Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymgolli mewn Celf

Ymgolli mewn Celf

Prosiect y celfyddydau ar gyfer pobl 50+ oed â dementia, a’u teuluoedd neu eu gofalwyr.

Beth yw Ymgolli mewn Celf?

Prosiect cymorth sy’n edrych ar rôl y celfyddydau gweledol wrth ddelio â materion sy’n gallu effeithio ar bobl â dementia yw Ymgolli mewn Celf, sefydlwyd gan Wasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych. Ymhlith y materion sydd o dan sylw mae arwahanrwydd cymdeithasol, hyder, cyfathrebu, ansawdd bywyd a lles.

Clustnododd gwerthusiad Prifysgol Bangor o’r prosiect amrywiaeth o fuddion, fel gwelliannau o ran cyfathrebu, hwyliau a chof.

Sut mae'n helpu cyfranogwyr

Cafwyd bod y cyfranogwyr wedi mwynhau’r prosiect, a lleisiodd y gofalwyr eu gwerthfawrogiad hwythau am gymorth y rhwydwaith, gyda rhai’n dweud eu bod wedi dechrau edrych ar eu partneriaid mewn goleuni newydd hyd yn oed.

"Rhoddodd ryddhad i ni o’n pryderon pob dydd ac rydyn ni’n edrych ar bethau mewn ffordd newydd... ond roedd angen i rywun fy nysgu sut i wneud hyn, sut i edrych ar gelfyddyd." - Cyfranogwr Ymgolli mewn Celf

Rhai canlyniadau allweddol

Llwydda'r prosiect i :

  • Gael ei enwi fel model o ragoriaeth yn The Dementia Journal
  • Enwebu am Wobr Celfyddyd ac Iechyd y Gymdeithas Frenhinol ar Iechyd y Cyhoedd
  • Darparu platfform i’r gofalwyr fanteisio ar gymorth gan gymheiriaid
  • Gynnig gwelliant clir yn hwyliau’r bobl â dementia a gymerodd ran

Ar y Rhestr Wirio Lles: Gwytnwch ✔ Iechyd ✔ Cydraddoldeb ✔ Cymuned ✔ Diwylliant ✔ Byd-Eang ✔

Ymgolli mewn Celf
Celf yng Nghymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245