Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhaglen Dawns a Dementia

Rhaglen Dawns a Dementia

Sesiynau dawns reolaidd yw’r Rhaglen Dawns a Dementia i bobl sy’n byw â Dementia mewn cartrefi preswyl dros Wynedd, Conwy & Ynys Môn.

Beth yw’r Rhaglen Dawns a Dementia?

Mae’r prosiect yn cael ei hwyluso gan Dawns i Bawb, aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru gyda bron i 30 mlynedd o brofiad mewn darparu Dawns yn y Gymuned dros Gonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Mae’r prosiect yn anelu at ddarparu sesiynau dawns greadigol a symud i bobl sy’n byw â Dementia ac yn byw mewn cartrefi gofal preswyl dros y tair sir.

Gwella lles ac iechyd trwy ddawns

Ffocws y sesiynau ydy iechyd a lles, gwella gweithrediad gwybyddol, lleddfu straen ac unigrwydd, gwella rhyngweithio cymdeithasol a chyfathrebu a chynyddu hunan-barch a hyder.

Mae Dawns i Bawb yn un o gynlluniau arloesol a blaengar rydym yn defnyddio i ddod â’r celfyddydau a cherddoriaeth i’n preswylwyr ac mae’n amlwg i mi fod y sesiynau yn cael effaith gadarnhaol.’

‘Mae’n amlwg i mi fod yn aml iawn mae’r ddawns a symud yn sbarduno rhywbeth o’r gorffennol mewn preswylwyr a rhaid i hynny fod yn beth da.’
- Nia Davis-Williams, Cartref Preswyl Bryn Seiont

Sut mae’r prosiect wedi gwneud gwahaniaeth

  • Mae dros 40 Cartref ar draws Gogledd-orllewin Cymru wedi derbyn sesiynau rheolaidd
  • Mae’n cyflwyno dawns fel ffactor bwysig i les pobl sy’n byw â Dementia
  • Mae staff y cartrefi preswyl wedi adrodd cynnydd mewn lles a rhyngweithio'r cyfranogwyr

Ar y Rhestr Wirio Lles: Iechyd ✔ Cydraddoldeb ✔ Cymuned ✔ Iaith a Diwylliant ✔ Byd-Eang ✔

Rhaglen Dawns a Dementia
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245