Cyngor Celfyddydau Cymru | Tu fewn

Tu fewn

Rhoddodd Tu Fewn gyfle i sefydliadau celfyddydol gomisiynu gwaith newydd o safon gan artistiaid gweledol sydd ag anableddau ar draws yr Deyrnas Gyfunol ac yn Ryngwladol.

Roedd Tu Fewn yn brosiect cyffrous ac arloesol a gafodd ei wireddu gan Disability Arts Shropshire (DASH) a Chelfyddydau Anabledd Cymru gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dyfarnwyd tri chomisiwn i Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, Ffotogallery a g39.

Amcanion Tu Fewn

Amcanion Tu Fewn oedd:

  • Cynyddu nifer yr artistiaid gweledol Anabl;
  • Arddangos mewn orielau prif ffrwd yng Nghymru.
  • Datblygu sgiliau Curadurol gydag orielau prif ffrwd yng Nghymru.
  • Gweithio gyda Sefydliadau Celfyddydol yng Nghymru.
  • Newid arferion gwaith orielau a sefydliadau celfyddydol drwy bartneriaeth ymarferol a rhwydwaith.
  • Cynyddu nifer pobl anabl fel cynulleidfa’r celfyddydau.

Cewch ragor o wybodaeth am y tri chomisiwn Tu Fewn ar wefan DASH.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cydnabod llwyddiant y prosiect ac yn falch fod trafodaethau yn digwydd i fynd â’r cynllun yn ei flaen o fewn y sector celfyddydau gweledol yng Nghymru.

Tu fewn
Celf yng Nghymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245