Cyngor Celfyddydau Cymru | Ysgrifennu Eich Cynllun Marchnata a Chyfathrebu

Ysgrifennu Eich Cynllun Marchnata a Chyfathrebu

Efallai bod ysgrifennu cynllun marchnata yn ymddangos yn dasg hynod anodd, ond bydd y canllaw syml, di-jargon hwn yn ffordd ichi gychwyn arni ac yn eich helpu i hyrwyddo eich gwaith a thyfu eich cynulleidfaoedd.


Lawrlwytho

Lawrlwytho'r canllaw:
Canllaw Syml, 10 Cam, i Ysgrifennu Eich Cynllun Marchnata a Chyfathrebu

Rydym hefyd wedi creu'r templedau defnyddiol canlynol:

  • Templed Cynllun Ymgyrch Farchnata
  • Templed Amcanion CAMPuS
  • Templed dadansoddiad SWOT

Gallwch weld a lawrlwytho'r holl dempledau yma.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245