Cyngor Celfyddydau Cymru | The Last 5 Years - Archwilio coreograffi Iaith Arwyddoion gan Cynyrchiadau Leeway

The Last 5 Years - Archwilio coreograffi Iaith Arwyddoion gan Cynyrchiadau Leeway

Grant Ymchwil a Datblygu i ddatblygu cynhyrchiad yn hygyrch i gynulleidfaoedd BSL.

Gwnaeth Cynyrchiadau Leeway gais am grant Ymchwil a Datblygu i ganolbwyntio ar lunio a datblygu arfer gorau rhwng cyfarwyddwr, pobl sy'n fyddar a heb fod yn fyddar a choreograffydd byddar sy'n siarad BSL. Y nod oedd gwneud y cynhyrchiad yn addas ar gyfer Iaith Arwyddion.

Beth archwiliwyd yn ystod y prosiect hwn?

  1. Sut i greu / integreiddio elfen goreograffig a arweinir gan BSL yn y cynhyrchiad, gan wneud y cynhyrchiad yn hygyrch i gynulleidfaoedd BSL ar gyfer pob sioe. Roedd yn bwysig i lunio ffordd newydd o weithio gyda testun, cerddoriaeth a symudiad.
  2. Sut i wneud y prosiect yn hyfyw yn ariannol wrth integreiddio Iaith Arwyddion.
  3. Ymchwilio ar y cyd â lleoliadau - pa gymorth sydd ei angen, a pha gymorth y gellid ei gael gan y lleoliadau i wneud y cynhyrchiad hwn yn hygyrch?

Cyflawniadau ac effeithiau

Un o effeithiau mwyaf y prosiect oedd ar y bobl greadigol dan sylw, yn enwedig yr artistiaid byddar Mark a Kevin. Nid ydynt bellach wedi eu gwahanu yn eu harfer creadigol.

Parhau â'r sgyrsiau

Bydd gwaddol y prosiect yn cynnwys y gwaith a wnaed gyda chlybiau a sefydliadau byddar. Ymgysylltodd y prosiect â chlybiau a sefydliadau byddar ledled De Cymru ac er eu bod yn gadarnhaol am y prosiect nid oeddent yn gallu mynychu'r dangosiad ymchwil a datblygu.

Agorwyd y drws, a bwriedir parhau â'r sgyrsiau gyda'r sefydliadau hynny. Bydd Angharad a Sami yn ymweld â'r clybiau a chymunedau byddar gyda'r ffilm i gael adborth arni a'r prosiect a fydd yn ei dro yn bwydo'r cynhyrchiad.

Cysylltodd Ballet Cymru ag Angharad hefyd gan eu bod yn bwriadu integreiddio BSL yn eu prosiect nesaf, felly mae hi wrth ei bodd ei bod yn gallu rhannu rhai darganfyddiadau eisoes â sefydliadau eraill.

The Last 5 Years - Archwilio coreograffi Iaith Arwyddoion gan Cynyrchiadau Leeway
Gwaith Ymchwil a Datblygu

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245