Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Cyfan drwy'r Celfyddydau: Dadlau'r Achos

Y Cyfan drwy'r Celfyddydau: Dadlau'r Achos

Rydyn ni yma yng Nghyngor Celfyddydau Cymru’n credu bod yna achos cyfannol pwerus dros werth y celfyddydau. Mae’r celfyddydau yn gwneud cyfraniad hanfodol at ein bywydau ni i gyd, a dylem gydnabod hyn fel unigolion a gyda’n gilydd.

Dychmygwch…

Pan ddywedodd Raymond Williams y geiriau anfarwol "Culture is Ordinary" ym 1958, ychwanegodd yn union wedyn "and that is where we must start." Mae ei fwriad yn dal i fod yn esiampl i ni i gyd: hynny yw nad oes dim yn ddirgel nac yn allgynhwysol am angen cymdeithas gyfan i rannu gorchestion diwylliannol a chymryd rhan ynddynt.

Rydyn ni’n uchelgeisiol dros y celfyddydau yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw creu Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau wrth galon bywyd y genedl, lle mae ein doniau gorau yn cael eu datgelu, eu meithrin a’u rhannu. Felly mae ein gweledigaeth yn edrych tua dyfodol y celfyddydau yng Nghymru. Mater o uchelgais creadigol yw hi, ac o bosibilrwydd dynol.

Rydym ni am greu amgylchedd lle gall ein hartistiaid a’n sefydliadau greu eu gwaith gorau posibl. Rydym ni am i bobl Cymru allu mwynhau a chymryd rhan yn y gorau sydd gan Gymru i’w gynnig. Rydyn ni’n credu nad yw’r profiad gorau o gelfyddyd yn digwydd nes ein bod ni’n taro’r nod – pan fod celfyddyd yn cysylltu. Dyna’n diffiniad ni o gelfyddyd benigamp. Creu celf, rhannu celf, bod yn rhan ohoni, yn y gymuned, trwy berfformio, ar y dudalen, yn ein bywydau – dyna pryd y mae celf yn gweithio, gan ysbrydoli, yn unigol a gyda’n gilydd.

Mae’r celfyddydau’n ein cynorthwyo ni i ddeall gwahaniaethau. Ond maen nhw’n ein cynorthwyo ni i archwilio a chyfleu ein dynoliaeth gyffredin a’n lle yn y byd hefyd. Maent yn ein cynorthwyo i gyfleu beth sy’n nodedig ac yn unigol, ond hefyd beth sy’n ein huno a’n clymu ynghyd. Maent yn ein cynorthwyo i anelu at bethau gwell, ac i ofalu am y gymuned rydym ni’n byw ynddi.

Rydym ni am weld mwy o sylw ar bobl ifanc yn dysgu trwy’r profiad o wneud, wedi eu hysbrydoli gan y cyfle i gydweithio â rhai o’n hartistiaid proffesiynol a sefydliadau’r celfyddydau. Rydym ni am i bob person ifanc yng Nghymru gredu bod y cyfle yno iddynt fod cystal ag y gallant fod – neu y maent am ei fod – gan berfformio gyda’u tebyg ar y lefel uchaf bosibl, gan ddangos eu doniau i bobl Cymru a thramor.


Y Cyfan drwy'r Celfyddydau: Dadlau'r Achos

Mae’r perthnasau buddiol hyn yn gymhleth ac mae cydberthynas rhyngddynt. Mae ei bachu’n gofyn am fod yn fanwl. Mae angen mwy o fesur, mwy o werthuso ac ieithwedd newydd i gyfathrebu ar draws gwahanol sectorau o ddylanwad. Mae angen i ni allu cyflwyno’r achos cyfannol yr un mor glir ag y mae eraill yn y ‘trydydd sector’ yn ei wneud.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245