Cyngor Celfyddydau Cymru | Cerddoriaeth

Cerddoriaeth

Ein Gweledigaeth

Ein Gweledigaeth

Meithrin diwylliant cerddorol deinamig lle bo:

  • Traddodiadau’n cael eu hadnewyddu,
  • mynegiant newydd yn ffynnu
  • mynediad i gyrhaeddiad uchel ar gael i gynulleidfaoedd a chyfranogwyr sydd ar gynnydd yng Nghymru a thu hwnt.

Artistiaid a Sefydliadau

Pori neu chwilio pob proffil
Tudalen 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
20|21|22|23

Cyngor Celfyddydau Cymru

Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Untitled User

Bocs

Mae Bocs yn rhwydwaith cefnogol o artistiaid ifanc sy'n cwmpasu'r celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a pherfformiad. Eu nod yw sefydlu canolnwynt i fod yn gatalydd i ragoriaeth mewn celf gyfoes ifanc.

Ballet Nimba

Sefydlwyd Ballet Nimba (NIMBA) yn 2010 gan weledigaeth greadigol y Coreograffydd Gineaidd Idrissa Camara. Rydym yn cwmni Dawns a Cherddoriaeth Affricanaidd sy'n cynhyrchu perfformiadau hygyrch ac yn darparu gweithgaredd creadigol, addysgol ac artistig trwy weithdai, hyfforddiant a dogfennaeth ffilmiau Celf Affricanaidd. Rydym yn bodoli i ddiddanu, ennyn diddordeb a hyrwyddo dealltwriaeth ddiwylliannol ac anelu at gyfoethogi bywydau pawb sy'n dod i gysylltiad â'n cwmni. Rydym yn gweithio gydag artistiaid anhygoel, ganwyd y rhan fwyaf ohonynt i draddodiad cerddoriaeth Gorllewin Affrica a diancodd tlodi a llygredd er mwyn gwneud eu ffordd i Ewrop lle buom yn ddigon ffodus i gael profiad o'u dynameg ac egni creadigol. Mae eu perfformiadau yn hyrwyddo llawenydd anhygoel yr ysbryd dynol a'n nod yw ysbrydoli'r genhedlaeth iau.

Untitled User

Gŵyl Gregynog

Gŵyl Gregynog yw'r ŵyl gerdd glasurol hynaf yng Nghymru, a sefydlwyd gan Gwendoline a Margaret Davies ym 1933. Dewisir thema flynyddol i Ŵyl Gregynog,, sy’n seiliedig ar ei threftadaeth unigryw. Y cysylltiadau diwyllianol rhwng Yr Iwerddon a Chymru fydd ffocws Gŵyl Gregynog 2016: Éire . Bydd y rhaglen yn cyfuno cerddoriaeth glasurol a thraddodiadol, gyda barddoniaeth, drama, ffilm, cyflwyniadau ac arddangosfeydd, fydd yn cyfleu’r cefndir Celtaidd, yn cynnwys hanes Fron-goch ger y Bala, gwersyll carcharorion lle'r oedd Michael Collins ac Arthur Griffith ymhlith y 1,800 o wrthryfelwyr a gafodd eu carcharu yno yn sgil Gwrthryfel y Pasg ym 1916. Cynhelir yr Ŵyl rhwng 16-26 Mehefin 2016 a bydd y digwyddiadau’n cael eu lleoli ym Mhennant Melangell, Aberystwyth, Trefaldwyn a Llandinam yn ogystal â’r Ystafell Gerdd yn Neuadd Gregynog. Byddwn yn mwynhau cwmni cerddorion a haneswyr amlwg o’r Iwerddon, ynghyd ag artistiaid rhyngwladol sy’n arbenigo mewn gweithiau Gwyddelig.

Untitled User

Theatr Byd Bychan

Small World Theatre is an artist-led emergent organisation, a self-organising entity. Constantly evolving, contracting and expanding, it is a complex system. Small World Theatre has 3 main streams of activity: Producing and performing our own original shows and events: creating theatre performances that can tour small and mid scale venues. Street shows and site-specific spectaculars as well as intimate, environmentally sensitive experiences. Running our own venue: presenting a range of arts and performance events, mentoring emerging artists/performers, hosting conferences, community events, classes and workshops. The building is an accessible, welcoming space that provides a model of sustainability for other organisations striving towards a zero carbon future. Implementing projects and facilitating workshops: developed and delivered in house, in the community by us and for other agencies. Designing and delivering international projects in arts and theatre for development. We facilitate workshops, design and deliver our own accredited training programmes and also for other organisations. These programmes build skills and confidence with people of different ages and abilities. We are pioneers in developing and using methodologies now increasingly called SEED SCALE

Untitled User

Theatr Gerdd Cymru

Music Theatre Wales began life in Cardiff in 1988 and the first MTW production was typically inventive, setting Peter Maxwell Davies’s The Martyrdom of St Magnus in the graveyard of the Saxon church in the grounds of St Donats Castle. The company continues to break new ground in opera, presenting newly commissioned works, bringing new artists to the form and finding a new place for pieces already written which are either neglected or unseen in the UK. Today, Music Theatre Wales is acknowledged as one of the UK’s leading contemporary opera companies, dedicated to performing masterpieces of the recent past and to commissioning new works from the very best composers and writers -operas which we hope will enter the future repertoire of opera companies around the world. Since 1988 we have created almost 30 productions and presented 14 world premieres. We have an established programme to help nurture new opera composers and we have created productions with a wide range of partners including Opera National du Rhin in Strasbourg, the Berlin Festival, Opera Vest in Norway, Banff Centre in Canada, Theatr Brycheiniog in Brecon, Haarlem Theatre in The Netherlands, Treffpunkt in Stuttgart, Scottish Opera and the Royal Opera House, Covent Garden. In 2002, Music Theatre Wales became the first Associate Company of the Royal Opera House. This partnership has given us a fabulous London home and opportunities to undertake projects we could not otherwise afford, through co-productions and co-commissions. In turn, we have brought contemporary opera of quality and artistic rigour into the very heart of the home of grand opera. At the 2011 TMA Theatre Awards our production of Greek by Mark-Anthony Turnage won Outstanding Achievement in Opera against stiff competition from Opera North and Glyndebourne. The company has twice been short-listed for the Prudential Awards for “creativity, excellence, innovation and accessibility.” Lynne Plowman’s opera Gwyneth and the Green Knight which we commissioned won the British Composers Award and her second opera The House of the Gods, again commissioned by us, was also shortlisted for this award in 2007. The company has been recorded on CD, broadcast on BBC radio and our work has been screened on BBC2. In 2009 the company worked for the first time in Welsh, commissioning a new performing version of The Soldier’s Tale –Stori’r Milwr. Plans for 2012 include an autumn tour of two new operas by Huw Watkins and Stuart MacRae which will receive their world premieres at the Edinburgh International Festival. In 2013, the company will give the UK premiere of Luci mie traditrici by Salvatore Sciarrino, while Philip Glass and Christopher Hampton are writing a new opera for us, based on Kafka’s The Trial, to be premiered at Covent Garden in 2014 in a co-commission and co-production with the Royal Opera House.

Untitled User

Oriel Gelf Glynn Vivian

Offers a broad range of visual arts from the original bequest of Richard Glynn Vivian (1835-1910) to 20th Century Welsh art. Founded in 1911, the Gallery is well represented with modern painting and sculpture by Hepworth, Nicholson and Nash alongside Welsh artists such as Ceri Richards, Gwen John and Augustus John. These works complement the dynamic Exhibitions Programme which brings the work of today's artists alive with its sharp, contemporary overview of the arts in a local, national and international context. The Learning Programme focuses on meeting the needs of diverse audiences with an open, engaging and transformative approach to participation.

Untitled User

Cyswllt Celf

Sefydliad celf cymunedol ysbrydol yw Cyswllt Celf, sy’n gweithio yng Ngogledd Powys ac ar hyd y cymunedau ar y ffin ers 1994.

Untitled User

Theatr Mwldan

Mae Theatr Mwldan yn ganolfan cyflwyno a chynhyrchu bywiog sydd wedi ei lleoli yn Aberteifi, yng nghanol cefn gwlad brydferth Gorllewin Cymru. Gyda ymroddiad tuag at arloesi, gweledigaeth a rhagoriaeth, cafodd Theatr Mwldan ei disgrifio gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel ‘rhagorol’ ac fel ‘model o ymarfer gorau a rhagoriaeth’ am ei gwaith teithio a chynhyrchu. Yn ddiweddar, derbyniodd Theatr Mwldan Gwobr Beacon am 2008 a 2009 o Gyngor Celfyddydau Cymru, un o ond 22 sefydliad y celfyddydau yng Nghymru i dderbyn y gydnabyddiaeth arbennig hon. Mae gan Theatr Mwldan rôl bwysig mewn cyfrannu tuag at adfywiad economeg, cymdeithasol a diwylliannol lleol Aberteifi a’r cyffiniau. Mae Theatr Mwldan yn sefydliad nid-am-elw sy’n cyfuno gweithgaredd economaidd gyda phwrpas cymdeithasol a moesegol. Wrth galon y Mwldan yw’r cred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau gall newid a gwella ein bywyd ac sy’n meddu ar y p?er i newid canfyddiadau a chynyddu goddefiad, torri ar raniadau diwylliannol a chaniatáu mwy o ddealltwriaeth – sydd mor addas ar gyfer y gymuned rydym yn rhan ohoni ag y mae i’r blaned rydym yn byw arni. Mae’r weledigaeth hon wrth wraidd Theatr Mwldan a’i holl weithgareddau

Untitled User

Canolfan Gerdd William Mathias

Sefydliad elusennol gydag ymrwymiad i hyrwyddo talentau cerddorol yw Canolfan Gerdd William Mathias, wedi'i lleoli yn nhref hynafol Caernarfon. Mae'n cynnig cyfleon gwych i ddysgu cerddoriaeth, ac wedi sefydlu'i hun fel Canolfan o ragoriaeth o fewn y gymuned, drwy gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru. Cynhelir gwersi unigol ar ystod eang o offerynnau, Dosbarthiadau Meistr cyson, cyngherddau a chyrsiau ar amrywiaeth eang o bynciau.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau. Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe'i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu'r celfyddydau. 'Rydym yn croesawu dros 750,000 o ymwelwyr y flwyddyn, gan gynnwys dros 100,000 yn mynychu'r celfyddydau perfformio a gweithgareddau yn nodweddu gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; 236,000 ym ymweld â'r arddangosfeydd a thros 100,000 yn cymryd rhan yn ein rhaglen addysg a chelfyddydau cymunedol unigryw. Yn 2000 cwblhaodd Canolfan y Celfyddydau ail-ddatblygiad gwerth £4.3 miliwn. Yn 2009 bu'n ymgymryd â datblygiad ychwanegol gwerth £1.75 miliwn a ychwanegodd at gyfleusterau'r Ganolfan nifer sylweddol o stiwdios ar gyfer artistiaid a'r diwydiannau creadigol, sydd hefyd yn gartref i'r sawl sy'n cymryd rhan yn rhaglen artistiaid preswyl uchelgeisiol y Ganolfan. Mae'r datblygiad diweddaraf hwn yn golygu bod gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth amrediad o gyfleusterau sydd heb eu hail ym Mhrydain.

Untitled User

Canolfan Gelfyddydau Pontardawe

Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe wedi ennill ei phlwyf fel un o ganolfannau diwylliannol gorau De Cymru. Mae'r theatr hyfryd yn llwyfannu gwaith proffesiynol o'r radd flaenaf, sy'n amrywio o gerddoriaeth glasurol i ddrama a dawns, llenyddiaeth a theatr plant i'r blws a cherddoriaeth byd. Mae rhywbeth at ddant pawb.

Live Music Now Cymru

Sefydlwyd Live Music Now gan Yehudi Menuhin dros 30 mlynedd yn ôl ac mae’r corff yn parhau i weithio i gyflawni ei weledigaeth heddiw dan arweiniad ei Gadeirydd gwreiddiol, Ian Stoutzker. Mae gan Live Music Now ddau nod: • Sicrhau bod cerddoriaeth o ansawdd uchel ar gael i gymaint o bobl ag sydd yn bosibl • Darparu hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i’r cerddorion ifanc mwyaf dawnus ar ddechrau eu gyrfaoedd Ers 1977 mae’r corff wedi tyfu o un swyddfa yn Llundain i 9 cangen ar draws gwledydd y DU ac Iwerddon. Ers ei sefydlu ym 1990 mae cangen Cymru o Live Music Now wedi cynnal ansawdd uchel o gyflwyniad i gynulleidfaoedd ym mhob rhan o’r wlad, gan ddenu rhai o’r bobl ifanc proffesiynol gorau i gyflwyno cyngherddau a gweithdai’r cynllun. Ers 1990 mae dros 5,000 o berfformiadau LMN wedi’u cynnal yng Nghymru. Mae cerddorion LMN wedi cyflwyno perfformiadau a gweithdai ledled Cymru mewn lleoliadau sydd yn cynnwys cartrefi gofal a chanolfannau i bobl oedrannus, ysbytai a hosbisau, ysgolion i blant ag anghenion addysgol arbennig ac ysgolion prif ffrwd, canolfannau i bobl ag anawsterau dysgu neu â phroblemau iechyd meddwl.

Untitled User

Celf ar y Blaen

Mae Celf ar y Blaen yn sefydliad celf cymunedol sy’n gweithio ar draws ardaloedd Dwyrain Blaenau’r Cymoedd yn cynnwys bwrdeisdrefi sirol Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen. Sefydlwyd Celf ar y Blaen ym mis Ebrill 2008 ac mae ei swyddfa yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd ond mae’n trefnu gweithgareddau celf mewn gwahanol ganolfannau ym mhob rhan o’r ardal. Ariannir Celf ar y Blaen gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy Gyngor Celfyddydau Cymru a chaiff ei gefnogi gan bartneriaeth o’r pedwar awdurdod lleol sy’n gysylltiedig.

Untitled User

Celf o Gwmpas

Rydym yn cynnal prosiectau gweledol, perfformio ac amgylcheddol o ansawdd uchel ledled Powys. Mae ein rhaglen o brosiectau cyffrous a heriol yn cynnwys creu ffilm, animeiddio, cerflunio, peintio, drama a cherdd, ar gyfer pobl ag anableddau dysgu ac i rai sy'n aml yn cael eu heithrio o gymdeithas. Rydym yn arddangos ein gwaith trwy berfformiadau ac arddangosfeydd cyhoeddus, drwy'r DU ac yn Oriel Beaufort.

Untitled User

Theatr Torch

Sefydlwyd Theatr y Torch ym1977 ac mae’n un o ond tair theatr cynhyrchu wedi ei selio mewn adeilad parhaol yng Nghymru ochr yn ochr gyda Theatr Sherman Cymru yng Nghaerdydd a Chlwyd Theatr Cymru. Y syniad cychwynnol oedd menter gymunedol fychain gyda chyswllt gyda Chanolfan Addysg bellach a oedd ynghlwm a’r adeilad, ond oherwydd poblogrwydd sydyn, daeth ymestyniad yn anochel ac fe ddaeth yn syniad llawer mwy o faint. Cynlluniwyd y theatr gan bensaer lleol, Monty Minter gydag un prif awditoriwm o 297 o seddi at gost o £500,000. Yn 2006 cychwynnodd y theatr ar ailddatblygiad gwerth £5miliwn ac fe’i cwblhawyd yn 2008 gyda dau ofod perfformio gan gynnwys y Brif Theatr a Theatr Stiwdio ar gyfer 102. Mae’r Torch newydd hefyd yn gartref i gaffi, galeri a sinema ddigidol man eithaf ei grefft gyda gallu 3D. Cynhyrchiad cyntaf mewnol Cwmni Theatr y Torch oedd Relatively Speaking gan Alan Ayckbourn yn Nhachwedd 1977. Ers hynny, mae’r ochr gynrychiadol wedi mynd ati i greu 167 cynhyrchiad, gan gynnwys sioeau sydd wedi teithio’n rhyngwladol ac wedi perfformio yng Ngŵyl Caeredin. Mae Theatr y Torch bellach yn cynnig dros 900 o sioeau, ffilmiau, arddangosfeydd arlunio a darllediadau byw yn flynyddol i gynulleidfaoedd o dros 70,000. Theatr y Torch yw unig theatr broffesiynol a chyfadeilad celfyddydau, sydd wedi ei ariannu’n bennaf gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Benfro.

Untitled User

Theatr Sherman

Ers 2007, pan ffurfiwyd Sherman Cymru wedi i Theatr y Sherman Cyfyngedig a Sgript Cymru Cyfyngedig uno, ‘rydym wedi derbyn cryn glod am y gwaith ‘rydym wedi ei gynhyrchu ac wedi ennill gwobrau yn gyson yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae’r cwmni’n ymdrechu i greu’r theatr gorau bosib; i gyflwyno rhaglen nodedig ac amrywiol i’n cynulleidfaoedd; i sicrhau fod ein cymunedau’n chwarae rhan allweddol yn y broses greadigol o greu theatr; ac i wneud cyfraniad parhaol tuag at ddatblygiad cenedlaethol a rhyngwladol y theatr yng Nghymru. Yn ganolog i’n gwaith mae ymrwymiadau i ddatblygu ac i gefnogi gwaith awduron Cymreig ac awduron sy’n byw yng Nghymru, i feithrin awydd pobl ifanc i brofi theatr, ac i annog datblygiad artistiaid newydd y genhedlaeth nesaf.

Canolfan Mileniwm Cymru

Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y Byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, yn enwog am ei hysbrydoliaeth, ei rhagoriaeth a'i harweinyddiaeth. Amdanom Ni Ein Gweledigaeth Yr Adeilad Y Ganolfan yn cyflwyno Hoffwn Ni Ddiolch i... Gwobrau Ein pobl Yr Amgylchedd Cwestiynau Cyffredin am y Wefan Gwaith Ffeithiau ac Ystadegau Amdanom Ni Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y Byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, yn enwog am ei hysbrydoliaeth, ei rhagoriaeth a'i harweinyddiaeth. Y Ganolfan yw un o ganolfannau mwyaf unigryw a bywiog Ewrop i'r celfyddydau perfformio, a agorwyd gan Ei Mawrhydi'r Frenhines yn 2004. Edrychwch heibio'r muriau allanol anhygoel, sydd wedi ymddangos ar Torchwood a Dr Who, a chewch brofi awyrgylch gyffrous sy'n gwneud i'n hymwelwyr ddychwelyd aton ni dro ar ôl tro. Rydyn ni'n fwy na theatr. Mae'n hymwelwyr yn dod i fwynhau sioeau cerdd gorau'r West End, opera, ballet a dawns gyfoes, hip hop a digrifwyr, arddangosfeydd celfyddydol, gweithdai, diwrnodau hyfforddi, perfformiadau dyddiol rhad ac am ddim yn y cyntedd, teithiau tywys, bariau a bwytai ... mae rhywbeth at ddant pawb.

Llun/Photo: Phil Boorman

Chapter

Mae Chapter yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Ewrop, or ran maint a gweithgarwech, gyda sinemau, theatrau, ystafelloedd arddangos, stiwdios, caffi, bariau sydd wedi enill gwobrau, dros 60 o ystafelloedd ar gyfer gwaith diwylliannol a mwy! Os ydych chi am fynd dan groen perfformiad, am weld ffilmiau sy'n codi'ch ysbryd ac yn cynhesu'r galon, am weld arddangosfa sy'n codi ysbryd ac yn cynhesy'r galon, am weld arddangosfa sy'n chwareus, yn bryfoclyd ac sy'n gwneud i chi feddwi neu am synfyfyrio dros goffi yn y caffi, yna ymunwch a ni yn Chapter - byddwch yn sicr o gael croeso.

Untitled User

Crwth

Sefydliad di-elw yn Abertawe yw Crwth. Fe'i ffurfiwyd yn 1999 i hyrwyddo cerddoriaeth siambr yn Abertawe ac ar hyd a lled de Cymru. Mae Crwth yn elusen gofrestredig, rhif 1126432. Rhif cwmni 05742856.

Bagad Pibau Morgannwg

Mae Bagad Pibau Morgannwg yn grŵp cymunedol pibau, sy’n cynnal gweithdai misol yn Theatr Soar, Merthyr Tudful. Mae’r bagad yn bodoli i hyrwyddo ac annog y traddodiad pibau a’r pibgorn yng Nghymru, a cherddoriaeth Gymreig draddodiadol ar gyfer y pibau a’r pibgorn, trwy weithdai a pherfformiadau cyhoeddus.

Untitled User

Venue Cymru

Venue Cymru is the largest Arts and Conference centre in North Wales. As a receiving house we are able to accommodate large scale touring musicals from the West End, top class Opera from the Welsh National Opera and many other genres including pantomime, contemporary dance ballet and outreach and educational activities. Venue Cymru can also offer catering with the beautifully positioned Y Review Restaurant which overlooks the bay of Llandudno.

Untitled User

Ballet Cymru

Award winning company Ballet Cymru (formerly Independent Ballet Wales) was established to bring small scale, high quality classical ballet to audiences across Wales, the UK and beyond. At the core of the Company’s work is the creation and touring of productions based in the classical ballet technique. Alongside performances, the Company offers education work both on tour and in its home City of Newport. Ballet Cymru’s aims are to: -Present, promote, organise, provide, commission, manage, choreograph and produce dance dramas, ballets or dance entertainments whether on any premises of the Company or elsewhere. We deliver this with our tour of 2 productions a year and our various projects throughout the year. -Encourage and develop appreciation and participation in dance by performing and teaching in venues, community centres, theatres, arts centres, schools, colleges and classes. -Develop all aspects of our work that contribute to artistic quality. We regularly evaluate and monitor the quality of our performers, directors, teachers and designers. -Develop all aspects of our work that contribute to inclusiveness. We update our Equal Opportunities Policy (Equality and Diversity Policy) in line with Welsh Assembly Government legislation and implement these actions in every day company life. We are a ballet company who like to do things differently. We enjoy finding new ways to make what we do exciting, innovative and relevant. We are passionate about classical ballet and want everyone else to be too. We are a new company with 25 years experience. Each year the Company tours to around some 50 venues and performs to audience in excess of 17,000 across the UK.

Untitled User

Articulture Cymru

Articulture is a creative organisation that aims to bring together public arts practitioners in Wales to generate and support innovation, collaboration and production of unique outdoor performance and spectacle.

Untitled User

Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy

The Wyeside Arts Centre is a presenting venue for live and visual arts, and for cinema. From Jack Dee to the UK Ballet, from Music and Drama to the very latest in film, Wyeside's commitment is to offer a programme of arts and culture accessable to all. With a long history of providing entertainment to the local community, including one of the oldest cinemas in Wales, there is something to suit all tastes at Wyeside.

Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy | Wyeside Arts Centre

John Howes

Rwyf yn artist gweledol a cherddor ac ar hyn o bryd yn Gynghorydd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru yn y Celfyddydau Gweledol a Cherddoriaeth Draddodiadol. Rwyf yn Gyfarwyddwr Rhaglen yn ffurfiol ar gyfer Celfyddyd Gain a BA MA Menter Celfyddydau Gweledol yn yr hyn sy'n awr yn Prifysgol Fetropolitan Abertawe. Rwy'n gwasanaethu ar Fwrdd Cywaith Cymru ac ar y Cyfeillion y Glynn Vivian Pwyllgor. Dros y 12 Flwyddyn rwyf wedi bod yn gysylltiedig â Cerflunwaith Cymru: Cerflunwyr yng Nghymru

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Mae CCIC yn annog, cefnogi a hyrwyddo cyfleoedd cenedlaethol yn y celfyddydau perfformio gyda phobl ifanc a chanddynt, drwy bartneriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Untitled User

Theatr Ffynnon

Cwmni theatr a chelfyddydau cymunedol unigryw ydi Theatr Ffynnon sy’n gweithio’n bennaf gydag oedolion a phobol ifanc a chanddyn nhw anableddau dysgu, ac fe’i cydnabyddir yn fodel arfer gorau yn cefnogi datblygu diwylliant celfyddydau anabledd yng Nghymru ac ymhellach draw. Rydym yn bodoli i gyfoethogi bywydau pobol a chanddyn nhw anableddau dysgu, anableddau corfforol ac anhwylderau iechyd meddwl, trwy ddarparu cyfleoedd datblygu drwy hyfforddiant a chymryd rhan yn y celfyddydau gweledol a pherfformio. Trwy gyfleoedd mor amrywiol, gwnawn ein gorau i newid canfyddiadau yn y cymunedau lle gweithiwn, drwy hybu dealltwriaeth fwy ac ymgysylltu. Mae creu amgylchfyd hergar, cyfleugar ond diogel yn hanfodol i’n gwaith. Credwn, o lunio peth o’n gwaith o gwmpas achosion amserol neu gynhennus, y gallwn helpu i wynebu agweddau negyddol a herio disgwyliadau o ran beth all unigolion a chanddyn nhw anableddau dysgu, anableddau corfforol ac anhwylderau iechyd meddwl ei gyflawni. Mae’r amrywiaeth o waith a wnawn yn cael ei ddyfeisio a’i arwain yn gyson gan yr aelodaeth (cant ar hyn o bryd) a’r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt, i bennu themâu neu achosion perthnasol i’r unigolyn ac i’r cymunedau a gynrychiolwn.

Untitled User

The Romani Cultural and Arts Company

The Romani Cultural and Arts Company was formed in September 2009 as a not-for-profit company limited by guarantee (No. 07005660) and is a registered charity (No.1138150). Working through the arts the Company raises funds to take community development and educational projects onto Gypsy, Roma and Traveller sites and into Gorjer and ‘country-folk’ communities across Wales.

Untitled User

Beyond the Border

Beyond The Border Wales International Storytelling Festival aims to promote excellence in and understanding of the art of performance storytelling, and to celebrate the richness of the world’s oral traditions. From the outset the festival has sought to raise the status and increase understanding of storytelling as an artform suitable for all ages; to showcase performances by leading practitioners from Wales and the World involved in exploring the retelling of traditional stories for a contemporary audience; and to help develop and provide a platform for an emerging new generation of performance storytellers. At the heart of this work has been the three-day Beyond The Border festival, already regarded as one of the leading international festivals of storytelling in the UK and among the finest festivals of its kind in Europe. In addition, BTB actively promotes storytelling on a year-round basis at venues in Cardiff and across Wales.

Celfyddydau a Busnes Cymru

Rôl C&B Cymru yw hyrwyddo, galluogi a datblygu partneriaethau cydfuddiannol rhwng busnes a’r celfyddydau. O swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llandudno, mae tîm Cymru’n gweithio gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, o ymarferwyr unigol i sefydliadau cenedlaethol ac â’r sector preifat, o ficrofusnesau drwodd i gorfforaethau rhyngwladol. Mae i waith C&B Cymru werth profedig yn hinsawdd economaidd gyfredol Cymru. Gellir teimlo ei effaith ar blant, pobl yn y gweithle a chymunedau mawr a mân. Mae C&B Cymru’n gwybod pan fydd busnes a’r celfyddydau’n cydweithio mewn partneriaeth sy’n wirioneddol gydfuddiannol, mae’r ddau’n dod yn gryfach gyda'n cymdeithas yn elwa ar y canlyniadau mewn ffyrdd pellgyrhaeddol a phendant.

Untitled User

Pypedau Vagabondi

Theatr bypedau broffesiynol ydyn ni sy'n darparu adloniant, addysg ac ysbrydoliaeth ledled y bydysawd (ond yn bennaf yng Nghymru ac yn Lloegr.)

Untitled User

Jein Devlin

'Jein Devlin' is a multidisciplinary creative studio and gallery space in Conwy. The creative studio works on graphic design projects for the cultural sector - books, branding, catalogues, exhibitions, promotional literature, signage systems and web / interactive design. Principal designer Ronan Devlin also works as a cross disciplinary artist making photographic, typographic and moving image works. The gallery 'Oriel Jein Devlin' is open from March to September and is closed during winter months

Untitled User

Visiting Arts

We work internationally connecting artists to artists, organisations to organisations and networking across the globe. We provide advice, information and training on working internationally as well as creating projects linking artists.

Deborah Claire Procter

Deborah Claire Procter is an interdisciplinary artist, actor and video-maker from Cardiff (Wales), and a Creative Wales Award winner. She began her training in theatre, and worked with companies like Theatre Alibi. Simultaneously she developed a love for experimental theatre, creating many solos and duets that play with perspective and scale, mixing ideas from theatre, dance, sculpture and performance art, and incorporating the use of various kinds of projection. Her work has been seen in galleries such as the Ferens (Hull), Oriel (Cardiff), and Spacex (Exeter), and theatres like the Hemsley (Madison) and the Museum Theatre (Madras). She maintains a strong interest and practice in movement, including contemporary and post- modern dance, as well as yoga and martial arts, and has trained extensively in improvisation and performance with Ruth Zaporah, Gardzienice Theatre, and Skinner Release Dance with Gaby Agis. In 2003, with the help of commission by Welsh Independent Dance, she began making videos with dancers and performers, one of which Am I This? was chosen for The Dance on Screen Festival at The Place, London. Since then she has made over ten videos, shooting in locations in Wales, Argentina and Austria. She was a part-time and guest lecturer in many institutions, including teaching performance at University of Glamorgan, and voice for broadcast journalists at the University of Wales, Cardiff, and has taught many youth and community groups.

Untitled User

Opera Canolbarth Cymru

Mid Wales Opera’s mission is to create and perform accessible opera on an intimate scale, enabling our audiences to experience opera differently. The scale at which we work enables us to fulfil our ambitions to: Stage thought-provoking, moving and high quality productions in smaller venues across Wales and England where professional live opera is rarely shown, thus reaching audiences who would not otherwise be able to experience it Play a part in sustaining a vibrant culture of live opera performance by offering invaluable career development opportunities to young artists specialising in opera, from those still studying to those taking the first steps on the professional ladder, which in turn will enable them to progress to careers on a national and international level

Untitled User

Oriel Wrecsam

Oriel Wrecsam yw ein lleoliad blaenllaw o ran celf a chelf weledol. Ein bwriad yw datblygu ein rhaglen yn ystod y 5 mlynedd nesaf er mwyn ehangu ein profiad o’r celfyddydau yn Wrecsam i ymwelwyr. Bydd ffocws y rhaglennu yn Oriel Wrecsam ar waith Darlunio, Print a gwaith graffeg yng ngwir ystyr y gair. Rydym yn awyddus i gydweithio gydag arlunwyr ar brosiectau sy’n ymwneud â ni mewn unrhyw fodd. Darparwn lwyfan ar gyfer celf weledol gyfoes, ond rydym am ymestyn ein cynnig i fod yn ganolbwynt creadigol sy’n cynnwys perfformiad, cerddoriaeth a digwyddiadau eraill. Byddem wrth ein boddau petai artistiaid yn arbrofi â ni ac ymgysylltu ag unigolion a chymunedau mewn ffyrdd arloesol, cyffrous ac weithiau heriol. Mae’n fwriad gennym i fod yn ganolbwynt i’r sefyllfa ddiwylliannol symbylol a ffyniannus yn y rhanbarth. Rydym yn cyflwyno 18 arddangosfa’r flwyddyn yn ein prif oriel, gan ddangos celf gyfoes Gymreig a rhyngwladol. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos gydag arlunwyr newydd ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi datblygiad gwaith newydd. Mae mynediad i’n harddangosfeydd am ddim.

Untitled User

Bocs

Bocs is a young artists’ co-operative who will spearhead ground-breaking fine art exhibitions, performance events and provide a hub for the growth of excellence in the arts. Bocs’ mission is to: Establish a focal point for excellence in young contemporary art. Provide a space to exhibit, perform and work. Provide a space to exchange ideas and share skills. Engage with the local community

bloc

Mae bloc yn gweithredu o Gymru fel canolbwynt ryngwladol i feddylwyr, gwneuthurwyr, cynhyrchwyr a phobl greadigol o bob math sy’n gwneud defnydd creadigol o dechnoleg. Mae bloc wedi bod yn brif hyrwyddwyr y dechnoleg greadigol yng Nghymru ers dros 12 mlynedd ac, yn rhinwedd hynny, yn gyfrifol am drefnu cyfres o ddigwyddiadau, gwyliau, comisiynau a phrosiectau ymchwil arloesol.

Untitled User

Marja Bonada

I am an environmental artist. I do workshops and residencies, as well as arranging joint projects for artists and musicians in Wales.

Untitled User

Maria Hayes

I am a freelance artist who has benefited from Arts Council of Wales funding for various projects over the years.

Touch Trust

Touch Trust is committed to the research, education, training and provision of creative, touch-based art of movement and dance programmes for individuals affected by autism, behaviour that challenges and profound and multiple disabilities.

Untitled User

Galeri

Galeri is a creative enterprise centre located on Victoria Dock, Caernarfon. The £7.5m centre opened in early 2005 and consists of: - Theatre (394 capacity theatre style / 300 standing / 150 cabaret) - Work units (for companies involved within the arts/creative industries) - Art Space - Rehearsal Studios - Meeting Rooms - Cafe Bar (serving home cooked local produce) In September 2018, a new £4m extension was officially opened by Rhys Ifans. The extension consists of: - 2 cinema screens (119 + 65 seats) - Safle Creu (Project space for artists and creative workshops) - Siop Cywrain - New Box Office Further information can be found on Galeri's history, events and projects at galericaernarfon.com

Untitled User

Arts Alive Wales

Mae Arts Alive Wales yn sefydliad celf annibynnol a leolir yng nghefn gwlad De Powys. Rydym yn darparu cyfleoedd i gyfranogi mewn amrywiaeth eang o weithgareddau celf o ansawdd uchel.

Untitled User

Canolfan Celfyddydau Taliesin

Mae Canolfan Celfyddydau Taliesin wedi'i lleoli yng nghanol Campws Singleton Prifysgol Abertawe. Rydym ar agor drwy'r flwyddyn ac mae'r rhaglen weithgareddau a digwyddiadau wedi tyfu i gynnwys dangos ffilmiau'n rheolaidd yn y sinema, cyfartaledd o ddeg arddangosfa dros dro y flwyddyn, ac amrywiaeth eang o berfformiadau byw, o ddawns a drama i jazz a cherddoriaeth byd.

Untitled User

REDHOUSE

REDHOUSE is a new creative industries centre located in the Old Town Hall in the heart of Merthyr Tydfil. The building houses a theatre, multi media atriumed courtyard, dance and recording studios, music practice rooms and dedicated art gallery, as well as café/bar, conference facilities and heritage interpretation components.

Untitled User

Theatr Brycheiniog

Mae Theatr Brycheiniog yn chwilio am Ymgynghorydd / Tîm AD Theatr arbenigol i ymgymryd ag arolwg AD gan gynnwys strwythur staffio, tâl, telerau ac amodau Theatr Brycheiniog. Anfonwch e-bost i paula@brycheiniog.co.uk am gopi o'r brîff. Y dyddiad cau yw canol dydd 5, Tachwedd. Wedi ei leoli ar derfyn Camlas ddarluniaidd Mynwy ac Aberhonddu yn nhref farchnad dlos Aberhonddu ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Theatr Brycheiniog yn cynnig rhaglen boblogaidd a chymeradwy o’r celfyddydau perfformio ac adloniant drwy gydol y flwyddyn. Ymhlith cyfleusterau eraill ar safle’r theatr mae rhaglen gelfyddydau gweledol gan artistiaid o’r ardal, i’w gweld yn Oriel Andrew Lamont drwy gydol y flwyddyn, a Tipple’n’Tiffin, bistro o fri cenedlaethol. Caiff Theatr Brycheiniog ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys a Chyngor Tref Aberhonddu. Ers 2008, Theatr Brycheiniog yw’r theatr ynni solar gyntaf yng Nghymru. Caiff cyfran fechan o ofynion ynni’r theatr eu cynhyrchu gan gelloedd ffotofoltäig a osodwyd ar y to yn ddiweddar. Mae’r theatr wedi ymrwymo i ddod o hyd i ffyrdd o leihau ei hôl troed carbon ymhellach. Agorodd Theatr Brycheiniog ym 1997.

Untitled User

Christine Cooper

Christine is a performer, storyteller and musician. She explores the connections and ecologies all around us, piecing together dusty old fragments of stories with tales of the here-and-now to make jigsaw-worlds of touching beauty. Inspired place and community, Christine’s work seeks to re-enchant and reconnect us to the world in which we live.

Untitled User

Deborah Ann Withey

I am a Welsh-American artist whose early career was in visual communications: in journalism, print, digital design, and illustration, working as an illustrator, designer, art director and finally as design director for a group of 36 publications. I continue to freelance internationally as a designer and illustrator. In 2009, I decided (not due to redundancy) that I wanted to move away from work in publishing to find new successes in teaching, making and most honestly, to live a more varied creative life, for this I emigrated to Wales. In Pembrokeshire, I teach creative awareness and OCN art courses for adult learners, NEET, children of all ages and lead workshops county-wide. From my own studio, cheese and pickles, I lead intensive workshops which help to prepare individuals in their own careers in design an illustration. For my own creative expression, I work as a painter, printmaker and collage relief artist, drawing inspiration from my surroundings, medieval and Celtic art, Welsh language, history, and beliefs. I have been a lead artist for Cauldrons and Furnaces 2012, held an artist-in-residency, and show in public and private galleries. My work is held in private collections around the world.

Untitled User

Gwanwyn

Mae Gwanwyn yn ŵyl genedlaethol mis o hyd a gynhelir yn flynyddol ledled Cymru ym mis Mai i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn a arweinir gan Age Cymru a’i arianir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru

Untitled User

Beyond the Border Storytelling Festival

Beyond the Border exists to promote and develop the oral tradition of storytelling across Wales and beyond. We run a biennual festival at St Donat's Castle in the Vale of Glamorgan and various audience development and outreach projects around Wales.

Untitled User

MOMA Machynlleth

The Machynlleth Tabernacle Trust was established in 1986 in order to transform the Wesleyan Tabernacle into a concert space (350 seats) for local and visiting musicians. It is also used for lectures and other events. It has become known as one of the finest chamber music concert hall in the British Isles and artists from far afield come to perform, and many ask to record there. The restoration of the Tabernacle was followed by the development of the adjoining property, and the building of a link building between that and the auditorium, that allowed four galleries for Art exhibitions under the collective name of Museum of Modern Art, Wales (MOMA Wales) to open in 1992. These galleries are open six days a week, including bank holidays, and entry is free. Approximately twenty exhibitions are held during the year, by established and emerging artists, many have an emphasis on links with Wales. The annual Open Art Competition attracts entries from throughout the UK. The Tabernacle Art Collection, comprising over 250 works of art, is kept in the building and exhibited as part of the exhibition programme. The building also has space for education and learning, mainly language classes but also used for music and art teaching. Local and national groups use the space available for holding meetings. The Trust organises the annual Machynlleth Festival in August, a week's programme of over 15 events featuring local, national and international musicians playing Welsh, Jazz and Classical music. The programme includes the Hallstatt Lecture on a subject of Celtic Heritage, the award of the Gold Medal for service in the world of Music, Art or Literature in Wales, and master classes for young musicians. Recordings of the Festival are regularly featured on Radio 3 and Radio Cymru. Development of an adjacent, historic industrial building The Tannery is well underway and will provide 2 further galleries which will enable better displays of the Tabernacle Collection and an area for sculpture. 2013 has seen the appointment of the first professional Curator at MOMA WALES and with this the desire to improve the quality and range of shows offered to visitors.

Untitled User

Sound Affairs

Sound Affairs is a South Wales based non-profit making organisation that exists to promote concerts of new music and co-ordinate related activities such as workshops and education projects.

THIS Project

THIS Project is a not-for-profit Social Enterprise. Working in collaboration with a range of partners, THIS Project aims to: • Promote the grass-roots arts community • Create opportunities to support emerging artists and community arts organisations • Conceive original arts activity to engage with emerging artists, arts organisations, businesses, governmental and educational institutions and the general public, with a focus on increasing participation in, and access to, the arts The organisation works primarily from its base in Wrexham, working with practitioners and stakeholders in the town, and surrounding counties of North Wales, and will seek to build partnerships throughout Wales, the UK and internationally to encourage the development of artists emerging from, and working within, Wales.

Untitled User

Datrys

• Creative Production • Project Management • Strategic Consultancy

Untitled User

Theatr Felinfach

Mae Theatr Felin-fach yn gweithredu ym 'meysydd addysg a datblygu cymunedol drwy gyfrwng y celfyddydau perfformio a'r cyfryngau torfol drwy gydol y Gymru wledig (gyda pherthnasedd arbennig ar gyfer yr ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn brif iaith ddiwylliannol)'. Mae’r theatr yn ymfalchïo yn ei rhaglenni cyfranogol sy’n integreiddio siaradwyr Cymraeg, Dysgwyr a’r Di-Gymraeg mewn amgylchedd greadigol, gadarnhaol ac fe’i hystyrir yn ddarparydd arbenigol mewn gwaith o’r fath. Prif nod Theatr Felin-fach yw 'amddiffyn a datblygu'r gymuned greadigol' a hyrwyddo a gwella'r creadigrwydd cudd y mae'r theatr yn ei ystyried yn rhan annatod o gymunedau Cymraeg eu hiaith. Mae gan raglen Theatr Felin-fach dri phrif gategori fel a ganlyn: • cynyrchiadau amatur wedi'u seilio yn y gymuned • cynyrchiadau sy'n cael eu datblygu mewn cysylltiad â'r cymunedau hynny gyda mewnbwn a chyfarwyddo proffesiynol • cynyrchiadau proffesiynol y mae Theatr Felin-fach yn dod â hwy i mewn er mwyn 'ategu'r themâu cymdeithasegol neu gynnig mewnwelediad creadigol ehangach'

Untitled User

Uned Celfyddydau Cymunedol Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal rhaglen o gynlluniau a gweithgareddau creadigol i bobl o bob oed, cefndir a gallu. Dyma fanylion am rai o’n cynlluniau: Criw Celf: Cynllun ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n ymddiddori mewn celf a chrefft yw Criw Celf. Mae gweithdai a dosbarthiadau meistri yn cael eu cynnal yn rheolaidd yng nghwmni artistiaid proffesiynol. Mae mwy o wybodaeth am y cynllun ar gael ar www.criwcelf.co.uk Oriel Ysbyty Gwynedd: Mae gwaith celf amrywiol yn cael ei arddangos yn Oriel Ysbyty Gwynedd, Bangor er mwyn cyfrannu’n bositif tuag at ymweliad cleifio a’r ysbyty. Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd arddangos a gwerthu cynnyrch i artistiaid lleol. Therapi Celf: Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gynnal grŵp therapi celf cymunedol i oedolion sydd ag anhwylderau iechyd meddwl. Mae therapi celf yn cynnig cyfle i gyfranogwyr fynegi eu hunain gan ddefnyddio delweddau mewn awyrgylch ddiogel wedi ei hwyluso. Arteffact: Mae Arteffact yn gynllun sy’n cynnig profiadau creadigol mewn amgueddfeydd, orielau ac archifau i bobl sydd ag iselder, straen neu orbryder lefel isel i ganolig. Mae cyfranogwyr yn mynychu cyfres o sesiynau creadigol yng nghwmni artistiaid cymunedol er mwyn adeiladu hyder a dysgu sgiliau newydd yng nghwmni pobl sydd a phrofiadau tebyg. Noson Allan: Cynllun sy’n cefnogi cymunedau Gwynedd i lwyfannu cynhyrchiadau proffesiynol. Manylion llawn ar gael yma: www.nosonallan.org.uk Helfa Gelf: Digwyddiad stiwdios agored blynyddol ble mae cyfle i’r cyhoedd gwrdd ag artistiaid wrth eu gwaith. Mwy o wybodaeth ar gael yma: www.helfagelf.co.uk Gwynedd Greadigol: Grŵp gwirfoddol wedi ei gefnogi a’i hwyluso gan Gyngor Gwynedd i hyrwyddo’r celfyddydau yw Gwynedd Greadigol www.gwyneddgreadigol.com

Sefydliad y Glowyr Coed Duon

Blackwood Miners’ Institute (The ‘Stute) is a vibrant and professional theatre, and one of the busiest in the South Wales Valleys; it is also the only professional theatre in Caerphilly County Borough. Originally the building opened as a snooker hall that was owned by the Coal Industry and the Social Welfare Organisation. The first stones were laid in 1925 and it was paid for out of the Oakdale Miners’ wages at 3d a week. Original events staged in the building included tea dances, snooker/billiards, reading groups, rehearsals and union meetings for local miners. After falling into disrepair in the 1970’s-1980’s and following many of the local pit closures, the building was conveyed as a charitable trust in 1990 to Islwyn Council. It was refurbished and reopened in February 1992 as a community arts and entertainment venue thanks to funding from Islwyn Borough Council and the Welsh Office. The history alone gives the building a place at the heart of the community. In 2011/2012 a total revamp of the Blackwood Miners’ Institute commenced, with Caerphilly County Borough Council's Cabinet approving a three year programme of repairs to give the theatre a new bill of health. Today, The ‘Stute offers a wide range of events, including drama, dance, live music, opera, children’s literature and comedy, as well as providing a wide range of opportunities for people from all sectors of the community to take part in creative activities. Blackwood Miners’ Institute is part of Caerphilly County Borough Council and has recently been awarded Arts Portfolio status by Arts Council Wales.

Untitled User

Sinfonia Cymru

Mae Sinfonia Cymru yn gerddorfa siambr ifanc ac arloesol o Gymru. Mae’r gerddorfa’n cynnwys cerddorion proffesiynol yng nghamau cyntaf eu gyrfa, a dyma’r gerddorfa gyntaf, a’r unig gerddorfa, o’i math i dderbyn cyllid refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Cafodd ei sefydlu ym 1996 gan y Prif Arweinydd, Gareth Jones, ac, wedi ei nodweddu gan ragoriaeth, hyblygrwydd ac arloesedd, mae Sinfonia Cymru yn cyflwyno rhaglen amrywiol dros ben o weithgareddau bob blwyddyn. Mae’r gerddorfa wedi perfformio yn rhai o brif neuaddau cyngerdd y DU, gan gynnwys y Royal Albert Hall, Bridgwater Hall, Royal Festival Hall a Birmingham Symphony Hall, ac mae’n perfformio’n rheolaidd ar draws Cymru mewn lleoliadau allweddol fel Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Theatr Clwyd, Theatr Glan-yr-Afon a’r Hafren. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Sinfonia Cymru wedi perfformio gyda nifer o artistiaid gwadd uchel eu parch, gan gynnwys Bryn Terfel, Alina Ibragimova, Benjamin Grosvenor, Rachel Podger, Carlo Rizzi, Paul Watkins, Llyr Williams a Catrin Finch. Mae Sinfonia Cymru’n ymddangos mewn gwyliau cerddorol bob blwyddyn, ac yn 2016, buont yn perfformio gyda Bryn Terfel a Joseph Calleja yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, yn ogystal â sawl cyngerdd fel rhan o Ŵyl y Llais Canolfan y Mileniwm. Rhoddodd y gerddorfa y perfformiad cyntaf o waith newydd Sir Karl Jenkins, sef Cantata Memoria, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Hydref 2016, ochr yn ochr â Bryn Terfel. Ym mis Hydref 2015, perfformiodd Sinfonia Cymru yn y Royal Albert Hall ochr yn ochr â Danielle DeNiese, Alison Balsom, Sting a Michael Sheen mewn cyngerdd a ddarlledwyd ar sianel Sky Arts i ddathlu pen-blwydd Bryn Terfel yn 50. Yn 2014, chwaraeodd y gerddorfa rôl flaenllaw yn ei chydweithrediad rhyngwladol cyntaf, a ddaeth â nifer o bartneriaid Ewropeaidd ynghyd o Sweden, yr Eidal ac Estonia, a arweiniodd at ŵyl Small Nations/Big Sounds, a gyflwynwyd mewn partneriaeth rhwng Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Cymru y BBC. Mae’r gerddorfa wedi recordio ddwy waith gyda Deutsche Grammophon: Blessing gyda Catrin Finch a Cantata Memoria gan Syr Karl Jenkins, a gyfansoddwyd er mwyn nodi 50 mlynedd ers trychineb Aberfan. Dros y 12 mis diwethaf, mae Sinfonia Cymru wedi darlledu ar BBC One Wales a BBC Four, S4C, Sky Arts a Classic FM. Mae Sinfonia Cymru’n comisiynu cerddoriaeth newydd gyda ffocws penodol ar gyfansoddwyr ifanc. Mae comisiynau diweddar yn cynnwys Murmurations gan Mark Boden, H20 gan Gareth Moorcraft a Queen Concertante gan Vlad Maistorovici. Mae Sinfonia Cymru hefyd yn ymrwymo i berfformio cerddoriaeth newydd. Yn 2016, perfformiwyd Birdsong – Cân yr Adar am y tro cyntaf, gan weithio ar y cyd â Gwilym Simcock a Kizzy Crawford ar gerddoriaeth newydd a gyfunodd jazz, cerddoriaeth glasurol a “soul-folk”. Mae prosiectau dysgu creadigol ac iechyd a llesiant yn rhan greiddiol o weithgareddau’r gerddorfa. Gweithiodd Sinfonia Cymru mewn partneriaeth â’r gyfansoddwraig Liz Lane, cwmni ffilmiau AOTV, Ysgol Cas-gwent ac Ysgol Gynradd Thornwell ar brosiect ‘Cychod, Twneli a Phontydd/Boats, Tunnels and Bridges’, sef prosiect cyfansoddi a pherfformio aml-gyfrwng sy’n dathlu hanner canrif ers agor y Bont Hafren gyntaf, Twnnel Brynglas a thaith olaf fferi Aust. Yn 2016, gweithiodd Sinfonia Cymru gydag Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Canolbarth Cymru ar brosiect yn seiliedig ar ddrama Shakespeare, The Tempest. Gweithiodd plant ysgol ledled Canolbarth Cymru gyda cherddorion i ysgrifennu cerddoriaeth ar gyfer cyfres o berfformiadau rhyngweithiol. Mae prosiectau’r dyfodol yn cynnwys Sing-a-Story, sef cynhyrchiad ar y cyd rhwng y gerddorfa ac Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Canolbarth Cymru, Wigmore Hall Learning a’r Hafren. Yn 2013, sefydlodd Sinfonia Cymru brosiect Curadur/Curate, sef casgliad o gerddorion cerddorfaol, gweinyddwyr a phobl ifanc greadigol eraill, sy’n dod ynghyd i rannu eu syniadau creadigol a chreu eu prosiectau eu hunain. Ers hynny, mae Curadur/Curate wedi datblygu digwyddiadau blaenllaw UnButtoned ac Unease, mewn cydweithrediad rhwng y cerddor Tom Raybould, sydd wedi ennill gwobr BAFTA-Cymru, a Chanolfan Gelfyddydau Chapter , gig tafarn clasurol y gerddorfa, sef ‘Quartet’, a’r Freddie Mercury Project gyda Vlad Maistorovici, oedd yn boblogaidd dros ben.

Untitled User

Celfyddydau Anabledd Cymru

DAC create more opportunities for Disabled and Deaf People to develop their skills in the arts. We work in partnership with other organisations on arts related projects. we advise on issues relating to disability and the arts. we give arts-specifice disability equality training a consultancy service around policy development.

Hummadruz

I run a young company called "Hummadruz" that specialises in Ultra-Violet Theatre and spectacle. We produce shows that illustrate modern, popular and classical music with Circus, Theatre, Dance, Illusion, Puppets and spectacle. We focus on touring in Wales to: mid-scale Theatres; Festivals; Club Nights and Raves.

Untitled User

Jobina Tinnemans

Jobina Tinnemans is a contemporary composer working in crossover disciplines of electronic and classical music. Using innovative technologies and ancient crafts. Tinnemans originates from Limburg, near Maastricht, but adopted Pembrokeshire as her home.

Untitled User

Allan yn y Fan

Allan Yn Y Fan is a multi-instrumental and vocal band renowned for its interpretations of Welsh Traditional Music & Song and for their own compositions. For more than a decade Allan Yn Y Fan has been recording (5 albums and 1 EP), touring in the UK and Europe and helping bring the real music of Wales to wider notice.

Untitled User

Presteigne Festival

I work as freelance Festival Producer for Presteigne Festival, which takes place in its Welsh Marches home every August. The Festival programming concentration is on contemporary classical music, alongside more general repertoire, with illuminating artist and composer talks and events, as well as literature and visual arts content.

NEW Sinfonia

Established in 2011, the North East Wales Sinfonia is an orchestra based in North Wales that provides performance opportunities for outstanding professional young musicians. Our core group of performers come from across North Wales and beyond. Our team can boast that as well as having studied in some of the world’s leading music conservatoires, we have also performed in some of the best known international orchestras and festivals. The NEW Sinfonia has performed at the North Wales International Music Festival, collaborating with Karl Jenkins and Nicholas Cleobury in 2012, and Prof. Paul Mealor in 2013 and aims to become North Wales’ very own professional orchestra. The NEW Sinfonia were recently awarded a grant by the Arts Council of Wales to run a Lunchtime Concert Series in Wrexham at the Oriel Wrecsam.

Untitled User

Span Arts

Span Arts is a live arts charity based in Narberth, Pembrokeshire. Span Arts’ core value is ‘Arts for Everyone’, and we aim to provide inclusive, quality arts events and projects in a rural area, to reduce social, rural and economic isolation. Span Arts presents a diverse programme of theatre, family events, comedy, dance, and music and we are responsible for initiating, producing, curating and presenting the Narberth A Cappella Voice Festival.

Untitled User

Carnegie House Arts & Culture Hub

Bridgend Town Council relocated to the old library building on Wyndham Street in January 2014. The past year has been spent making improvements to the building and we are now ready to open our doors to the public! Our aim at Carnegie House is to provide a high standard of arts and cultural events and activities throughout the year. This will include a programme of professional events as well as community and educational activities that offer local people an opportunity to participate.

Untitled User

Opra Cymru

Yr unig gwmni opera Cymraeg yn y byd.

Untitled User

The Space

The Space is an online project founded through a pioneering partnership between the BBC and Arts Council England that commissions artists and arts organisations to create new work using digital technology for a wide range of audiences.

Untitled User

Dymphna D'Arcy

I am interested in the natural world and our role and relationship within it. I welcome the cross fertilsation of ideas which I explore through dance, performance, video, photography and digital media and embrace the unexpected consequential effects of time on place and and the influence of landscape/ environment on our identity. Through my practice I explore the unconscious shards of history that effects and influence the way we respond and relate to our environment. I am inspired by the transformative enigmatic quality of time. I like being on the brink between two zones, the in between space, suspended moments when the present becomes the past, a point of departure moving towards the future enabling me to refer back to history and understand the present before heading into the unknown. I explore the notion of place and non-place, transitional spaces, temporary space, transportable space and the permanent space. All this and more helps me make sense of the world.

Untitled User

Gŵyl Chwedleua Beyond the Border

Beyond the Border is a charity which exists to create, encourage and promote traditional storytelling for contemporary audiences. Our vision is to 'bring the world to Wales, and take Wales to the world'. Our biennual international festival of storytelling is the cornerstone of our work, and in addition we run events and projects year-round to build audiences for storytelling and to communicate its power to entertain, transform and inform people’s lives.

Untitled User

Opera Cenedlaethol Cymru

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac ar-lein.

Untitled User

Made in Roath

madeinroath is for anyone and everyone who’s interested in art, culture, community or just having fun, and we have people from all across the UK (and beyond) who travel to Roath to take part. Our annual festival takes place in October, when we host a week-long extravaganza of events and activities across all creative disciplines, showing the very best of local talent alongside some excellent national and international artists. We believe art and culture can enrich the lives of everyone, and so that’s why a lot of what we do takes art out of the traditional museum or gallery spaces and into the community.

Untitled User

Cerdd Gymunedol Cymru

Cerdd Gymunedol Cymru yw elusen cerddoriaeth flaenllaw Cymru. Credwn fod cerddoriaeth yn gallu trawsnewid bywydau. Ein nod sylfaenol yw cyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysgu, yn y lle cyntaf ac yn bennaf drwy greu cerddoriaeth. Rydym yn datblygu gweithdai cerddoriaeth gyfranogol, cynlluniau mentora a hyfforddiant cerddoriaeth gymunedol ledled Cymru. Rydym yn gweithio'n strategol i ganfod angen ac yn darparu prosiectau yn rhoi’r cyfle i bobl ysgrifennu, chwarae, recordio neu berfformio eu cerddoriaeth eu hunain, gan ddefnyddio ymarferwyr celfyddydau cymunedol hyfforddedig a phrofiadol. Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn sefydliad celfyddydau cymunedol gyda 22 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel, gan gyffwrdd bywydau dros 50,000 o bobl ers ei sefydliad ac wedi trawsnewid tirwedd cerddoriaeth gymunedol yng Nghymru.

Untitled User

Cwmni Cofis Bach

Sefydlwyd Cwmni Cofis Bach yn 2004 i gynnig cyfleoedd celfyddydol cyson i blant a phobl ifanc rhwng 5 ac 18 oed sy’n byw yn Llanbeblig Caernrfon. Darparir sesiynau celf amrywiol sy’n cynnwys drama/dawns, gwersi gitar/drymiau, a chelf weledol mewn clybiau wythnosol, a hynny am ddim. Credir yn gryf yng ngrym y celfyddydau i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc sy’n cael eu heithrio ac fel modd o gynyddu eu galluoedd sylfaenol a’u hyder a’u cynorthwyo i gyrraedd eu llawn botensial.

Untitled User

Gareth Nash

Ar ôl graddio o'r Coleg Celf Brenhinol, dychwelais adref i Gymru i ddatblygu fy ngyrfa fel artist seramig. Yr wyf wrthi'n ymchwilio i hanes y ceffyl mewn Cerameg, gan ymchwilio sut mae diwylliannau eraill wedi adeiladu ac addurno ceffylau clai. Ar hyn o bryd rwyf yn cynhyrchu arddangosfa yn sgil fy ymchwil: Ceffylau Clai, gyda dau bartner creadigol: Y Ffatri, Porth ac Amgueddfa Gwaith Cerameg Nantgarw.

Untitled User

Theatr Clwyd

Theatr Clwyd is Wales’ major drama producing operation, originally built as a Regional Arts Centre. It is the home of a highly acclaimed producing company, which also presents much of its work on tour throughout Wales and the rest of the UK. The company produces mainly in English, but also in Welsh. There is a fully integrated Theatre for Young People department which uses the same performers, technicians and creative staff to achieve the same high production values as the mainstream product. The theatre also hosts a variety of touring drama, dance, music and a community Festival in the Summer. There are around 900 public performances per year. Theatr Clwyd is supported by the Arts Council of Wales and Flintshire County Council

Untitled User

Elusen Aloud

The Aloud Charity's is to engage each new generation of young people across Wales with the power of choral singing: an activity well-proven to promote self-belief and self-confidence, to encourage aspiration and to build a sense of community. We work towards delivering this vision through two main strands of activity: Only Boys Aloud (for teenage boys) and Only Kids Aloud (for children aged 9-13 and delivered in partnership with the Wales Millennium Centre). The activity spans from non-auditioned OBA choirs located across the South Wales valleys to the highly critically-acclaimed WMC/OKA National Children’s Chorus of Wales. To date we have engaged with more than 400 young men through OBA and 750 children through OKA activities. Recent developments to our work include extending the reach of OBA with 4 new choirs across North Wales, and a pan-Wales singing project for all primary children delivered in partnership with WMC.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rhwydwaith y Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol (Rhanbarth 2) Dyfarnwyd i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mewn partneriaeth ag ERW a’r chwe awdurdod lleol, grant Cyngor Celfyddydau Cymru i ddarparu un Rhwydwaith cyson ac integredig ar gyfer y Consortia Addysg a’r Celfyddydau i wasanaethu rhanbarth de orllewin a chanolbarth Cymru. Bydd Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan yn canolbwyntio ar gynyddu a gwella cyfleoedd i athrawon a dysgwyr mewn ysgolion weithio gydag artistiaid a sefydliadau treftadaeth/celfyddydol/diwylliannol; cynyddu cyfleoedd i bobl ifanc gael profiad o waith artistiaid a sefydliadau celfyddydol/ diwylliannol Cymru a chreu mwy o gyfleoedd ar gyfer cyfathrebu a phartneriaethau rhwng ysgolion, artistiaid, sefydliadau treftadaeth/celfyddydol/diwylliannol a chymunedau lleol.

Untitled User

Glen Manby

I am a saxophonist and jazz musician. I mainly work in the area of straight ahead acoustic jazz, and my main influences are Charlie Parker and Phil Woods. I perform in quintet, quartet, trio and duo format. I currently teach at Cardiff University and the University of South Wales.

Untitled User

Sistema Cymru - Codi'r To

Mae Sistema Cymru - Codi’r To yn brosiect adfywio cymunedol gyda’r nod o ddefnyddio cerddoriaeth fel ffordd o wella bywydau unigolion a chymunedau. Wedi ei ysbrydoli gan y dull El Sistema, In Harmony a’r Big Noise fyd enwog, mae’r prosiect yn gweithio gyda dwy ysgol gynradd, Ysgol Glancegin , Bangor ac Ysgol Maesincla, Caernarfon a’u cymunedau lleol ac yn darparu yn bennaf profiadau cerddorol a thiwtora offerynnol gyda grwpiau blwyddyn gyfan o blant. Anelwn i’r cyfan fod yn ysbrydoledig a gweddnewidiol i blant, teuluoedd, ysgolion a chymunedau. Trwy ymgysylltu cerddorol o safon, rydym yn ymdrin â phlant difreintiedig sydd wedi tangyflawni’n addysgiadol, gan geisio codi eu disgwyliadau a thrwy hynny wella cyfleoedd bywyd iddynt. Mae tîm o diwtoriaid cerdd yn ymweld â’r ysgolion nifer o weithiau bob wythnos i arwain gweithgareddau offerynnol a chanu, gan weithio gyda’r athrawon i drwytho gweithgareddau cerdd rheolaidd i mewn i waith yr ysgol. Mae’r prosiect ar gael i bob plentyn mewn grŵp blwyddyn gan rhoi cyfle a phrofiad i bawb beth bynnag fo’u gallu cerddorol. Mae cyfleoedd ychwanegol ar gael hefyd yn ystod gwyliau ysgol, ac fel prosiect cymunedol mae’r tîm yn gwneud cysylltiadau â theuluoedd a’r gymdogaeth o amgylch yr ysgolion.

Untitled User

Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig

Actifyddion Artistig Y Actifyddion Artistig ymddiriedolaeth yn elusen gofrestredig sy’n cefnogiprosiectau ymgysylltu addysg, y gymuned a chynulleidfa o Neuadd Dewi Sant(Y Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru) a’r New Theatre (ar raddfa fawrtheatr Edwardaidd cyflwyno yng Nghaerdydd). Mae’r rhaglen yn Actifyddion Artistig cymryd ei ysbrydoli gan y rhaglen amrywiol y dau leoliad a manteisio ar yr arbenigedd a’r adnoddau sydd ganddynt. Mae’r Ymddiriedolaeth yn credu’n gryf mewn grym y celfyddydol o ansawdd uchel prosiectau i ymgysylltu, ysbrydoli a gweddnewid bywydau pobl waeth beth eu cyd-destun economaidd, diwylliannol a chymdeithasol.

Untitled User

Arts Care Gofal Celf

Wedi ei sefydlu yn 1987, mae Arts Care Gofal Celf yn sefydliad celfyddydol elusennol proffesiynol yn seiliedig yng Nghaerfyrddin, Gorllewin Cymru. Yr ydym yn brofiadol mewn darparu prosiectau o ansawdd uchel ar gyfer a gyda phobl o bob oed, cefndir a ffyrdd o fyw. Mae Arts Care Gofal Celf yn gwmni cyfyngedig trwy warant ac yn elusen gofrestredig, a derbynnir cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel sefydliad Portffolio Celfyddydau Cymru. Rydym yn hwyluso rhaglenni dynamig sy'n amrywiol, ysbrydoledig ac yn berthnasol i gyfranogwyr. Rydym yn gweithio'n greadigol i gyrraedd grwpiau i annog cyfranogiad, gan weithio mewn partneriaeth ag ystod eang o sefydliadau mewn mannau lle mae pobl yn byw, yn gweithio ac yn cwrdd. Mae ein gwaith yn cwmpasu rhan fwyaf o ffurfiau celf ac amrywiaeth eang o ddulliau, gan gynnwys prosiectau celf yn y tymor hir, perfformiadau, celf gyhoeddus, artistiaid preswyl, arddangosfeydd a gweithdai unwaith ac am byth. Gyda chyfoeth o brofiad mewn datblygu rhaglenni yn y celfyddydau mewn iechyd a llês, y celfyddydau ac adfywio, celfyddydau yng cynhwysiant cymdeithasol a chyd-destunau eraill, gall Arts Care Gofal Celf yn eich helpu i ddatblygu prosiectau sy'n diwallu eich anghenion.

Astonishing Adventures

I am a Community Theatre Practitioner and Writer, living and working in North Wales. I'm interested in bringing theatre and performance to small towns and rural communities throughout Wales and sharing stories, real and imaginary, with audiences of all ages and backgrounds, though I have a special interest in literacy development for early years - KS2. Rwi'n hapus hefo cymraeg, ond seasneg ydy'r iath cyntaf fi. Mi wnest i gweithio ar yr prosiectiau dwy iath.

Untitled User

Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru

YANC is an organisation that brings together professionals delivering across the youth sector in Wales to share best practice and resources. YANC is an embryonic network which started life in response to the youth arts sector lacking any sort of cohesive thinking and sharing of practice across Wales. Initially the network was formed on the basis of various companies who were initially involved in a project. However this quickly grew as there was a genuine appetite amongst practitioners and organisations alike to develop practice and networks pan Wales. YANC has now become a genuinely pan Wales network which involves both Welsh and English speaking companies and individuals. It regularly hosts skills and practice sharing workshops across Wales as well as its biennial CASGLIAD conference.

Untitled User

Asking4It Productions

Asking4It Productions make innovative theatre and opera. We were founded in Wales in 2011, write our own material and commission musical scores. We are currently working towards the production of "Natasha - A triptych - studies in experimental opera". Shelter (Natasha) is an exceptional piece of work, complete in itself and also promising a much greater exploration of important, uncomfortable material with social and political value and purpose. Ian Grant, actor and producer, London "Butcher" offers the opportunity for a social critique that portrays what it describes: the multi-national political and economic forces that embed themselves in women’s bodies through the hands of Medicine, and the varying ways women themselves recognise (or not) these forces. Alexandra Vinson, medical social scientist, USA

Untitled User

Jukebox Collective

Jukebox Collective is a creative company based in Cardiff that specialises in street dance and hip hop culture. Our work is rooted in our community and we lead participative activities for young people and children across South Wales. We also create theatre, and have a Creative Agency that represents and promotes professional hip hop and street dance performers.

Gwyl Gerddoriaeth Ryngwladol Abergwaun

Sefydlwyd Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun ym 1969 gan John S Davies. Fe oedd y Cyfarwyddwr Artistig tan 2006. Anelwn ni i ddod â cherddorfeydd, grwpiau ensemble ac unawdwyr o safon rhyngwladol i’r cornel prydferth hwn o Orllewin Cymru. Cyflwynwyd rhaglenni o gerddoriaeth glasurol, gan mwyaf, dros y 40 mlynedd ddiwethaf, mewn lleoliadau yn, ac o gwmpas trefi Abergwaun ac Wdig a hefyd mewn trefi a phentrefi ar draws Gogledd Sir Benfro. Yn 2013, penodwyd y pianydd byd-enwog, Peter Donohoe, CBE a Chyfarwyddwraig Clyweliadau Cerdd Byw Nawr, Gillian Green yn Gyd-Gyfarwyddwyr. Mae’r Ŵyl yn gwmni cyfyngedig dan warant ac yn elusen gofrestredig. Rhif Comisiwn Elusennol : 517957 Rhif y Cwmni:02034446 (Wedi’i gofrestru yng Nghymru) Rhif TAW: 124436001

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245