgol Gynradd Kitchener yn ymweld â byd Wondercrump

Ysgol Gynradd Kitchener yn ymweld â byd Wondercrump

Kitchener Primary School in Cardiff applied to the Go and See Fund to visit the Wondercrump exhibition in Wales Millennium Centre

Yn sgil ei chais llwyddiannus i Ewch i Weld, aeth Ysgol Gynradd Kitchener yng Nghaerdydd â 190 o ddisgyblion i'r arddangosfa, Byd Wondercrump Roald Dahl, a'r gweithdai yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd ym mis Tachwedd 2016.

Ymweliad cyntaf â Chanolfan y Mileniwm

Talodd y grant am gostau ymgyfranogi gan alluogi'r disgyblion i ymweld â Chanolfan Mileniwm Cymru. Er gwaethaf y ffaith bod yr ysgol mor agos, i lawer o'r disgyblion dyma eu hymweliad cyntaf â'r lle.

Gallai'r disgyblion gael hygyrchedd i ystod o weithdai a ddarperir gan bobl ifainc yn y Ganolfan gan gynnwys;

  • Gobblefunk - sy'n archwilio llawenydd iaith
  • Magic Finger - sy'n creu sgôr gerddorol i gyd-fynd â hanes y Bys Hud
  • George's Marvellous Mix Up - sy'n archwilio'r wyddoniaeth y tu cefn i'n hoff fwydydd.

Barn athro a disgybl

"Roedd y profiad yn sbardun amhrisiadwy i ddysgu ar draws y cwricwlwm. Bu disgyblion Blwyddyn 4 yn gweithio ar ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu barddoniaeth gyda phwyslais arbennig ar estyn eu geirfa. Defnyddiodd Blwyddyn 5 yr ymweliad i lansio eu diodydd hud ym maes gwyddoniaeth a chanolbwyntiai Blwyddyn 6 ar gyfansoddi cerddoriaeth."
– y Pennaeth

"Gwnaethom lawer o weithgareddau a chwarae gemau hwyliog. Fy hoff ddarn oedd gweld sut olwg oedd ar gartref y Twits pan oedd wyneb i waered ac roedd popeth yn glynu wrth y to!"
– Disgybl

Pam gwneud cais i Gronfa Ewch i Weld?

Ceisiodd Ysgol Gynradd Kitchener am arian i gefnogi eu blaenoriaeth i ddarparu profiadau uniongyrchol o safon i'w disgyblion.

Drwy'r ymweliad y gallai'r disgyblion ddefnyddio eu profiad i gefnogi Diwrnod Roald Dahl ar draws yr ysgol gyfan pan ymwisgodd y disgyblion i ail-greu darnau o'r storïau. Roedd y gweithdai eu hunain yn fodd i'r disgyblion ehangu eu geirfa a phatrymau eu brawddegau.

Ysgol Gynradd Kitchener yn ymweld â byd Wondercrump
Ewch i Weld

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245