Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...747576
Cyngor Celfyddydau Cymru yn agor ymgynghoriad Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Llun - 12 Tachwedd 2018

Cyngor Celfyddydau Cymru yn agor ymgynghoriad

Heddiw, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi agor ymgynghoriad tri mis o hyd ar ei strategaeth dosbarthu arian loteri dros y 5 mlynedd nesaf. Bydd canlyniadau’r ymgynghoriad yn rhoi siâp ar y ffordd y bydd y Cyngor yn dosbarthu’r arian mae’n ei gael o werthiant tocynnau’r Loteri Genedlaethol dros y 5 mlynedd nesaf.

Mwy...
Cyhoeddi Uzo Iwobi Cyngor Hil Cymru fel Cadeirydd Rhyngwladol Amrywiaeth CBCDC Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Llun - 12 Tachwedd 2018

Cyhoeddi Uzo Iwobi Cyngor Hil Cymru fel Cadeirydd Rhyngwladol Amrywiaeth CBCDC

Ddydd Sul, yn Nigwyddiad Mawreddog Cloi Mis Hanes Pobl Dduon Cymru, cyhoeddodd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru mai Uzo Iwobi OBE, Prif Weithredwr Cyngor Hil Cymru, fydd ei Athro Cadair Rhyngwladol Hodge mewn Amrywiaeth cyntaf.

Mwy...
Sylw i brosiect Celf ar y Blaen ar Ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn San Steffan Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 08 Tachwedd 2018

Sylw i brosiect Celf ar y Blaen ar Ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn San Steffan

Tîm Celf ar y Blaen yn cwrdd ag Aelodau Seneddol mewn digwyddiad yn Nhŷ'r Cyffredin i ddathlu prosiectau cymunedol yn nodi Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

Mwy...
Cyfansoddwyr blaenllaw i fentora artistiaid Cymreig yng nghynllun newydd Tŷ Cerdd Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 08 Tachwedd 2018

Cyfansoddwyr blaenllaw i fentora artistiaid Cymreig yng nghynllun newydd Tŷ Cerdd

Bydd Mark Bowden, Tansy Davies, Graham Fitkin ac Errollyn Wallen yn paru â phedwar cyfansoddwr o Gymru mewn prosiect newydd gan Tŷ Cerdd.

Mwy...
Hedd – prosiect coffa rhwng ysgolion Sir y Fflint a Theatr Clwyd Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 08 Tachwedd 2018

Hedd – prosiect coffa rhwng ysgolion Sir y Fflint a Theatr Clwyd

Mae dwy o ysgolion y gogledd-ddwyrain yn coffau canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf gydag arddangosfa yn Theatr Clwyd. Mae’r prosiect yn rhan o raglen Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mwy...
De Affrica yn dod i dde Cymru diolch i gynllun ‘Noson Allan’ Cyngor Celfyddydau Cymru. Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 02 Tachwedd 2018

De Affrica yn dod i dde Cymru diolch i gynllun ‘Noson Allan’ Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd drama, sydd wedi ennill nifer o wobrau, yn cael ei pherfformio yn Oasis Caerdydd mewn ychydig ddyddiau. Mae Oasis yn helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae hyn diolch i raglen Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru, sy’n cynorthwyo cymunedau i lwyfannu cynyrchiadau celfyddydol o safon.

Mwy...
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru! Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 02 Tachwedd 2018

Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm. Bydd y sioe yn cael ei dangos yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru rhwng 6ed - 8fed Rhagfyr am 7yh a’r 8fed o Ragfyr am 3yp, gyda dehongliad BSL ym mhob perfformiad a Sain-ddisgrifiad ar 7fed Rhagfyr.

Mwy...
Chwilio am Aelodau Cyngor Ymddiredolwyr - Cyngor Celfyddydau Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 02 Tachwedd 2018

Chwilio am Aelodau Cyngor Ymddiredolwyr - Cyngor Celfyddydau Cymru

Ydych chi’n meddwl y dylai pawb yng Nghymru gael profi’r celfyddydau?

Mwy...
COLLEDION RHYFEL BYD CYNTAF I’W COFFÁU GYDA PHORTREADAU TYWOD DANNY BOYLE Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 02 Tachwedd 2018

COLLEDION RHYFEL BYD CYNTAF I’W COFFÁU GYDA PHORTREADAU TYWOD DANNY BOYLE

Cyhoeddwyd heddiw y bydd pedwar o Gymru a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael eu coffáu gan bortreadau tywod graddfa fawr ar gyfer comisiwn Cadoediad Danny Boyle, Pages of the Sea.

Mwy...
Ysgol o Gaerdydd i gyfrannu at ddigwyddiadau Cofio Canmlwyddiant y Cadoediad Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 26 Hydref 2018

Ysgol o Gaerdydd i gyfrannu at ddigwyddiadau Cofio Canmlwyddiant y Cadoediad

Bydd disgyblion o Ysgol Gynradd Thornhill yng Nghaerdydd yn cyfrannu i gyfres o ddigwyddiadau er mwyn coffau canrif ers arwyddo cadoediad 11 Tachwedd 1918 a ddaeth â phedair blynedd o frwydro chwerw i ben . Mae’r ysgol yn rhan o raglen Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru, ac mae’n Ysgol Greadigol Arweiniol.

Mwy...
Dan Bettridge a Casey ymhlith yr 16 artist i gael arian o Gronfa Gerdd Momentwm Sefydliad PRS Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 25 Hydref 2018

Dan Bettridge a Casey ymhlith yr 16 artist i gael arian o Gronfa Gerdd Momentwm Sefydliad PRS

Y dyddiad cau nesaf i ymgeisio yw 5 Tachwedd 2018

Mwy...
Gŵyl Cer i Greu, 11 - 19 Mai 2019 Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 19 Hydref 2018

Gŵyl Cer i Greu, 11 - 19 Mai 2019

Rho gynnig ar rywbeth newydd, cei greu rhywbeth, cymer ran – Cer i Greu!

Mwy...
CRONFA LAWNSIO I HELPU CERDDORION CYMREIG I GAMU 'MLAEN Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mercher - 17 Hydref 2018

CRONFA LAWNSIO I HELPU CERDDORION CYMREIG I GAMU 'MLAEN

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru a BBC Cymru'n galw am artistiaid a bandiau Cymreig dawnus i ymgeisio am gyllid o’r gronfa Lawnsio.

Mwy...
A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs gan Dylan Thomas Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Llun - 15 Hydref 2018

A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs gan Dylan Thomas

Un o eiconau Cymru, Cerys Matthews, fydd adroddreg cynhyrchiad newyddaf y cwmni arobryn Ballet Cymru, A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs gan Dylan Thomas, mewn perfformiadau yng Nglan yr Afon yng Nghasnewydd, yn Sadler’s Wells yn Llundain ac ar daith yng ngwledydd Prydain yn hydref 2018. Bydd Cerys yn adrodd y cerddi’n fyw yn y perfformiadau yng Nghasnewydd, yn Llundain ac ym Mangor.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 12 Hydref 2018

Theatr Genedlaethol Cymru yn cyhoeddi taith dwy ddrama, gwanwyn 2019

Mae’n bleser gan Theatr Genedlaethol Cymru gyhoeddi ei bod yn teithio dwy ddrama gyda’i gilydd yn ystod gwanwyn 2019, sef Merched Caerdydd gan Catrin Dafydd a Nos Sadwrn o Hyd gan Roger Williams. Bydd y daith yn ymweld â chanolfannau ledled Cymru yn ystod mis Mawrth a mis Ebrill 2019.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 11 Hydref 2018

Artistiaid o Gymru yng Ngŵyl Werin Manceinion

Bydd nifer o artistiaid gorau Cymru yn perfformio yng Ngŵyl Werin Manceinion wythnos nesaf.

Mwy...
TwLetteratura Caerffili Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mawrth - 09 Hydref 2018

TwLetteratura Caerffili

Mae tair o ysgolion cyfrwng Cymraeg Caerffili wedi dechrau ar brosiect cyffrous dan raglen Cydweithio Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru (TwLetteratura Caerffili).

Mwy...
MUSIC THEATRE WALES A’R LONDON SINFONIETTA YN CYHOEDDI PARTNERIAETH NEWYDD Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mawrth - 09 Hydref 2018

MUSIC THEATRE WALES A’R LONDON SINFONIETTA YN CYHOEDDI PARTNERIAETH NEWYDD

Mae Music Theatre Wales a’r London Sinfonietta wedi cyhoeddi partneriaeth a fydd yn dod â’r ddau gwmni ynghyd i greu a theithio theatr gerdd newydd, arloesol a chyffrous ledled y DU.

Mwy...
Manon Antoniazzi yn ymuno â Bwrdd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mawrth - 02 Hydref 2018

Manon Antoniazzi yn ymuno â Bwrdd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae’n bleser gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyhoeddi penodiad Manon Antoniazzi i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg.

Mwy...
Gwobrau Dewi Sant – Goreuon diwylliant yng Nghymru Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mawrth - 25 Medi 2018

Gwobrau Dewi Sant – Goreuon diwylliant yng Nghymru

Mae Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod llwyddiannau eithriadol pobl wahanol o Gymru a thu hwnt.

Mwy...
Tudalen 1234567...747576

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245