Cyngor Celfyddydau Cymru | Gweithio gyda'r Cyfryngau

Gweithio gyda'r Cyfryngau

Mae cael stori berthnasol yn y cyfryngau yn gallu helpu i gyfleu negeseuon am gyllid i’r celfyddydau i ACau/ASau, awdurdodau lleol a budd-ddeiliaid eraill.

Ambell i gynnig ac awgrym

  • Cadwch mewn cysylltiad cyson â newyddiadurwyr, bydd hyn yn helpu i’ch cadw chi ar eu radar pan fo cyfleoedd yn codi i drafod eich gwaith.
  • Mae darparu arweinwyr neu artistiaid o’ch sefydliad i fod yn llefarwyr yn ategu eich neges ar lefel ranbarthol a chenedlaethol. Gall llefarydd da eich helpu chi i gael eich stori yn y newyddion.
  • Mae gorsafoedd radio rhanbarthol yn aml yn cynnwys sioeau sy’n trafod materion sy’n effeithio ar bobl leol. Dylech wirfoddoli eich llefarydd i gymryd rhan er mwyn dangos pam fod y celfyddydau’n bwysig yn eich cymuned.
  • Mae’n bosibl y bydd eich tîm cyfathrebu yng Nghyngor Celfyddydau Cymru’n gallu darparu dyfyniad gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer eich datganiadau i’r wasg os gwnewch gais ymlaen llaw.
  • Mae rhai ACau/ASau yn ysgrifennu colofnau yn eu papurau newydd lleol ac efallai y byddant yn fodlon ysgrifennu am eich sefydliad a chynnwys stori am gyllid i’r celfyddydau os byddwch chi’n gofyn iddynt.
  • Gallai gweithio gyda sefydliadau celfyddydol eraill ategu eich neges a gwneud y stori’n fwy o newyddion.
  • Gall llythyrau gan aelodau o’r gynulleidfa, ffrindiau a gwirfoddolwyr gadw eich stori yn y newyddion a dangos i olygyddion papur newydd beth yw diddordebau’r darllenwyr.

Mae cyfle da i dynnu lluniau neu ffilmio yn helpu i ddenu sylw at eich stori – gallai hyn fod yn gyfle i wahodd eich AC lleol draw.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245