Cyngor Celfyddydau Cymru | Hygyrchedd

Hygyrchedd

Cynlluniwyd y wefan hon i fod yn enghraifft o arfer da mewn hygyrchedd gwefannau.

Gallwch weld rhestr strwythuredig lawn o holl dudalennau'r wefan hon ar fap o'r safle; gellir dod o hyd i ddolen ato ar waelod pob tudalen.

Dewis Iaith

Cyngor Celfyddydau Cymru - Dewis IaithRydym yn sefydliad dwyieithog a gellwch edrych ar bob tudalen ar y wefan naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg yn unol â'ch dewis.

Gallwch newid iaith y wefan trwy bwyso'r botwm "Cymraeg" / "English" sydd ar gael ar bob tudalen o'r wefan.

Yn ogystal rydym yn eich hannog i newid iaith diofyn eich porwr i'ch dewis iaith. Mae canllawiau ar sut i wneud hyn ar wefan y World Wide Web Consortium (W3C):
www.w3.org/International/questions/qa-lang-priorities.en.php#changing

Ymhellach, ceir fideos hwylus gan TechIaith sy'n arddangos sut i fynd ati i newid iaith tri phorwr poblogaidd:
Internet Explorer: vimeo.com/90068451
Chrome: vimeo.com/90030693
Firefox: vimeo.com/90020937

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.

Gweld rhagor o wybodaeth am ein cynllun Gweithredu'r Gymraeg

Dyma'r porwyr sy'n gweithio gyda'n system ymgeisio ar-lein

Mae'n rhaid fod gan ymgeiswyr fynediad i'r Rhyngrwyd a phorwr gwe sy'n caniatáu cwcis.

Mae'r porwyr canlynol wedi ei cymerdawyo fel rhai sy'n gweithio gydag IGAM 6 (ein system ymgeisio am grantiau ar-lein)

  • Internet Explorer® 11
  • Internet Explorer® 10
  • Internet Explorer® 9
  • Internet Explorer® 8
  • Mozilla® Firefox® (for PC and Mac)
  • Safari® (for PC and Mac)
  • Google Chrome

Nodiadau:

  • Caiff pob porwr ei brofi a'i gymeradwyo yn defnyddio ei osodiadau diofyn.
  • Dylai pob porwr fod gyda'r gosodiadau mwyaf diweddar wedi'u gosod.

Oriel

I ddefnyddio ein Horiel yn llawn, bydd angen Adobe Flash Player arnoch; gellir ei lawrlwytho yn rhad ac am ddim ar wefan Adobe.

Tywysir defnyddwyr nad oes ganddynt Adobe Flash Player yn awtomatig at oriel hygyrch amgen.


Lawrlwytho Dogfennau

I ddarllen dogfennau PDF ar y wefan hon, bydd angen arnoch Adobe Acrobat Reader, sydd ar gael i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim o wefan Adobe.

I ddarllen dogfennau Word, defnyddiwch Microsoft Word neu un o'r Syllwyr Word sydd ar gael i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim o wefan Microsoft.


Ailfeintio Testun

Er nad yw'r wefan hon yn darparu modd i ailfeintio testun, gellir llwyddo i gael yr un effaith yn annibynnol trwy ddilyn y canllawiau hyn:

PC / Internet Explorer 9 ac uwch

Chwyddo maint testun: Dal allwedd CTRL a phwyso +

Lleihau maint testun: Dal allwedd CTRL a phwyso -

PC / porwyr eraill:

Chwyddo maint testun: Dal allwedd CTRL a phwyso +

Lleihau maint testun: Dal allwedd CTRL a phwyso -

Mac / pob porwr:

Chwyddo maint testun: Dal allwedd Command a phwyso +

Lleihau maint testun: Dal allwedd Command a phwyso -


W3C

Ymdrecha'r wefan hon i fodloni meini prawf lefel Dwbl-A Consortiwm W3C - Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 2.0.


Hafan Cyngor Celfyddydau Cymru

Music Therapy: Royal College of Music
Hafan

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245