Cyngor Celfyddydau Cymru | Cofrestru / Mewngofnodi

Cofrestru / Mewngofnodi

Mewngofnodi

Croeso nôl! Mewngofnodwch i reoli manylion eich proffil:

Cofrestru eich manylion gyda ni


Fe'ch gwahoddir i gofrestru a chyflwyno gwybodaeth i'r Cyfeiriadur Celf. Mae'r Cyfeiriadur yn blatfform er mwyn i chi, y defnyddiwr, ychwanegu gwybodaeth ato.

Cymerwch eiliad os gwelwch yn dda i gyfeirio at ein Canllawiau i Ddefnyddwyr y Cyfeiriadur Celf, sy'n esbonio sut gyflwyno gwybodaeth, cyn ymgeisio i gyflwyno manylion i'n Cyfeiriadur Celf.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245