Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...414243
4 o actorion, 139 cymeriad a’r ‘39 Steps’ - a phopeth mewn 100 o funudau!

Dydd Gwener - 28 August 2015

4 o actorion, 139 cymeriad a’r ‘39 Steps’ - a phopeth mewn 100 o funudau!

Black RAT Productions yn Perfformio The 39 Steps ar gyfer eu Sioe Deithiol Tymor yr Hydref 2015.

Mwy...
Prosiect Y Lolfa Lên, Llenyddiaeth Cymru yn cyrraedd 5,000 o bobl yn 2015

Dydd Iau - 27 August 2015

Prosiect Y Lolfa Lên, Llenyddiaeth Cymru yn cyrraedd 5,000 o bobl yn 2015

Mae arwydd Y Lolfa Lên wedi’i dynnu o dir Maldwyn, a’r llythrennau cochion wedi eu cadw’n ofalus yn y storfa ynghyd â’r bynting, y baneri a’r bêls gwair am flwyddyn arall. Nawr ein bod wedi dadebru rhywfaint wedi bwrlwm y Brifwyl, gallwn edrych yn ôl ar lwyddiant Y Lolfa Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 2015.

Mwy...
George Barber – Akula Dream

Dydd Iau - 27 August 2015

George Barber – Akula Dream

Mae Chapter yn falch iawn o gyflwyno arddangosfa unigol uchelgeisiol o'r enw 'George Barber: Akula Dream'.

Mwy...
Arts Fundraising & Philanthropy: trawsnewid codi arian ar gyfer y celfyddydau

Dydd Mercher - 26 August 2015

Arts Fundraising & Philanthropy: trawsnewid codi arian ar gyfer y celfyddydau

Lansiwyd Arts Fundraising & Philanthropy yn 2013 o ganlyniad i grant a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Dros dair blynedd, mae’n cyflwyno cyfres gydweithredol o hyfforddiant, swyddi dan hyfforddiant, sgiliau digidol ac arfer arloesol.

Mwy...
Galwad Agored ar gyfer Pafiliwn Prydain ym 15fed Biennale Pensaernïaeth Fenis

Dydd Mercher - 19 August 2015

Galwad Agored ar gyfer Pafiliwn Prydain ym 15fed Biennale Pensaernïaeth Fenis

Mae'r British Council wedi lansio galwad agored am gynigon arddangosfa ar gyfer Pafiliwn Prydain ym 15fed Arddangosfa Pensaernïaeth Ryngwladol, La Biennale di Venezia. Cynhelir y Biennale rhwng 26 Mai a 27 Tachwedd 2016.

Mwy...
Trawsnewidiad gwerth £50,000 i Dŷ Newydd ym mlwyddyn dathlu ei chwarter canrif

Dydd Llun - 17 August 2015

Trawsnewidiad gwerth £50,000 i Dŷ Newydd ym mlwyddyn dathlu ei chwarter canrif

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi buddsoddiad newydd yn adnoddau Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy, Gwynedd.

Mwy...
Tri chwmni theatr o Gymru wedi'u dewis ar gyfer Arddangosfa Caeredin y British Council

Dydd Gwener - 14 August 2015

Tri chwmni theatr o Gymru wedi'u dewis ar gyfer Arddangosfa Caeredin y British Council

Bydd tri chynhyrchiad theatr o Gymru yn teithio i Ŵyl Ymylol Caeredin (7 - 31 Awst 2015) i gymryd rhan yn Arddangosfa Caeredin y British Council (24 - 29 Awst).

Mwy...
Brand Dyfarniadau Cymru Greadigol yn tyfu

Dydd Llun - 10 August 2015

Brand Dyfarniadau Cymru Greadigol yn tyfu

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch o gyhoeddi dimensiwn ategol gan ychwanegu at y brand mawreddog Cymru Greadigol yn 2015, gyda chynnwys dau ddyfarniad newydd sbon ar gyfer y celfyddydau gweledol , Cymrodoriaeth British School at Rome a Gwobr Goffa Eirian Llwyd.

Mwy...
Opera Cenedlaethol Cymru yn penodi Rheolwr Gyfarwyddwr newydd

Dydd Mercher - 05 August 2015

Opera Cenedlaethol Cymru yn penodi Rheolwr Gyfarwyddwr newydd

Uwch-swyddog gweithredol yng Nghanolfan y Barbican, Llundain fydd Rheolwr Gyfarwyddwr newydd Opera Cenedlaethol Cymru.

Mwy...
Beth am fod yn Ymgynghorydd Cenedlaethola chynorthwyo Cyngor Celfyddydau Cymru?

Dydd Mercher - 29 July 2015

Beth am fod yn Ymgynghorydd Cenedlaethola chynorthwyo Cyngor Celfyddydau Cymru?

A ydych yn llawn angerdd am gelfyddydau Cymru? A ydych yn barod i gynnig eich syniadau, eich profiad a'ch arbenigedd i ddatblygu adborth ar brofiadau celfyddydol a chynorthwyo yn y broses o adeiladu. Os ydych, rydym ni yng Nghyngor Celfyddydau Cymru am glywed oddi wrthych.

Mwy...
Y Lolfa Lên yn dychwelyd i Faes yr Eisteddfod

Dydd Mawrth - 28 July 2015

Y Lolfa Lên yn dychwelyd i Faes yr Eisteddfod

Gyda Tafwyl, Gŵyl Gerallt, Y Sesiwn Fawr a Gŵyl Arall oll wedi pasio, mae’n bryd troi ein golygon at yr Eisteddfod Genedlaethol a ddaw yn ôl i Sir Drefaldwyn eleni am y tro cyntaf ers 2003.

Mwy...
Cymru yn Lorient 2015 - Diwylliant Cymreig yn cael ei hallforio i ŵyl Geltaidd fawr yn Llydaw

Dydd Mawrth - 28 July 2015

Cymru yn Lorient 2015 - Diwylliant Cymreig yn cael ei hallforio i ŵyl Geltaidd fawr yn Llydaw

Bydd band gwerin Calan, y gantores gyfansoddwraig Lleuwen Steffan, telynores a'r gantores Gwenan Gibbard a Chôr Meibion Cwm Aber yn ymddangos mewn dirprwyaeth o artistiaid a pherfformwyr o Gymru sy'n hwylio i Lydaw ar ddechrau mis Awst ar gyfer Gŵyl Interceltique de Lorient (7 - 16 Awst festival-interceltique.com) i hyrwyddo ac arddangos diwylliant cenedlaethol unigryw Cymru , ac i ddathlu ein cysylltiadau cryf gyda'n cefndryd Celtaidd.

Mwy...
Cyhoeddi cynhyrchiad Chwalfa ar gyfer 2016

Dydd Mawrth - 28 July 2015

Cyhoeddi cynhyrchiad Chwalfa ar gyfer 2016

Mae Theatr Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â Pontio a Chwmni’r Frân Wen, yn falch iawn o gyhoeddi heddiw (28 Gorffennaf 2015) y bydd Chwalfa yn cael ei lwyfannu yn Theatr Bryn Terfel, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Prifysgol Bangor, ym mis Chwefror 2016 fel rhan o raglen agoriadol Pontio.

Mwy...
Slam Cymru 2015

Dydd Iau - 23 July 2015

Slam Cymru 2015

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig o Aberystwyth yw Pencampwyr Slam Ieuenctid Cenedlaethol Cymru 2015.

Mwy...
Ystafelloedd Artist ar Daith

Dydd Iau - 23 July 2015

Ystafelloedd Artist ar Daith

Robert Mapplethorpe yw un o artistiaid allweddol yr 20fed ganrif hwyr ac mae’n bleser mawr gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth fedru cyflwyno’r casgliad arbennig hwn o’i waith ffotograffig fel ei phrosiect cyntaf gydag YSTAFELLOEDD ARTIST.

Mwy...
Ymarferion yn cychwyn ar sioe sy’n torri tir newydd

Dydd Llun - 20 July 2015

Ymarferion yn cychwyn ar sioe sy’n torri tir newydd

Bydd cast sioe gerdd sy’n dilyn hanes siwrne llong y Mimosa deithiodd i Batagonia 150 o flynyddoedd yn ôl yn dechrau ymarfer yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn, 20 Gorffennaf. Mae’n gynllun unigryw gyda phobl ifanc o Batagonia, pobl ifanc o Gymru ac actorion proffesiynol yn rhan o’r cast.

Mwy...
Gŵyl Ymylol Caeredin yn cael tamaid Cymreig i aros pryd

Dydd Iau - 16 July 2015

Gŵyl Ymylol Caeredin yn cael tamaid Cymreig i aros pryd

Gyda bron i 3,000 o sioeau - o syrcas arbrofol i enwogion comedi - mae'r Ŵyl eleni yn fwy nag erioed. Dim ond un rheol sydd i Ŵyl Ymylol Caeredin: disgwyl yr annisgwyl ac mae strafagansa gelfyddydol eleni yn fwy nag erioed o'r blaen gyda Chymru'n cyflwyno rhai o'i pherfformiadau mwyaf arloesol.

Mwy...
Enwebwch ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2016

Dydd Mawrth - 07 July 2015

Enwebwch ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2016

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC wedi agor yr enwebu ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2016, gan alw ar bawb i fachi ar y cyfle i gyflwyno pobl eithriadol o sectorau a chymunedau ledled Cymru.

Mwy...
Roald Dahl 100 yng Nghymru – Nifer o ddigwyddiadau gwych!

Dydd Llun - 06 July 2015

Roald Dahl 100 yng Nghymru – Nifer o ddigwyddiadau gwych!

Heddiw, Cymru oedd y wlad gyntaf i gyhoeddi rhaglen o ddigwyddiadau i ddathlu canmlwyddiant Roald Dahl, yr awdur o Gymru a’r storïwr gorau yn y byd, yn 2016.

Mwy...
Gŵyl Rhyngwladol Serameg 2015

Dydd Gwener - 03 July 2015

Gŵyl Rhyngwladol Serameg 2015

Mi fydd Gŵyl Rhyngwladol Serameg 2015 - prif ŵyl serameg Prydain yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth - tref glan-môr yng Nghanolbarth Cymru ar benwythnos 3 - 5 o Orffennaf 2015.

Mwy...
Tudalen 1234567...414243

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245