Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...383940
Ysgoloriaethau i Awduron:Awduron newydd yn serennu

Dydd Gwener - 27 March 2015

Ysgoloriaethau i Awduron:Awduron newydd yn serennu

Mae Llenyddiaeth Cymru yn datgan enwau’r pump ar hugain o awduron a fydd yn derbyn Ysgoloriaeth i Awduron 2015/16. Mewn blwyddyn lle derbyniwyd y nifer uchaf o geisiadau, sef 144, mae awduron i blant ac oedolion ifainc yn amlwg ar y rhestr. Mae’r Ysgoloriaethau, gwerth cyfanswm o £70,000, yn galluogi’r awduron i ganolbwyntio ar ysgrifennu creadigol penodol, neu’n galluogi ymchwil a theithio sy’n gysylltiedig â’r gwaith ar y gweill.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru ac Unlimited yn lansio comisiynau a mentrau newydd cyffrous

Dydd Iau - 26 March 2015

Cyngor Celfyddydau Cymru ac Unlimited yn lansio comisiynau a mentrau newydd cyffrous

Heddiw cyhoeddodd Unlimited naw comisiwn newydd yn cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau gan rai o artistiaid anabl mwyaf talentog ac uchelgeisiol y Deyrnas Unedig.

Mwy...
Cymuned creadigol Abertawe yn derbyn hwb enfawr

Dydd Iau - 26 March 2015

Cymuned creadigol Abertawe yn derbyn hwb enfawr

Mae cymuned creadigol Abertawe wedi derbyn hwb enfawr gyda'r newyddion y bydd OrielElysium yn agor 35 stiwdio ychwanegol yng nghanol y ddinas.

Mwy...
Cyfnod preswyl i artist gyda Chamlas Maldwyn

Dydd Mercher - 25 March 2015

Cyfnod preswyl i artist gyda Chamlas Maldwyn

Cyhoeddwyd heddiw mai Mair Hughes yw’r artist newydd a fydd yn treulio cyfnod preswyl ar Gamlas Maldwyn fel rhan o brosiect i ysbrydoli cymunedau i ymddiddori mewn celf a’u dyfrffyrdd lleol.

Mwy...
Ailbenodi aelodau i Gyngor Celfyddydau Cymru

Dydd Mawrth - 24 March 2015

Ailbenodi aelodau i Gyngor Celfyddydau Cymru

Heddiw (24 Mawrth), cyhoeddodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, fod pum aelod yn cael eu hailbenodi i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mwy...
Osi Rhys Osmond

Dydd Iau - 19 March 2015

Osi Rhys Osmond

Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn cofio â thristwch golled un o leisiau unigryw Cymru yn ei gyfarfod ar 19 a 20 Mawrth.

Mwy...
Cymeradwyaeth i broject a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Dydd Iau - 19 March 2015

Cymeradwyaeth i broject a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Bydd ‘Aspects of Gypsy Traveller life’ gan Shamus McPhee ar agor rhwng 4 Gorffennaf 2015 a 28 Gorffennaf 2015

Mwy...
Symposiwm Cenedlaethol Celf a Diwylliant Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Dydd Mercher - 18 March 2015

Symposiwm Cenedlaethol Celf a Diwylliant Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Mae’r Cwmni Celf a Diwylliant Romani yn falch o gyhoeddi’r Symposiwm Cenedlaethol Celf a Diwylliant Sipsiwn, Roma a Theithwyr. g39 Oxford Street, Caerdydd CF24 3DT. Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2015 – 9am-1pm.

Mwy...
Prosiect Cynhyrchydd Creadigol Dawns Cymru i barhau am ddwy flynedd arall

Dydd Mercher - 18 March 2015

Prosiect Cynhyrchydd Creadigol Dawns Cymru i barhau am ddwy flynedd arall

Lansiwyd Coreo Cymru ym mis Ionawr 2012 gyda'r nod o gefnogi artistiaid a chwmnïau dawns ac i annog partneriaethau â sefydliadau Cymreig yn ogystal â phartneriaethau â chyd-gynhyrchwyr rhyngwladol. Fel aelod o nifer o rwydweithiau dawns rhyngwladol, mae Coreo Cymru wedi darparu llwyfan ardderchog ar gyfer gwaith dawns o Gymru a thu hwnt.

Mwy...
Cerddoriaeth Gymreig yn taro Texas yn South By South West

Dydd Iau - 12 March 2015

Cerddoriaeth Gymreig yn taro Texas yn South By South West

Bydd cornel o Texas yn troi'n Wlad y Gân fis yma wrth i gerddorion o Gymru benbaladr lanio yn South by South West (SXSW), un o'r gwyliau arddangos cerddoriaeth mwyaf a phwysicaf yn y byd, yn Austin o 17 i 22 Mawrth 2015.

Mwy...
Cinderella

Dydd Mawrth - 10 March 2015

Cinderella

Ballet Cymru, a enwebwyd gan Wobrau Dawns Cenedlaethol Cylch y Beirniaid yn 2013 yn Gwmni Annibynnol Gorau, ac enillydd y Cynhyrchiad Dawns Gorau ar Raddfa Fawr yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru, yn cyflwyno ballet pefriog sy’n eli i’r galon, wedi’i seilio ar y stori dylwyth teg fythol.

Mwy...
Diwrnod i’r gofio i Music Theatre Wales

Dydd Mawrth - 10 March 2015

Diwrnod i’r gofio i Music Theatre Wales

Bydd dydd Iau, Ebrill 2 yn ddiwrnod i’w gofio i’r cwmni opera cyfoes mentrus Music Theatre Wales. Y diwrnod hwnnw, bydd dau o’u cynyrchiadau diweddar mwyaf llwyddiannus, opera ‘Kafka’ Philip Glass, The Trial a chlasur modern Mark-Anthony Turnage, Greek – yn agor ar yr un pryd mewn dwy wlad mewn dau ben i’r byd.

Mwy...
Nawr rydydm yn chwech!

Dydd Mawrth - 10 March 2015

Nawr rydydm yn chwech!

Mae'r band Cymreig blaenllaw Allan Yn Y Fan yn falch iawn i gyhoeddi eu haelodau newydd a'u cynlluniau teithio ar gyfer 2015.

Mwy...
Lansio Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru

Dydd Mawrth - 03 March 2015

Lansio Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru

Bydd cynllun gweithredu pum mlynedd gwerth £20 miliwn yn cael ei lansio gan Weinidogion Cymru yn y Senedd, Caerdydd heddiw (dydd Mawrth 3 Mawrth). Diben y cynllun gweithredu yw amlinellu sut y bydd dysgwyr yng Nghymru yn ymwneud â’r celfyddydau.

Mwy...
‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’

Dydd Iau - 26 February 2015

‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’

Yn ystod mis Mawrth, bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn mynd â’i drama lwyfan newydd ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’ gan Henrik Ibsen ar daith o amgylch amryw o theatrau Cymru. Wedi ei throsi i’r Gymraeg am y tro cyntaf gan yr Athro Menna Elfyn, mae hir ddisgwyl am y ddrama hon sydd yn addas ar gyfer plant ysgol uwchradd hŷn ac i fyny

Mwy...
TÂN: Beth am gynnau tân ...

Dydd Mawrth - 24 February 2015

TÂN: Beth am gynnau tân ...

Bydd cyflwyniad dwbwl newydd y coreograffydd gwobrwyol, Sandra Harnisch-Lacey, TÂN, yn cael ei gyflwyno am y tro cyntaf yng nghanolfan Glan yr Afon, Casnewydd, ar ddydd Gwener 27 Chwefror.

Mwy...
Artistiaid Cymreig yn ehangu eu gorwelion ar daith saith niwrnod

Dydd Iau - 19 February 2015

Artistiaid Cymreig yn ehangu eu gorwelion ar daith saith niwrnod

Bydd rhai o gerddorion mwyaf cyffrous Cymru yn mynd ar daith saith niwrnod ar draws Cymru a Lloegr fis Mawrth.

Mwy...
Cychwyn taith Cymru yn Fenis

Dydd Mercher - 18 February 2015

Cychwyn taith Cymru yn Fenis

Dewiswyd yr artist Helen Sear gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynrychioli Cymru yn Fenis yn yr Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 (9 Mai-22 Tachwedd 2015). Curadurwyd ei harddangosfa '...the rest is smoke' gan Ffotogallery a bydd yn cynnwys pum darn newydd o waith â'u gwreiddiau yn nhirwedd leol a chyfarwydd Cymru ac ymateb i gyd-destun ehangach Biennale Fenis.

Mwy...
CYHOEDDIR RHESTR FER: Gwobrau New Welsh Writing 2015

Dydd Gwener - 06 February 2015

CYHOEDDIR RHESTR FER: Gwobrau New Welsh Writing 2015

Dewiswyd rhestr fer gwobrau Saesneg cyntaf erioed New Welsh Writing 2015. Fe’i datgelir yn Llyfrgell Gladstone, Hawarden, Sir Fflint, yn ystod gŵyl ddwywaith y flwyddyn Hearth, am 7.30pm nos Wener, 6 Chwefror.

Mwy...
Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno cynhyrchiad Richard III gyda merched yn unig

Dydd Iau - 05 February 2015

Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno cynhyrchiad Richard III gyda merched yn unig

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn defnyddio ei gwagle to enfawr fel gofod perfformio am y tro cyntaf pan fydd yn cyflwyno fersiwn o Richard III sy'n cynnwys merched yn unig, rhwng 10 a 23 Chwefror 2015. Bydd y gofod perfformio amgen yn lleoliad perffaith ar gyfer yr addasiad arloesol hwn sy'n ceisio herio syniadau rhagdybiedig ynghylch sut a ble y dylid llwyfannu gwaith Shakespeare.

Mwy...
Tudalen 1234567...383940

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245