Cyngor Celfyddydau Cymru | Bedwyr Williams: O Gymru i'r Byd

Bedwyr Williams: O Gymru i'r Byd

Bedwyr Williams yw un o'r artistiaid yr ydym wedi cefnogi ei ymarfer , er mwyn ei ymarfer yma yng Nghymru, ac er mwyn ei alluogi i ddatblygu proffil rhyngwladol.

Artes Mundi yw Gwobr Gelf Ryngwladol fwya’r byd. Agorodd yr arddangosfa eleni ar 21 Hydref ac mae’n dangos gwaith mewn amryw o lefydd ar draws Caerdydd, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Chanolfan Gelfyddydau Chapter.

Dyfarnwyd gwobr Artes Mundi 7 o £40,000 i'r artist John Akomfrah. Rhoddwyd Gwobr Brynu Ymddiriedolaeth Derek Williams i'r artist Cymreig Bedwyr Williams. Bydd gwaith yr holl artistiaid sydd ar y rhestr fer yn cael ei arddangos hyd at fis Chwefror 2017.

Bedwyr Williams Artes Mundi 7
Photo: Bedwyr Williams, Artes Mundi 7

Mae helpu artistiaid ac unigolion creadigol proffesiynol i ffynnu, creu gwaith rhagorol a chynnal gyrfaoedd yn eu dewis feysydd yn un o brif nodau Cyngor Celfyddydau Cymru.

Felly tra bo’r arddangosfa yng Nghaerdydd, ac wrth inni ddathlu bod artist Cymreig wedi derbyn Gwobr Brynu Ymddiriedolaeth Derek Williams, dyma olwg ar hanes datblygiad artistig Bedwyr Williams a sut y daeth i fod ar restr fer Artes Mundi 7.

Bedwyr Williams yw un o’r artistiaid y mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi eu cefnogi mewn sawl ffordd dros y blynyddoedd i greu gweithiau gwreiddiol ac arloesol o gelf.

Tynna gwaith yr artist yn aml ar agweddau od ar ei fywyd ei hun i ddatblygu cerfluniau neu berfformiadau. Trwy gyfrwng ei osodiadau, ei weithiau testun a'i berfformiadau, mae’n archwilio pynciau gan gynnwys ei fagwraeth ym Mae Colwyn â thraed maint 13, damwain mewn bws mini gyda phedwar artist preswyl arall (ef yw'r unig oroeswr).

Dyfarniad Cymru Greadigol

Nôl yn 2010/11, roedd Bedwyr Williams yn un o 18 artist o bob math o gelfyddyd y dyfarnwyd iddo wobr Cymru Greadigol.

Bedwyr Williams - Ffermwr

Mae Cymru Greadigol yn cynnig amser amhrisiadwy i artistiaid fel Bedwyr i ddatblygu sgiliau newydd, ymchwilio i gyfleoedd newydd neu ddatblygu partneriaethau newydd ar adeg allweddol yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Gwobrwywyd Bedwyr i ddatblygu dulliau newydd o weithio mewn ffordd sy'n adlewyrchu, ar ryw lun, fyd amaeth ac ymateb iddo, byd sy'n diflannu megis mynydd rhew o'n bywyd bob dydd.

Bedwyr yn y Biennale

Yn 2013, dewiswyd Bedwyr Williams i gynrychioli Cymru yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol Biennale Fenis rhif 55.

Bedwyr Williams - The Starry Messenger

Mae Biennale Fenis yn parhau i fod y digwyddiad hynaf a'r pwysicaf yng nghalendr y celfyddydau gweledol cyfredol rhyngwladol. Dwy o orielau mwyaf blaenllaw Cymru; Mostyn ac Oriel Davies fu’n curadu arddangosfa Bedwyr Williams yn Fenis. Cafodd ei harddangos yn y Ludoteca, hanner ffordd rhwng safleoedd arddangos allweddol y Biennale, y Giardini a’r Arsenale.

Yn y Ludoteca, cyflwynodd The Starry Messenger; roedd yn archwilio’r berthynas rhwng syllu ar y sêr a’r cartref, y cosmos, a rôl yr amatur mewn byd proffesiynol.

Cyn mynd a’i waith i Fenis, rhoddodd inni gip ar yr hyn oedd ganddo mewn golwg. Cynullodd Gonfensiwn Amatur yn Sefydliad Gweithwyr Oakdale yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan. Nod y confensiwn oedd cyflwyno trafodaethau, perfformiadau a dangosiadau ffilmiau sydd yn archwilio‘r berthynas rhwng syllu ar y sêr a’r cartref.

A wyddech chi…?

Roedd Bedwyr Williams yn ddewis priodol ar gyfer llwyfan gelf gyfoes feiddgar fel Biennale Fenis. Enillodd Bedwyr gomisiwn artist ar leoliad gan Gywaith Cymru yn ystod cyflwyniad gwaith Peter Finnemore, Paul Granjon a Laura Ford yn yr arddangosfa Rhywle Arall ym Mhafiliwn Cymru yn ôl ym Miennale Fenis 2005. Roedd hyn yn cydategu’r arddangosfa swyddogol.

Ffrwyth hyn oedd llyfr a chyflwyniad ar y Giudecca dan y teitl BASTA, sef gair Eidalaidd am "Dyna Ddigon!" Darlun edifeiriol a choeglyd o hiraeth yr artist preswyl am ei gartref oedd BASTA.

Meithrin gyrfaoedd creadigol

Bedwyr yw un o’r nifer o artistiaid a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru i feithrin gyrfaoedd llwyddiannus a chynaliadwy fel artistiaid. Yn Oriel 21 Amgueddfa Genedlaethol Cymru mae dinas ffuglennol ei waith Tyrrau Mawr yn teyrnasu dros lethrau tirwedd Cader Idris. Tybed a yw hyn hefyd yn cynrychioli uchafbwynt arall yng ngyrfa Bedwyr?

Eisiau darllen mwy?

Dyma gyfle i edrych yn ôl ar draddodiad celf radical ac anarferol prifddinas Cymru.

Bedwyr Williams: O Gymru i'r Byd
Am Bedwyr Williams

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245