Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...747576
RHAGLEN ARTWORKS CYMRU 2019-2021 Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Llun - 21 Ionawr 2019

RHAGLEN ARTWORKS CYMRU 2019-2021

Mae Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn falch i gyhoeddi bod rhaglen 2019-2021 ArtWorks Cymru wedi sicrhau cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Paul Hamlyn.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi Strategaeth Ryngwladol newydd Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 17 Ionawr 2019

Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi Strategaeth Ryngwladol newydd

Heddiw, cyhoeddwyd Strategaeth Ryngwladol newydd gan Gyngor y Celfyddydau. Mae’r cynllun pum mlynedd yn pwysleisio fod cysylltu pobl a chymunedau Cymru gyda gweddill y byd cyn bwysiced ac erioed.

Mwy...
Into The Light Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 11 Ionawr 2019

Into The Light

Cynhyrchiad Hijinx (Cymru) a Theatro La Ribalta (Bolzano) mewn cydweithrediad â Frantic Assembly mewn partneriaeth â Theatr y Sherman (Caerdydd) a Danza Mobile (Seville).

Mwy...
Cipiwyd...mae gobaith o hyd... Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 10 Ionawr 2019

Cipiwyd...mae gobaith o hyd...

Daniel Morden stori Sarah Moody soddgrwth Oliver Wilson-Dicksonn ffidil

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Llun - 07 Ionawr 2019

Cyngor Celfyddydau Cymru yn talu teyrnged i’r cerddor a’r arweinydd Roy Bohana, a fu hefyd yn ddirprwy gyfarwyddwr y Cyngor Celfyddydau Cymreig.

Mynegodd Cadeirydd Cyngor celfyddydau Cymru ei dristwch heddiw o glywed y newydd am farwolaeth y cerddor a’r arweinydd, Roy Bohana.

Mwy...
NoFit State Circus, Taith 250 Mlwyddiant Syrcas Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 20 Rhagfyr 2018

NoFit State Circus, Taith 250 Mlwyddiant Syrcas

Pen blwydd pwysig i’r syrcas, blwyddyn ryfeddol i NoFit State Circus

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru – Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cyhoeddi nodyn briffio ar Brexit Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mercher - 19 Rhagfyr 2018

Cyngor Celfyddydau Cymru – Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cyhoeddi nodyn briffio ar Brexit

Mae adran rhyngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, wedi cyhoeddi nodyn briffio ar gyfer y sector gelfyddydol wrth i ni i gyd baratoi ar gyfer goblygiadau Brexit.

Mwy...
TEITHIAU NDCCYMRU I’R ALMAEN A’R SWISTIR FIS RHAGFYR HWN. Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 13 Rhagfyr 2018

TEITHIAU NDCCYMRU I’R ALMAEN A’R SWISTIR FIS RHAGFYR HWN.

Yn dilyn teithiau ar draws Cymru a Lloegr gyda Roots a Passion, bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ymweld â'r Almaen a'r Swistir ym mis Rhagfyr, yna i wlad Pwyl ddechrau gwanwyn 2019.

Mwy...
ED THOMAS, HIJINX A CYMRU YN FENIS YN ARWAIN TYMOR 2019 NATIONAL THEATRE WALES Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 13 Rhagfyr 2018

ED THOMAS, HIJINX A CYMRU YN FENIS YN ARWAIN TYMOR 2019 NATIONAL THEATRE WALES

· Mae Ed Thomas, un o awduron mwyaf blaenllaw Cymru, yn dychwelyd i'r llwyfan gyda drama newydd wedi'i chyd-gynhyrchu â'r Royal Court Theatre · Bydd NTW yn gweithio â'r cwmni theatr Cymreig arloesol Hijinx a phedwar artist Cymreig neu sydd wedi'u lleoli yng Nghymru ar gynhyrchiad gwreiddiol yn nodi 50 mlynedd ers y tro cyntaf i ddyn lanio ar y lleuad · Bydd trydedd rhan The Storm Cycle – cyfres epig o gynyrchiadau wedi'u creu gan Mike Brookes – yn cael ei llwyfannu yn y cyfnod yn arwain at ymadawiad arfaethedig y DU o'r UE · Mewn prosiect rhyngwladol newydd mawr, bydd yr artist Cymreig Sean Edwards yn creu drama radio wedi’i gyd-gynhyrchu gan NTW ar gyfer Cymru yn Fenis 2019, i’w chyflwyno yn ystod y Venice Biennale · Bydd pedwar o gynyrchiadau NHS70 y cwmni yn teithio Cymru, y DU a thu hwnt · A bydd gwaith Cydweithio a Datblygiad Creadigol enwog y cwmni gyda chymunedau ac artistiaid yn datblygu ledled Cymru

Mwy...
Theatr Genedlaethol Cymru: taith Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mawrth - 04 Rhagfyr 2018

Theatr Genedlaethol Cymru: taith Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd

Yn dilyn llwyddiant ysgubol taith Nyrsys yn ddiweddar, mae’n bleser o’r mwyaf gan Theatr Genedlaethol Cymru gyhoeddi manylion pellach am daith Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd, sef cynhyrchiad nesaf y cwmni. Mae Merched Caerdydd yn waith newydd gan Catrin Dafydd a Nos Sadwrn o Hyd yn gyfieithiad gan Roger Williams o’i ddrama boblogaidd Saturday Night Forever. Bydd y ddwy ddrama’n cael eu cyflwyno un ar ôl y llall ac yn teithio ledled Cymru yn ystod y gwanwyn.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnal digwyddiad ymgynghori yn Abertawe Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mawrth - 04 Rhagfyr 2018

Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnal digwyddiad ymgynghori yn Abertawe

Dydd Llun nesaf, 10 Rhagfyr, bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnal yr ail o bump digwyddiad cyhoeddus fel rhan o’i ymgynghoriad tri mis ar ei strategaeth dosbarthu arian loteri dros y 5 mlynedd nesaf.

Mwy...
Cyhoeddi Cadeirydd Anthem Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Llun - 03 Rhagfyr 2018

Cyhoeddi Cadeirydd Anthem

Arnout van der Veer fydd Cadeirydd cyntaf Anthem, Cronfa Gerdd Cymru. Music Fund Wales.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 29 Tachwedd 2018

Sioe Gerdd Arobryn i’w Llwyfannu am y tro cyntaf yn Asia yn 2019

Gwahoddwyd Theatr na nÓg, o Gastell-nedd, i gymryd ei sioe gerdd lwyddiannus Eye of The Storm at gynulleidfaoedd yn Hong Kong ddechrau’r flwyddyn nesaf.

Mwy...
Cyhoeddi enw Cadeirydd newydd Theatr Genedlaethol Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mercher - 28 Tachwedd 2018

Cyhoeddi enw Cadeirydd newydd Theatr Genedlaethol Cymru

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi mai Efa Gruffudd Jones fydd Cadeirydd newydd Bwrdd Ymddiriedolwyr y cwmni o fis Rhagfyr 2018 ymlaen.

Mwy...
NATIONAL THEATRE WALES YN GWAHODD ARTISTIAID BENYWAIDD CYMREIG I GYFLWYNO SYNIADAU Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 22 Tachwedd 2018

NATIONAL THEATRE WALES YN GWAHODD ARTISTIAID BENYWAIDD CYMREIG I GYFLWYNO SYNIADAU

MAE RADICAL CREATURES YN FENTER NEWYDD SY'N GALW AM SYNIADAU GWREIDDIOL I’W PERFFORMIO YN ARCHWILIO SUT BETH YW BOD YN FENYW YNG NGHYMRU HEDDIW

Mwy...
Mae Gŵyl Celf LLAWN LLANDUDNO yn ennill gwobr Twristiaeth Gogledd Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 22 Tachwedd 2018

Mae Gŵyl Celf LLAWN LLANDUDNO yn ennill gwobr Twristiaeth Gogledd Cymru

Rydym yn falch i gyhoeddi bod Amgueddfa'r Lleuad, a ddaeth i Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan yn Stryd Mostyn gan MOSTYN a phartneriaid y prosiect Migrations yn ystod Penwythnos Celfyddydau Llandudno ym mis Medi 2018, wedi cael ennill y dyfarniad o 'Go Magnificent Crowd Puller' (dan 7.5k). Cyhoeddwyd y dyfarniad mewn noson wobrwyo ddisglair yn Venue Cymru.

Mwy...
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn chwilio am Gydweithwyr Celfyddydol Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mawrth - 20 Tachwedd 2018

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn chwilio am Gydweithwyr Celfyddydol

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn chwilio am bobl sy’n diddori yn y celfyddydau i ddod yn Gydweithwyr Celfyddydol.

Mwy...
THEATR CLWYD YN ENNILL 'Y SIOE GERDD ORAU' YNG NGWOBRAU THEATR Y DU Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Llun - 19 Tachwedd 2018

THEATR CLWYD YN ENNILL 'Y SIOE GERDD ORAU' YNG NGWOBRAU THEATR Y DU

Mewn seremoni ddoe yn y Guildhall yn Llundain, enillodd cynhyrchiad arloesol Theatr Clwyd o The Assassination of Katie Hopkins wobr y Cynhyrchiad Sioe Gerdd Gorau yng Ngwobrau Theatr y DU, oedd yn dathlu cyflawniadau eithriadol mewn theatrau rhanbarthol ledled y DU yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Arweinydd seremoni’r Gwobrau oedd Tyrone Huntley ac roeddent yn arddangos cyfoeth o dalent theatrig ledled y DU.

Mwy...
Gwahoddiad i gyflwyno cais i gael cynrychioli Cymru yng Nghaeredin 2019 Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mercher - 14 Tachwedd 2018

Gwahoddiad i gyflwyno cais i gael cynrychioli Cymru yng Nghaeredin 2019

Mae gwahoddiad wedi ei estyn i gwmnïau ac unigolion cynhyrchu proffesiynol wedi ei lleoli yng Nghymru ynteu wedi gweithio’n helaeth yng Nghymru i gyflwyno cais i gael cynrychioli Cymru yng Nghaeredin 2019.

Mwy...
Ysgol Y Brenin Harri yn nodi diwrnod Plant Mewn Angen gyda dangosiad cyntaf o Gerddi ar Ffilm Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mawrth - 13 Tachwedd 2018

Ysgol Y Brenin Harri yn nodi diwrnod Plant Mewn Angen gyda dangosiad cyntaf o Gerddi ar Ffilm

Ar gyfer diwrnod Plant mewn Angen ar 16eg Tachwedd, bydd digwyddiad nodedig yn cael ei gynnal i ddathlu gwaith myfyrwyr Ysgol Brenin Harri’r VIII a fu’n rhan o brosiect Caban Sgriblio, sef prosiect ysgrifennu creadigol a ariannwyd gan Blant Mewn Angen.

Mwy...
Tudalen 1234567...747576

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245