Cyngor Celfyddydau Cymru | Tu hwnt i'r Amlwg: Cynhadledd Flynyddol 2012

Tu hwnt i'r Amlwg: Cynhadledd Flynyddol 2012

Cynhaliwyd Tu hwnt i'r Amlwg: Cynhadledd Flynyddol 2012 ar ddydd Iau, 18 Hydref yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Siaradwyr

Cafodd David Alston, Cyfarwyddwr Celfyddydau Cyngor Celfyddydau Cymru, drafodaethau ar-lein gyda rhai o siaradwyr y gynhadledd, gan wyntyllu rhai o'r trafodaethau a gafwyd yn ystod y gynhadledd ei hunan.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245