Cyngor Celfyddydau Cymru | Hwyl Celfyddydau ‘Fi a’m Pethau’!

Hwyl Celfyddydau ‘Fi a’m Pethau’!

Yn ystod hanner tymor yr haf, daeth Gofalwyr Ifainc o ledled Powys at ei gilydd ar gyfer gwersyll celfyddydau 4 diwrnod yn Sychpwll, Llandrinio.

Nod y gwersyll celfyddydau oedd creu cryndo geodesig fyddai’n gallu bod yn ofod arddangos cludadwy i fynd ar daith y flwyddyn nesaf fel rhan o’r Olympiad Diwylliannol. Treuliodd 40 o ofalwyr ifainc eu hamser yn gweithio gydag artistiaid amrywiol i weithio ar luniau, gwaith graffeg, barddoniaeth, argraffu a llawer mwy i greu paneli fyddai’n cael eu gosod ar y cryndo. Thema’r gwaith oedd ‘Fi a’m Pethau’ a bu’r gofalwyr ifainc wrthi’n creu gweithiau celf oedd yn adlewyrchu’r thema yma, yn ogystal â barddoniaeth oedd yn cyfleu’r hyn roedd bod yn ofalwr ifanc yn golygu iddyn nhw.

Roedd y gwersyll celfyddydau’n gyfle gwych i’r gofalwyr ifainc oedd yn bresennol. O ganlyniad i weithio gyda’i gilydd, roeddent wedi elwa llawer, ac roeddynt yn falch iawn o’r gwaith a gynhyrchwyd.

Yn ôl Dux, Arweinydd Tîm Gofalwyr Ifainc Powys "Roedd y gwersyll celfyddydau’n brofiad hudol i gydweithio a chreu – 40 o ofalwyr ifainc yn mwynhau cysylltu gwirioneddol mewn awyrgylch diogel, ac yn cael ffynnu mewn gofod o chwarae a darganfod – o’m safbwynt i efallai taw hwn yw’r profiad gorau o rannu a gefais erioed!"

Roedd yr artistiaid i gyd yn anhygoel a diolch o galon i Blue McAskill, Alex, James a Dom Carpenter, Caroline Lowe, Stewart, Azzi, Amy Sterly, Martin Daws, Megan Brydie, Seb Ap-Stewart, Anne Evans, Michelle Brydie, Sally Duckers ac wrth gwrs i Dux ei hun.

Mae’r gweithdai yn rhan o brosiect tair blynedd sy’n cael ei reoli gan Gyswllt Celf i Ofalwyr Ifainc Powys, ac fe’i hariennir gan Sefydliad LankellyChase.

Lluniau trwy garedigrwydd Cordelia Weedon.
Hwyl Celfyddydau ‘Fi a’m Pethau’!

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245