Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...434445
Hwb Fawr i Glwb Ffilm Menywod WOW

Dydd Llun - 30 Tachwedd 2015

Hwb Fawr i Glwb Ffilm Menywod WOW

Dros y tair blynedd nesaf bydd Clwb Ffilm Menywod WOW yn ehangu i gyrraedd mwy o fenywod o gymunedau sy'n anodd eu cyrraedd ar draws Caerdydd, Casnewydd ac Abertawe, gan ddiolch i gefnogaeth gan y Gronfa Loteri Fawr.

Mwy...
Cyhoeddi Rhaglen y British Dance Edition 2016

Dydd Llun - 30 Tachwedd 2015

Cyhoeddi Rhaglen y British Dance Edition 2016

Mae'r British Dance Edition (BDE) wedi cyhoeddi rhaglen o berfformiadau ar gyfer rhifyn 2016. Cynhelir yr ŵyl yng Nghymru am y tro cyntaf ers iddi gael ei sefydlu gan y Rhwydwaith Dawns Cenedlaethol ym 1998.

Mwy...
Cyhoedda Sefydliad Cymdeithas Hawliau Perfformio Cerddoriaeth ddyfarniadau Tu Hwnt i Ffiniau

Dydd Iau - 26 Tachwedd 2015

Cyhoedda Sefydliad Cymdeithas Hawliau Perfformio Cerddoriaeth ddyfarniadau Tu Hwnt i Ffiniau

Heddiw cyhoedda Sefydliad Cymdeithas Hawliau Perfformio Cerddoriaeth y sefydliadau a'r grwpiau cerddorol o Brydain ac Iwerddon a ariennir drwy'r rhaglen gydgynhyrchu a theithio, Y Tu Hwnt i Ffiniau

Mwy...
Preswyliad Assemble: 'Breaking Bread'

Dydd Mercher - 25 Tachwedd 2015

Preswyliad Assemble: 'Breaking Bread'

Gwener 20 – Sadwrn 28 Tachwedd + Gwener 11 – Llun 14 Rhagfyr

Mwy...
Gary Clarke Joe Armitage

Dydd Mercher - 25 Tachwedd 2015

Cyhoeddi Rhaglen y British Dance Edition 2016

Mae'r British Dance Edition (BDE) wedi cyhoeddi rhaglen o berfformiadau ar gyfer rhifyn 2016. Cynhelir yr ŵyl yng Nghymru am y tro cyntaf ers iddi gael ei sefydlu gan y Rhwydwaith Dawns Cenedlaethol ym 1998.

Mwy...
Y gyfres lwyddiannus A Play, A Pie and A Pint yn dychwelyd i Theatr y Sherman gyda Happy Hour

Dydd Mawrth - 24 Tachwedd 2015

Y gyfres lwyddiannus A Play, A Pie and A Pint yn dychwelyd i Theatr y Sherman gyda Happy Hour

Mae’r gyfres hynod boblogaidd, A Play, A Pie and A Pint yn dychwelyd gyda drama newydd gyffrous Happy Hour.

Mwy...
Mercury Theatre Wales yn cyflwyno Anamnesis 25.12, Sioe Nadolig hiraethus ac amgen i godi’r ysbryd

Dydd Gwener - 20 Tachwedd 2015

Mercury Theatre Wales yn cyflwyno Anamnesis 25.12, Sioe Nadolig hiraethus ac amgen i godi’r ysbryd

Bydd y cwmni theatr o Gaerdydd, Mercury Theatre Wales, ar daith o gwmpas Cymru yn ystod mis Rhagfyr.

Mwy...
Artistiaid o Ogledd Cymru i Arddangos yn Lithwania

Dydd Gwener - 13 Tachwedd 2015

Artistiaid o Ogledd Cymru i Arddangos yn Lithwania

Bydd tri artist o Ogledd Cymru yn cymryd rhan mewn arddangosfa ryngwladol yn Oriel Meno Parkas yn Kaunas, Lithuania y mis hwn.

Mwy...
Mae gan rai pobl ormod o goesau!

Dydd Mercher - 11 Tachwedd 2015

Mae gan rai pobl ormod o goesau!

Yn 2013 enillodd y bardd a’r berfformwraig, Jackie Hagan, gomisiwn i greu a theithio sioe. Yn fuan wedyn aethpwyd â hi i’r ysbyty lle arhosodd am bum mis. Bu’n agos iddi farw a thorrwyd ei choes i ffwrdd.

Mwy...
Hwb i Gerddoriaeth yng Nghymru gan Gronfa Lansio

Dydd Mercher - 04 Tachwedd 2015

Hwb i Gerddoriaeth yng Nghymru gan Gronfa Lansio

Datgelwyd enwau’r 35 o artistiaid a bandiau dawnus o bob cwr o Gymru, a lwyddodd gyda’u ceisiadau am fwrsari cerddoriaeth gwerth cyfanswm o £50,000.

Mwy...
Gŵyl Ddawns Caerdydd yn lansio manylion ei digwyddiad agoriadol

Dydd Llun - 02 Tachwedd 2015

Gŵyl Ddawns Caerdydd yn lansio manylion ei digwyddiad agoriadol

Mae trefnwyr Gŵyl Ddawns Caerdydd 2015 (GDdC15) yn falch o gyhoeddi manylion y digwyddiad agoriadol eleni. Datgelwyd y rhaglen ar gyfer GDdC15 mewn digwyddiad lansio a gynhaliwyd yn Chapter, Caerdydd nos Iau 10 Medi.

Mwy...
Llongyfarchiadau i Ballet Cymru

Dydd Llun - 02 Tachwedd 2015

Llongyfarchiadau i Ballet Cymru

Llongyfarchiadau i Ballet Cymru sydd wedi cael eu henwebu fel Cwmni Annibynnol Gorau yng Ngwobrau Dawns Genedlaethol The Critis Circle 2016.

Mwy...
Arolwg Ffilm Cymru Wales

Dydd Gwener - 30 Hydref 2015

Arolwg Ffilm Cymru Wales

Mae'r arolwg byr yma yn cael ei gynnal gan Ffilm Cymru Wales, gyllidwr cyhoeddus sy' cefnogi'r sector ffilm yng Nghymru a gwella mynediad at ffilmiau a'i fanteision ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru.

Mwy...
Saturday Night Forever ar daith yng Nghymru

Dydd Iau - 29 Hydref 2015

Saturday Night Forever ar daith yng Nghymru

Yn ystod yr Hydref eleni bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, mewn partneriaeth gyda Joio, yn llwyfannu ac yn twrio drama’r dramodydd Cymreig Roger Williams, Saturday Night Forever o gwmpas Cymru gyda stop ychwanegol yn theatr The Curve, Caerlŷr. Cyfarwyddir y ddrama gan Kate Wasserberg, Cyfarwyddwraig Artistig a sefydlydd theatr dafarn Caerdydd, The Other Room.

Mwy...
Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cynnal ei thaith fwyaf uchelgeisiol i Dde America

Dydd Llun - 26 Hydref 2015

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cynnal ei thaith fwyaf uchelgeisiol i Dde America

Cyfnod preswyl o wythnos i ddathlu Patagonia 150, gan roi'r cyfle i gymunedau lleol wneud cerddoriaeth ochr yn ochr â cherddorion proffesiynol y Gerddorfa, a diweddu gyda dau gyngerdd gala wedi eu perfformio mewn warws gwlân wedi ei drosi'n arbennig.

Mwy...
Cyfle cyntaf i ddarganfod Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Prifysgol Bangor…

Dydd Gwener - 23 Hydref 2015

Cyfle cyntaf i ddarganfod Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Prifysgol Bangor…

Wrth i’r gwaith o adeiladu Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Prifysgol Bangor ddirwyn i ben, mae cyfres o weithgareddau cyffrous wrthi’n cael eu trefnu ar gyfer yr adeilad.

Mwy...
Bardd Plant yn troi ei llaw at theatr

Dydd Mercher - 21 Hydref 2015

Bardd Plant yn troi ei llaw at theatr

Mae Bardd Plant Cymru yn troi ei llaw at fyd theatr am y tro cyntaf y Tachwedd yma.

Mwy...
Gŵyl 'Crëwch' y Celfyddydau Teuluol

Dydd Mawrth - 20 Hydref 2015

Gŵyl 'Crëwch' y Celfyddydau Teuluol

Mae'r cynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru wrth ei fodd i gael ei gysylltu â Gŵyl 'Crewch' y Celfyddydau Teuluol ar gyfer bron i 30 o berfformiadau celfyddydol teuluol gwych mewn lleoliadau cymunedol ledled Cymru dros dair wythnos ym mis Hydref.

Mwy...
Stranded

Dydd Llun - 19 Hydref 2015

Stranded

Arddangosfa gan Heather Ackroyd & Dan Harvey. Oriel 1, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Anerchiad agoriadol 17 Tachwedd 6.30pm.

Mwy...
Sherman Cymru yn ennill y Wobr Drama Newydd Orau yng Ngwobrau Theatr y DU am Iphigenia in Splott

Dydd Llun - 19 Hydref 2015

Sherman Cymru yn ennill y Wobr Drama Newydd Orau yng Ngwobrau Theatr y DU am Iphigenia in Splott

Mae Sherman Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ei bod wedi ennill y Wobr Drama Newydd Orau yng Ngwobrau Theatr y DU ddydd Sul 18 Hydref. Mae drama Gary Owen, Iphigenia in Splott, sy’n cael ei chyfarwyddo gan Rachel O’Riordan, wedi cael ei chanmol yn helaeth gan gynulleidfaoedd a beirniaid fel ei gilydd ers iddi agor ar 8 Mai 2015. Mae’r wobr hon gan Wobrau Theatr y DU yn sêl bendith arall ar enw da Sherman Cymru, sy’n prysur ledaenu, am ei gwaith fel cwmni cynhyrchu, a hynny cyn i’r cynhyrchiad gael ei lwyfannu yn y National Theatre ym mis Ionawr 2016.

Mwy...
Tudalen 1234567...434445

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245