Cyngor Celfyddydau Cymru | Offeryn Gwirio Cod Post

Offeryn Gwirio Cod Post

Croeso i'n hofferyn gwirio côd post a ddatblygwyd yn arbennig gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Hoffwn ddangos bod y gweithgarwch celfyddydol a ariannwn yn cyrraedd Cymru benbaladr. Felly rhaid inni gael gwybod codau post pob lleoliad lle digwydd eich prosiect. Mae gofyn inni adrodd hefyd ar nifer o ffactorau daearyddol megis awdurdodau lleol neu ardal yn ôl y Llywodraeth sy'n cael budd ein harian ac yn enwedig os yw Llywodraeth Cymru yn ei hystyried yn ardal Cymunedau'n Gyntaf.

Rhowch y cod post a chliciwch ar 'Chwilio'.

Dywed ein system wrthych: enw a chod y ward, ardal ddaearyddol, enw'r awdurdod lleol ac a yw'n ardal Cymunedau'n Gyntaf.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245