Cyngor Celfyddydau Cymru | Ysgol Gynradd Ynystawe yn hyrwyddo creadigrwydd yn Oriel Mission

Ysgol Gynradd Ynystawe yn hyrwyddo creadigrwydd yn Oriel Mission

Ymwelodd Ysgol Gynradd Ynystawe ag Oriel Mission er mwyn hyrwyddo creadigrwydd a datblygu sgiliua meddwl.

Yn sgil ymgeisio'n llwyddiannus i Ewch i Weld, cymerodd yr ysgol Ysgol Gynradd Ynystawe Abertawe 25 o ddisgyblion (yn yr oed 9-11) i Oriel Mission yn Abertawe i ddysgu sut i greu arddangosfa ar gyfer eu celfweithiau.

Sgiliau trosglwyddiadwy o astudio celf

Nod y prosiect nod oedd hyrwyddo creadigrwydd a datblygu uwch sgiliau meddwl sy'n drosglwyddadwy ar draws eu dysgu.

Astudiodd y disgyblion waith Anne Gibbs yn yr arddangosfa ‘Iaith Glai’ a guradwyd gan Geri Jones a chawsant y cyfle i astudio sut mae curadu'n effeithiol.

Beth oedd barn y disgyblion?

"Diolch am yr ymweliad gwych. Ces i'r cyfle i weithio'n dawel a meddwl am ansawdd fy nghelf. Roeddwn yn hoff iawn o'r celfweithiau. Roedd yn hwyl!"
- Dafydd Jones, Blwyddyn 5

"Defnyddiais glai o'r blaen ond nid mewn ffordd mor greadigol. Ond cawsom glai i'w archwilio a chreu beth bynnag yr hoffem ei greu. Diolch am y cyfle."
- Sam Parker

"Newidiodd sut roeddwn yn meddwl am gelf mewn llawer o wahanol ffyrdd. Roedd yn ffantastig. Diolch."
- Harry Davies

"Ar yr ymweliad i Oriel Mission, dysgais fod rhagor nag un ffordd o weld rhywbeth."
- Mia Woodrow, Blwyddyn 5

Barn yr athrawon am yr ymweliad

"Cynigiodd yr ymweliad i'n plant gyfle deinamig i ddysgu mewn ffordd ddychmyglon ac archwilio pethau newydd mewn amgylchedd cyfoethog a sbardunol. Roedd yn fodd iddynt berchnogi eu dysgu eu hunain a choleddu gwaith artist cyfoes o Gymru i archwilio a datblygu eu chwilfrydedd eu hunain a mynd yn artistiaid yn eu rhinwedd eu hunain. Drwy'r cyfleoedd gwerthfawr hyn caiff y plant sail i'w creadigrwydd a ffordd o ymgysylltu â'r byd o'u cwmpas."
- Sarah Williams, Dirprwy Bennaeth

"Ysbrydolwyd y plant, cynyddwyd eu brwdfrydedd a sbardunwyd eu dychymyg a'u creadigrwydd gan y cyfle hwn. Datblygwyd yn bellach eu sgiliau entrepreneuraidd a chodwyd y safon o ran yr hyn y disgwyliant o'u gwaith eu hunain. Diolch am gyfle unigryw."
- Helen Houston-Phillips, Pennaeth

Bydd y disgyblion yn parhau â'r gwaith hwn yn yr ysgol a chawsant gynnig caredig iawn i arddangos a gwerthu eu gwaith unwaith eto dros gyfnod y Nadolig.

Ysgol Gynradd Ynystawe yn hyrwyddo creadigrwydd yn Oriel Mission
Ewch i Weld

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245