Cyngor Celfyddydau Cymru | Rapio a bîtbocsio gydag Ysgol Uwchradd Cei Connah

Rapio a bîtbocsio gydag Ysgol Uwchradd Cei Connah

Phormiwlâu Mathemategol

Fel rhan o Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae Ed Holden (sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Mr Phormula) wedi bod yn brysur gyda disgyblion Blwyddyn 7 yn Ysgol Uwchradd Cei Connah ger Glannau Dyfrdwy i wella eu sgiliau rhifeg.

Roedd Ed, sy'n rapio ac yn bîtbocsio, yn gweithio gyda'r myfyrwyr i ddatblygu’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth o fathemateg.

Gan drafod popeth o arwynebedd i onglau, bu Ed yn gweithio gyda’r athrawon ar bynciau ym maes llafur mathemateg.
Rapio i gofio'u gwers

Gan ddysgu’n greadigol drwy ysgrifennu a recordio rapiau ynghylch mathemateg, ac yna weithio gyda dau diwtor arall i gyflwyno dawns a chyfuno’r cyfan yn fideo gerdd, mae’r prosiect yn cyflwyno cysyniadau modern i ddysgu traddodiadol i geisio helpu’r disgyblion ddysgu deunydd y pwnc.

Meddai Ed: "Drwy ddysgu am wahanol agweddau mathemateg trwy rap a bîtbocsio, mae’r myfyrwyr yn cysylltu â’r pwnc ac yn cofio’r deunydd. Mae’r math yma o ddysgu yn llawn o’r ffactor ‘cŵl’ iddyn nhw ac yn tanio'u diddordeb go iawn. Mae’n ddull arloesol a chreadigol o ddysgu, gan eu bod yn gorfod dysgu am y pwnc i gael cynnwys a syniadau ar gyfer geiriau’r rap - mae fel petaen nhw’n creu stori o gwmpas y pwnc."


Ysgol Uwchradd Cei Connah yn dysgu'n greadigol

Dewisodd Ysgol Uwchradd Cei Connah gymryd rhan yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol oherwydd bod y staff yn sylweddoli pa mor rymus y gall creadigedd fod fel adnodd dysgu ac addysgu.

Meddai Amanda Creevy o Ysgol Uwchradd Cei Connah: "Heb y cyllid trwy’r cynllun hwn, fyddwn ni ddim wedi gallu manteisio ar ddawn greadigol Ed i ddatblygu'r math yma o ddysgu creadigol i'n myfyrwyr. Rydym wedi gweld cymaint yw effaith cyflwyno elfen o greadigedd ar ddysgu ac ar yr awydd i ddysgu.

"Cafodd y myfyrwyr brofiad o ffordd wahanol o ddysgu, sydd wedi tanio’u brwdfrydedd. Mae rhoi cyfle i staff weld Ymarferydd Creadigol wrth ei waith wedi’u hannog i gynnwys creadigedd yn eu hymarferion ac wrth gynllunio gwersi at y dyfodol. Mae wedi bod yn brofiad ffantastig ac rydyn ni eisoes wedi argymell y cynllun i ysgolion eraill."

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245